ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Không Khuất Phục - Unbowed (2011)
Không Khuất Phục  - Unbowed  (2011)

Xem Phim Không Khuất Phục  - Unbowed  (2011)Không Khuất Phục
Unbowed  (2011)
Diễn viên: Sung-kee Ahn, Won-sang Park, Young-hee Na
Đạo diễn: Chung Ji Young
Thể loại: Hành Động
Thời lượng: 100 phút
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm phát hành: 2011Giới thiệu: Phim Không Khuất Phục  - Unbowed  (2011)
Bộ Phim Không Khuất Phục  - Unbowed  (2011): Khoảng cuối năm 2007, một vị giáo sư toán học có tên Kim Kyung Ho (Ahn Seong Gi) đã bị bắt vì có âm mưu tấn công người thẩm phán phụ trách vụ kiện của ông. Vài năm trước, ông bị trường đại học nơi ông đang giảng dạy đuổi việc bởi ông đã không thể giữ im lặng về một số sai phạm trong những kỳ thi quan trọng của trường.


Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UiMyETO1cjMxMTMxADO2YzMygTNzITJkV2dvJmbV9CM4EDN4cDOyUTM5EjNwADMyQTMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJsxWdGBjMlQ0UDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSQLZHbjpGcDREWkxEOPdVUsBFbuZ1SkpkbBZndptUax5WbBhDaFlGaFNDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1yNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSQLZHbjpGcDREWkxEOPdVUsBFbuZ1Sap0ShNWePdGcxYzRoZXUYdGctFnUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlE0S2x2YqB3QEhFZMhzTXFFbQxmbWFXMRZWWTdVNrV1TpF1UHR1MUdTQ3d3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJBtkdsNmawNERYRGT480VRxGUs5mVx5ENWJzQr50Rk5mUSVnctsUYoFHMI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSQLZHbjpGcDREWkxEOPdVUsBFbuZVYIFlZWRVLxE1Xz4GVZN3S6lDafZUav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlE0S2x2YqB3QEhFZMhzTXFFbQxmbWF2buZ2V4BHVzIXchhUSqRWLop1S5U2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJBtkdsNmawNERYRGT480VRxGUs5mVxdkMJpnNr1SSil1b5onND12c6RlSm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMBBTJ

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )