ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tình Và Tiền - Can Love Become Money [20 Tập]
YÊU LÀ CÓ TIỀN - CAN LOVE BECOME MONEY
YÊU LÀ CÓ TIỀN - CAN LOVE BECOME MONEY

YÊU LÀ CÓ TIỀN 
CAN LOVE BECOME MONEY
Đạo diễn:Han Chul Soo
Diễn viên:Yun Jung Hoon, Wang Bit Na, Uhm Ji Won
Thể loại:Tình Cảm - Hài Hước
Sản xuất:Đang cập nhật,
Quốc gia:Hàn Quốc
Thời lượng:20 Tập
Năm phát hành:2012
Giới thiệu: Phim YÊU LÀ CÓ TIỀN - CAN LOVE BECOME MONEY
Bộ Phim YÊU LÀ CÓ TIỀN - CAN LOVE BECOME MONEY: Một giám đốc điều hành trẻ, Ma Tak (Yun Jung Hoon) coi tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Ông tính toán tất cả mọi thứ về tiền bạc và thành công của ông cũng đã mang lại cho ông danh tiếng là một bạo chúa. Giám đốc điều hành thấy mình bị vướng vào một âm mưu kỳ lạ do nỗi ám ảnh của mình với tiền và sau đó, ông đã tìm thấy một cái gì đó quan trọng hơn tiền.

Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTeqhTRhN0TIp2S0EDWlhzTChGUiRTOywGMqZVM0p2U10SSQJ0bJN3VwF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJk5WRtAjMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWWsNVQPlWT0R3bB1WVpZXc1t2YLFFWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJ2bJVkWQJ0RVFjetlUb1hzTClGNrh3Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJGNFJmdqlzN0g0QJ1iQ5oWRJlVWxhUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJ2b3gWSyc1NQJDauJkS1UHeMtkUx0iUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJ2bwhmcfFmZ58WNPlVQwgFS0kWUZhVQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWSfZGWRVTa1hWStRjNBdlRsVXQMRXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJGNUpFTzkUc21iRBdmTwMTZ5MmYhJ0Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWWwUESFJlWw81aw1Udtc3bI1yctcUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJ2bMNFM0kmaTR2TyUEdutkR0BFWBlVev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJGNSlXY5UlWiRjZJNFOzcVNRNVa0IXLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWWWR0XCJzYWVTaTJmN5I3cwkjc3EFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTeqhTRhN0TIp2S0EDWlhzTChGUilVTO9ETEFDOttmdOlXUUlVUOpWVpF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ4kna4UUYD9ESqtENxgVZ48kQoBlY08VSoxUNVV3bMZWO2t2TQdmb5gVLs9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWSS1SMhxmThpFSwgWasFWOvFHeYpkSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTeqhTRhN0TIp2S0EDWlhzTChGUilFR4sUcuJkTp5kZGhWe4ckWYp0aCl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ4kna4UUYD9ESqtENxgVZ48kQoBlY0YWSNJGUkN0c5QzcK1kVOdWeXhTY59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCO5pGOFF2QPhkaLRTMYVGOPJEaQJWS4EzaLhDO4BjaOhnNSRFVJZjMDJ1bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTeqhTRhN0TIp2S0EDWlhzTChGUi92ZG52ShhjU3d2UFhWYZRDeLd3V0d3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ4kna4UUYD9ESqtENxgVZ48kQoBlYvhFV20WL5Y2dDFnSMN2NsBzR1EFVQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )