ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Cô Nàng Đẹp Trai - Nail Salon Paris-tpj cuối [tập 10/10]
Cô Nàng Đẹp  Trai - Nail Salon Paris
Xem Phim Cô Nàng Đẹp  Trai - Nail Salon Paris

Cô Nàng Đẹp  Trai
 Nail Salon Paris  
Đạo diễn: Park Soo Chul
Diễn viên: Park Gyu Ri, Cheon Doong, Song Jae Rim, Jun Ji Hoo, Byun Woo Min, Kim Chae Yun, Han So Young
Thể loại: Hài Hước, Tình Cảm
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2013
Thời lượng: 16 Tập

Giới thiệu: Phim Cô Nàng Đẹp  Trai - Nail Salon Paris  
Nail Salon Paris kể về nhân vật do Gyu Ri thủ vai có tên Hong Yuh Joo, một văn sĩ mạng. Để tìm tư liệu cho cuốn sách mới nhất, cô nàng không ngại cải trang thành nam giới để xin vào làm tại tiệm làm móng lừng danh ParisCô Nàng Đẹp  Trai - Nail Salon ParisTrailer:

Tags :Cô nàng, Đẹp traimaphim*==w$Q3UiN4cjMzMDN2kzM1kTN3cTN5gTNzITJnF0aEVmNsJjWvRkNLN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJ0ATMslWYO9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwczM4MjN1gjM1ETO1czN1kDO1MjMlcXTtFGU0lDSwVzRTx0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlMDMxwWah50LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIDM4YzMzYjN3gzN4UzN3UTO4UzMyUydZNTcQVTVyVDalxETDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUiMwEDbpFmTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiM0IjM2AjM3YDN0gTN3cTN5gTNzITJFdHcwIWdudULkNHWuB1QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlEDMxwWah50LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1CMxM0NlAjb6ZWMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULwEzQ3UCMyMDO1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMzgTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzM4UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVULwEzQ3UCbtRHau8EOVVUOadVSvkTLwFGVtMXayFGUtA3boNVLslWYO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0Nlk2ZwlTMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ4MTM1EzMxQjM1MjNxYjNzkDO1MjMlc2T2YDUqRkY2wmYTx0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlMTMwITbh5kNn5WYoRlNykXYn50LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UCbtRHauYEMXVUOadVSvgTLwFGVtMXayFGUtA3boNVLslWYO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlUDN1cTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0QTN3UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM0UzN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1SODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZHRDhXesl3YXZkW4UTcNRHapZTRU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5iRwQER5o1VJ9yNtAXYU1ycpJXYQ1Ccvh2UtwWah50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UiN5gjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTO4YTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0kDO2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL4M0Nlw2bxRHMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiZvFHdwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJh9Wc0BTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCM1ITOzAjN1EzN1ADO3UDO4gTNzITJRFWM2p0a09FNwAVePN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJ0cDbpFmTvYTM1AjNxgzN4UDNzgDO0UzNykDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCN1MjMxgzNzUDM4kzM3UDO4gTNzITJBNlbmlFcx8VYrFWdPN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJzcDbpFmTvYTM1AjNxgzN4UDNzgDO0UzNykDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOzkzNwATO3IDN3UDM3UDO4gTNzITJFd3aht0XxcFWkdjbE10QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlIzNslWYO9iNxUDM2EDO3gTN0MDO4QTN3ITOwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4UjM0gTO0IzNwUTNwcTN4gDO1MjMlE0SURULxZDS2ljRt40QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlEzNslWYO9iNxUDM2EDO3gTN0MDO4QTN3ITOwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlQTNzgDN1gDOykjNyEjNwQDO4UzMyUSUERmZNdTLXN2azZXSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUCN1wWah50LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzNyADOyEzMwkTNxEjNwQDO4UzMyUyZIJVdL12QEJnaw1SSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUyM1wWah50LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAzN1MzN3YDNzMzMxEjNwQDO4UzMyUSRR5WNpJmeJdVTpB3MON0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJyUDbpFmTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMwADMwkTM3MTMwETM2ADN4gTNzITJn1UNlRjcrt0N5w0SMN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJxUDbpFmTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJ4UDOzQTO5cTNzkTN5QTOwgDO1MjMlE1Vppnc3FnbP1Gat90QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlQDbpFmTvIDM2YTM1IjMwYjNyczMzUzMwgDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJ5AHcvBTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3Uyc0dTZwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0Nl8WYsRDMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJpdWOwATM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UCc0hje6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY0hje6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJzIHO6pHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyFHO6pHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlkTNxYTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4UTM2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN1EjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1yNDdTJs1Gdo5SVPlDR5o1VJ9iNtAXYU1ycpJXYQ1Ccvh2UtwWah50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UiM2cTN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjN3UTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwYzN1UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL2M0NlwWb0hmL3olNEljWXl0L10CchRVLzlmchBVLw9GaT1CbpFmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJ4IzN0UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNycDN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYjM3QTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtUzQ3UCbtRHauUERXRUOadVSvQTLwFGVtMXayFGUtA3boNVLslWYO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlwWb0hmLVNUSEljWXl0Lz0CchRVLzlmchBVLw9GaT1CbpFmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5SSJBDR5o1VJ9iMtAXYU1ycpJXYQ1Ccvh2UtwWah50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USV2o2VNRHRLtEd692Y5ZnSadnMFdnT2RFOIZUNuJzUKlme5VXdSZWRVFXWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUlNqdVT0R0SLRnevNWe2pkW3JTR3lzS6NzbT5EZzcEbKx0Zj1CSrJ3dqZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJVZjaX1EdEt0S0p3bjlndKp1dyU0d5EVOpN0SOxUcSNFODZGT2MjV5ZkcD9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJwkDM0UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO4ADN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDOwQTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3gDM0UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL0M0NlgjM2MTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IjNzUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyYzM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1yMDdTJ4QzNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN0cjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDN3ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtIzQ3USN0cjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDN3ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzQzNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVULxM0NlwWb0hmLCBTRDljWXl0Lx0CchRVLzlmchBVLw9GaT1CbpFmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJZFERy4ka3lEMQ1EZxpFZq1SZSV1RtUDWvx0NmhTLpZURLV2V4MmbxgGZJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJFh0RtpFaEpHZzFTZOlVR0EXbvdHSHlUcORkSSZGOodWU3I3R6FTQZ9FZY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )