ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Anh hùng Mã Vĩnh Trinh THVL - The Young Master [42 Tập]
Mã Vĩnh Trinh - The Young Master
Anh hùng mã vĩnh trinh
The Young Master(1998)

Đạo diễn: Phạm Tú Minh
Diễn viên:  Hà Gia Kính, Lý Uyển Hoa, Du Tiểu Phàm, Trịnh Phối Phối, Huỳnh Văn Hào, Phạm Băng Băng, Từ Thiếu Cường, Bạch Bưu
Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Võ Thuật
Thời lượng:42 Tập
Sản xuất:Đang cập nhật
Quốc gia:Trung Quốc
Năm phát hành:1998

Giới thiệu: Phim Mã Vĩnh Trinh THVL - The Young Master

Mã Vĩnh Trinh gồm 2 bộ:

- Bộ 1: Mã Vĩnh Trinh tranh bá bến Thượng Hải ( hoặc Anh hùng tranh bá ): 22 tập.

- Bộ 2: Mã Vĩnh Trinh - Anh Hùng Huyết: 20 tập.

"Mã Vinh Trinh" là một chàng trai nghèo, giỏi võ và trung thực, sống cùng với mẹ trong một trại chăn ngựa ở Sơn Đông. Trong một lần đi tìm kiếm một con ngựa tốt làm quà cho con gái ( Bạch Tiểu Diệp ) Bạch Lạc Lợi đã đến trại ngựa của Mã Vĩnh Trinh để chọn. Không ngờ con ngựa Bạch Lạc Lợi chọn lại chính là con Tiểu Bạch MVT rất mực yêu quý nên MVT nhất định không bán cho Bạch Lạc Lợi. Để đạt được mục đích Bạch Lạc Lợi đã thuê đám người có hiềm khích sẵn với MVT đến đốt trại ngựa và bắt đi Tiểu Bạch. Trại ngựa bị đốt, mẹ con Mã Vinh Trinh - Mã Đại Nương đều bị bắt giam. Không cam tâm chịu sống trong trại giam, MVT và Mã Đại Nương đánh cai ngục và trốn thoát khỏi trại giam. Trên đường chạy trốn, Mã Đại Nương đã bị bắn trọng thương, 2 mẹ con MVT chạy cố đến nương nhờ một ngôi chùa. Tại đây Mã Đai Nương tặng MVT 1 cây kèn harmonica và yêu cầu MVT lên Thượng Hải lập nghiệp. MVT mặc dù không muốn xa mẹ nhưng cũng đành nghe theo lời mẹ lên Thượng Hải tìm kiếm công việc.

Mời các bạn cùng theo dõi câu truyện qua những tập phim :)

Tags : ma vinh trinh / ma vinh trinh tap cuoi / ma vinh trinh tap 5 / ma vinh trinh tap 42 /ma vinh trinh full / ma vinh trinh tap 41 / ma vinh trinh tap 6 / ma vinh trinh tap 10 / ma vinh trinh tap 14 / ma vinh trinh tap 22 / mã vĩnh trinh / mã vĩnh trinh kim thành vũ / mã vĩnh trinh full / mã vĩnh trinh 2013 /mã vĩnh trinh tập cuối / mã vĩnh trinh tập 1 / mã vĩnh trinh là ai /mã vĩnh trinh - tập 6 uslt p1/4 /mã vĩnh trinh 1997 / mã vĩnh trinh wiki /

maphim*==Af$4EFWKp3RKdnWaJXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmbF1iM0wXRMVUTrN0SodVLW1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjJDN8dXSF1Se2kHN3IkT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYyQDf3JUbJR0UOVTWIVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmM0wXS5JTQTJ2c6RERN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFDN81kWVJVM2Z1TURUa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYxQDfZB3Tud0alJzTthUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWM0wHNv1CZzonVil1MU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBDN8t2XORHeldEMEFUY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwQDf4MVVwRzTuJ3VwhUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGM0w3bxcXSkxEerNEah1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjlzM8N2T2RWTrVWM5Ima9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5MDfwEGW5EWUStGMDNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWOzwXUFRVOhZTLtITZN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjhzM8BDcGF2bmJmMNFWS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY4MDfV1Eb4hEO4xESykVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGOzwXSJlETmBFZtIDd41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjdzM8F0ZwEUZUxkd1olN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3MDfrREcTRDWmVFbWBVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2NzwXRwNkcvxkZkNTRK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZzM8BjWuNVdZh2aV1SZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2MDfrZkTLRjT0F3UEpWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNzw3avZHc3Q3c51Sa11jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjVzM89Wc2Q0YKZGSmlnY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1MDfzVnRoVlTXlmSwMUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWNzwXRMhFU6t2QpVUcj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRzM8VUZ1IXRKRWdyUDV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0MDf0Ymai9kVS9lVfBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGNzw3ZuB3bIdERxMkby0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNzM8FVSmVTb3Anb3E3U9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzMDf4kFSCd2a0Q1TvlWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2Mzw3dwonNLJEREV3a61jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjJzM8RzaDtkY39kWDJDS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYyMDfvFzbP9mQslzQC5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmMzwHNPpVdLFFWEJjYH1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFzM8BzMMdnazU3VaZDW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYxMDfrRnWE5Wa6tkaw4WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWMzwXW48lUkZVOYVVYy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBzM8F0cqlDWthUNnJTY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwMDf3hEespnNNRUc0EWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGMzw3ZapnbOlVSmZ1a41jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjljM8FUZzEUNW9EZNJ3Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5IDfrhGOrNnN2gkeNZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWOyw3dZZUY3h2dLFmRi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjhjM8dWO0QmTCFmej1kT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY4IDfJhnT2UzcxRDcjBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGOyw3Y6dnYsp0Tzt2av1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjdjM8VkepZTa1wGMxIkS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3IDf0klaNFkN0FEUxMVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2NywXU4cWMDNUTFJ2Tx0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZjM8F0QkpFT39UdOljY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2IDfZF1XrNHMudlWxcUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNyw3a6F2YzZTMhpkS21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjVjM8tWQ1ckcPJ2SVVlc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1IDfzh3a4EUUGJERaNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWNyw3cSBVZOhVTWNHOU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRjM8dWVZZlTvxGVS1ma9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0IDfZV1Z4pkSi12UlJUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGNyw3YzAVMPx2RVpHdE1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNjM8tmYYNVMzZnU4ckU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzIDf442dtFVRUNWZx9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2MywXUw52aO5kTnRVbj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjJjM8hTRFJ0Z1dFSiZ0T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYyIDf4UDO1hjbwUTeoFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmMyw3ZQlFWxYXZqRUem1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFjM8RDZ181MOdTW0FTY9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYxIDfvFmYkNXQ0RHSzQTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWMywXRzkzSwlXTfxGaI1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBjM8hTe2Z3QxllR11kU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwIDfvJ0VyFHNtcjY1AVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGMywXW3NDW2MjNtJDc21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjlTM8FFS2IlMlZWQ4VGV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5EDfzVketonToZla5RTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWOxwXTvZnTNZ2b28mYR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjhTM8RzcWdTOVdWMUpVc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY4EDfwglWGh1bQFFeRZXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGOxwHOtl3UsBnNSFWbJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjdTM8NnT4gUOHlFa1ZUd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY3EDfvJEd2ZFdaVUZLVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2NxwXU2kUUIFHdhdjZS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZTM8l1b4wmQTBlcE9Wd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2EDfrlEc19FOmZXRyUVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNxwHNpNDR1N2Q3oUaz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjVTM8llRmRUTop0cRF1T9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY1EDfrNUcWJXMBV2MVxUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWNxwXWkpmSiRFW0AXNR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRTM8VFSiV0QnhzYGVXN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0EDfwsWc4RXNMZXZYVUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGNxwXUF1SbapVcTNneM1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNTM8FkQYNkRUx0dJpGU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzEDf40GUyETSTFkNiFVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2Mxw3azIEV0Z0ZRZzNO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OkJTM8BTbNNDe4F1QCFHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYyEDf4ADbxpneFRHaqxWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ImMxwXQsVTciJ0cOZFdO1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhJTM8VlSYVFWWhTUiRnR9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYxEDfNNFT4EHVWZ3NMZTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWMxw3ZF10R5JWNfFGeN1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhFTM8dmR1gDMzYVQHVnS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYwEDfBljapFXbaZVeyAXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGMxwXWxcDWlJjS6BDb10jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhBTM8BjUlJUUjVEZpN2X9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY5w3bjZ0N1kWYM52bu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilDf31UU0B3dJ9leSZVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWO8NHM5FDN4o3SIV3Q9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4wXSjVmeXNEVwU0R30jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OihDf3VmUFFjRSFVQVZUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGO8lEMyE3YkdESY1Ce9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZ3w3Z1E0VfhXY40SM21jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjdDfZ1kYfRnem9VORtWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2N8BDTyVWZ4UVbYRXO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3wHM1lVawxUcYVTLv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OkZDf0Q3aCF1XWxET2YVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MmN8dmezYVU1omdwdje9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2wHM2hFbItkejdHNf1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhZDfNJVVDF0N1o2d2YVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QWN8dWRU9kZBVHV1hVV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY1wXWyhVZzgmewVzSQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiVDfR10d0A3RxN2aXhXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWN8FlWWRFOZJGSwkVV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZ0wXUoFHORlnY4czYi1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRDf08GaXZWUS5EMB9VP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGN8FkR3gDeElXOK5WU9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0wHMw5EaFRGZRh1al1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OkNDfB9GWphWM0UVcGBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2M89WTZRkbEtkQZhUd9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzwXVT91ZSNzM5YHTn1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhNDfjl0NXpGekdEVa5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7QmM8dmdOlHUlRUWuFHN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYyw3YYNTRWdGeOdkar1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiJDfjpkNf5UWuFXNRJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmM8Vlcy1mYW5GcUVHa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZxw3YZVmTWhUbXt2Vz1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFDf0oWUZxkat0CeXRTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWM810YX1ES5gkT3QVM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYxwXTwQXRkJFaSRWLu1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OpF5uhX3YgAXr6GOVtADN8VkM6llZG9kSiNGa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYwQDfwM3TMFWVkFER2YXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGM0wHOzgTdsdVSyVXVy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhBDN8FEZxZWetEWdNFzc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnR5MDf0UDeXNlYqZzXBNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWOzwXU3gTMXd2T3lzQj1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OilzM89mUxVDSCVES0clQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5MDfrVFbnNjZJ9VT5gVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gzM8hDUSNTURlUOytmQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4MDfjJHZNdDdL10cnFTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGOzwHN1NlRh5UNil2Qo1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhzM8FkS0ZTSwEnblVWT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnR3MDfBN3ZS12cxMGMh5UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2NzwHOHdUNaNUYqBXNZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidzM81kSRR3REJ1RMlzZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3MDf0gXOxl3TVZWZzBXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1ZkNzwXS3k1aPlnZ1IDM20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZzM8FVYKxGZSdkZJh1c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2MDfBlkd4UVSml1RaJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNzwHO2IHUpxkV3YUMy1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdGVzM8VFcmVXaRdGRMVXb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY1MDfJJ2NrVDTCZWaT5WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWNzwXQHhGOkdkNMJFNw1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhVzM8hDaz92T5VVSClVb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnR0MDfNZXU6lWavZnT5VUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGNzwHNn1kSfpFWqlVMS1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiRzM8NGOTZXZfFWLRhXb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY0MDfjpWdVh1aPhGc5gTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1Z0MzwHNOZVaQVTZfx0bh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjNzM8VlTyone4ZnSShUa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYzMDfjJlW0dmMxl1QHhTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7E2MzwXVtIHOLJFVQV3SC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjJzM8NXSx0ySxc0X4MFS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYyMDfNRHapdlN2xWNvVVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmMzwXSol2cFFHUNdXNQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFzM8N2YpJmUr9WTzkzM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYxMDfwUTWLNEa6d3ZH1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWMzwHNYdVS3QkcrpkY01jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBzM8l1Mx1Sc0omSFJka9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwMDfJhWV2t0R2Z1c2RUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MWOywXWxETSRZjSrBjU01jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiljM8VESzRVQhFmUBhXe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5IDfFtkQvV3aws2aadXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7AzM8NXZ3M0cBR1Xvp1Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTOyw3dZBlZLFWZ5ETM31jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4IDfvRXbzITLTZWM18UP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7cjM8tGVjJ3ZyJTQz9UW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjNywXW091bxV3aSpXTt1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O1IDfzhna4kmdnNnaCNWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1ZENyw3dXVTTxI0Qj9UWC1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjRjM8d3V10UMCN0YPllQ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY0IDfFdHWHFkNzJzM1ATP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGNyw3Z0xEbjhjTqd1Mr1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdGNjM8dWQYNWTfhWYatWS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYzIDfnNGZq9kY5dGSRZWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2MywXUVV1X5c2aQRXLY1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhNjM8RzSOZka0RnanR1Z9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnRwIDfBpWMUdmMfx2NyUVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MGMywXUyIXQ41WRVpVSB1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OiBjM8NGcftkbwcWNaBHa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTYwIDfr9EOIFmc2tWSYBTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1ZUOxw3ctYHOG52TYpGZU1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjlTM8NmNSd3S2gkYWhnM9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY5EDfB12XkFTOvhlRtIXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWOxwXTwUkSJJWRJt2Z50jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdGhTM8NmaqlVay8VQTBFO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY4EDfRJVS6NGOvNnctgXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGOxwXWVRWUzAjQiZWLy0jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhhTM8lUR6NTQrdlV4pme9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDbsVnR3EDfjhWTaFEN5JnN2gWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7M2Nxw3dThkMJhEOwNVNK1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OidTM8VUQLhDUUVzcxITN9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY3EDfFVEUzJTWVh0R3lVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7wGb1ZkNxwXURNFUHxWauNFdp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjZTM8NnVDhFNNV3MnFmV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjY2EDf0UTez8UNzQEZK1WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmNxwHOyx0SPJnMClXLG1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OsxWdGVTM8VUbPVVZFVnaoRUW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY1EDfzpXcqd2VEZ2Z4UVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWNxwHMOF2MudDehVEWh1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhVTM8l0RzJEN0kWajlkT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzY0EDfvFzVsNHU6F3MmJVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IGNxw3Z3t2bGRFWKZ3Zq1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhRTM8BzbDplUVJ3Yk9VL9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzYzEDfBVVRtxkTDpGW2IVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7I2MxwHNHJUbSVmaChGVp1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OhNTM8BTSuRXctt0cxYXO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYyEDfzREex0kchREN5cWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EmMxw3dIBzYVZmaTZzNs1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjFTM8BTVThFUFljQxsWc9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYxEDf4wWVOBHMLdXL4QTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EWMxwHMvpld5MUd4FUZZ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjBTM8F1USBDNIdkZwRDO9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjYwEDfjp3ayl2M5YWdT1SP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EGMxwXQVJkZINVTydnYR1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OjlDfNFXV2VVOtMHMzVTP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IWO8tGTfJlRSdmYUp2c9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTY5w3bnRGNVFUT5knYn1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O4w3dwIDS5hnNuh3dQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3wXRVhmc6BzbBNVQv1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2wXV4YnaIVWYmdGVF1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2sSN8lEcs1GW3Z2Q0wma9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8VFUUJTTyB1d2Q0b9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8d3YxUVTHFEbfVXW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8V0U4g0N2l3cGFUV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )