ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Cung Tỏa Tâm Ngọc - Gong Suo Xin Yu (2011) [Tập 39/39]
Cung Tỏa Tâm Ngọc - Gong Suo Xin Yu (2011)

Xem Phim Cung Tỏa Tâm Ngọc - Gong Suo Xin Yu (2011)Cung Tỏa Tâm Ngọc
Gong Suo Xin Yu (2011)
Diễn viên: Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong, Đồng Lệ Á, Hà Thịnh...
Đạo diễn: Vu Chính
Thời lượng: 39 Tập
Thể loại: Cổ Trang
Quốc gia: Trung Quốc

Giới thiệu: Phim Cung Tỏa Tâm Ngọc - Gong Suo Xin Yu (2011)
Phim Cung Tỏa Tâm Ngọc - Gong Suo Xin Yu (2011):  lấy đề tài vượt thời gian, bối cảnh là triều Thanh, bắt đầu từ năm Khang Hy thứ 41 và kết thúc là Khang Hy năm 61. Nữ chính là Tình Xuyên, là một cô gái có tiệm đồ cổ, thích xem truyện và phim đề tài vượt thời gian. Cơ duyên xảo hợp cô trở về quá khứ, vào đúng thời Khang Hy, khi các hoàng tử đang quyết liệt tranh giành ngôi vị thái tử kế vị. Cô phát hiện thì ra lịch sử không giống với những gì mình đã biết, thế là ở trong hoàng cung, cô phải từng bước trưởng thành, có niềm vui và cũng có nước mắt, có hữu tình và cũng có bội phản.


Tags :Mỹ nhân,maphim*DdT$JF9ET4kWS4kmSlp2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULjlzMDdTJBZ2YJhFOqVUW3J0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5MzQ3USUyBlUFRUVKZVbi9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWOzM0NlkUTEZ2SxJ2YYlmevY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhzMDdTJ3V2d1EFO6hnU2QzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4MzQ3UydLJ3cFRlbqBVMq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGOzM0NlEFUVR0RRREUnFkYvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkdzMDdTJZlUQohWZ1Ylexh0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3MzQ3UycQBXU5p1NElEcq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2NzM0NlUUM1Qjd2pWeRNWMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdzMDdTJ0kkW3ATU2YleCd0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY2MzQ3UyZzNDMVZFMKJ0Tk9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImNzM0NlcGNQ10U08WUxl1cvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZzMDdTJwAHW1V1TGpXStQ3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZ1MzQ3UybuZVLMxEUKZ2RH9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWNzM0NlMmYq12SJZDNv91VvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVzMDdTJjBDSihjSrdzX5I2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY1MzQ3USUaRGUxQ3YD1WcX9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGNzM0NlAjMlBjUIZHZ3UWOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiRzMDdTJw0kerp1SLR1bNp2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY0MzQ3UyYycTUJVlWzl2Yv9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM2MzM0Nl00dZNWa4AXLHNFavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiNzMDdTJJB3a2hkUlR1MjV2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYzMzQ3USW002YX9VLkFmQF9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMmMzM0NlMnZINEbhNjQ54kUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiJzMDdTJzhFM1Yma6ZzN5h1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYyMzQ3UyZIJzawI0SEpGcO9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWMzM0Nl0EdIRWem9FM1InbvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFzMDdTJNZlZxpEO0hVYxg3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYxMzQ3UycUNmRD9FS6RHUX9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGMzM0NlUUTtgHTR91bkN3bvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBzMDdTJjlnM5QlWyAVezk1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYwMzQ3USTiFmcth0U50Wb69idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWOyM0Nlk0RzMkNYpXMNR0avY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiljMDdTJVNFWCdnYMJmeyY1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY5IzQ3UydsZ2Xr10UwElbx8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGOyM0NlkVWtlETV1Eb2JzSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJihjMDdTJJ5mYmpnSIJ1QZZ0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY4IzQ3UyZkZTS0k3U01WQj9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM2NyM0NlgDROlUd4VWe1tWMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJidjMDdTJjtmayMEUrdnTat0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY3IzQ3UybQR0UXh2XtZHW69idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMmNyM0Nl8GZTVjWxADRwl3YvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiZjMDdTJnpXL0UEOvpFSHd2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY2IzQ3USTrllR0N0QJ1ycB9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWNyM0NlcnMNdkdzZUO5pFOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVjMDdTJjplM5pVZ1hXUhF0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1IzQ3USU1omeIBlcWtkZ59idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWNyM0NlcmZGZHS2AjZtJnUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRjMDdTJVJDNGlkUyZXV5J2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY0IzQ3UycIFGRyYnUCN2Tu9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGNyM0NlEla5VkW4R3T0gGWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNjMDdTJJdlSKh3NE9mYwZ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzIzQ3UyZmVVWINmSVJ2YF9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2MyM0NlEET6RFWzYTdyE3TvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkNjMDdTJwc2RQ1UVndnTYJ0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYyIzQ3Uybi5UZQ9GNDRzRv9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImMyM0NlQjVGZXQsxGcUZXWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJjMDdTJrRWLqlHcON2V3g3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZxIzQ3UyZRp3TFJ3MK9WYx8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWMyM0NlcndVpXL5NWU5RUSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFjMDdTJRZ1MWNWa692NK91L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYxIzQ3UybyEVcvB3cDhkRm9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGMyM0NlUlTVFmU5h1UVxEbvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBjMDdTJrhFaYZUewYnUt1yL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYwIzQ3USWulzbh9ldwAjSp9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWOxM0NlcWQtgWQpR3chZERvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlTMDdTJnhFOIhjaGd0bpR3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5EzQ3USVpZFcQ5mQf1SZu9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWOxM0Nl0kNkZ2c0k3b1QzTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhTMDdTJ0YVZ0oXNPBjYjFzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4EzQ3UydRFjS3Q2TwVmUT9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGOxM0NlMXUzJFbyt2aMlFUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhTMDdTJ3JEb3kVM0d2SVp3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3EzQ3UybtEWVQplaoZ1dL9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2NxM0NlcWTlBHWwgXSXBjdvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdTMDdTJ0UXNipFeylVOR10L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY2EzQ3Uyc0NmZzoUV2cjbW9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImNxM0NlUlZEZUerFDd4JnYvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZTMDdTJ2EzQzYkQwITO1kTQFV0M38Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJGF0MFljR3kjMwgTRCVUO38Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJwQkN5cTMxEkNEVEN1E0Mz8Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJ2gzQ3I0MzETNxI0Q1YTNC9Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJEdTRFVTQxY0MGlDNwUURw8Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJFBTMDNDMFRTRGFUN0gzMx8Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJ1MzM4AjMDZDNCZ0NxcTMB9Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCMxEjMBZUNBljMEFzQ0UjNvA3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlYDODdDNwQkRCdjRzETMwE0Lw9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJBRTO1UTNyAzQCFUNDFEMC9Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UCNCREO0Y0N4AzM0UUNDJjNvA3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlMUOyUDO4kjRCFzN4cjN5MzLw9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJFZ0M3EDOFRzQ4ETOxQTO08Ccv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UCM3YjM0UTN0YjQxgjN1kjNvA3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlYjQ5YDRCVjNERURwkTQDZ0Lw9SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )