ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Túm Cổ Đại Gia - HTV9 [Tập 28]

Xem Phim Túm Cổ Đại Gia - HTV9

Túm Cổ Đại Gia - HTV9
Đạo diễn: Nguyễn Quang Minh
Diễn viên: Tường Vy, Phùng Ngọc Huy, Anh Tài, Cát Phượng, Hữu Châu, Thân Thúy Hà, Hà Minh Ngọc, Cao Hoàng
Thể loại: Tâm Lý, Tình Cảm
Quốc gia: Việt Nam
Năm sản xuất: 2013
Thời lượng: 32 Tập

Giới thiệu: Phim Túm Cổ Đại Gia HTV9
Phim Túm Cổ Đại Gia HTV9 xoay quanh Diệp - cô gái ôm mộng "săn đại gia" nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp phải "hàng rởm": tên thì vốn là tài xế lại giả mạo ông chủ, kẻ thì được thuê để cưa cẩm cô, người tưởng đạt tiêu chuẩn nhất thì gay... Sau nhiều tình huống dở khóc dở cười, cuối cùng cô đã tìm ra tình yêu đích thực, mà người này lại là đại gia chính hiệu "cải trang vi hành".

Trailer:

Tags :maphim*DdT$Jv52S302cpxkTh9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJVdFeOVGTjRGaRJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvhUdwhDOIZjMfBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IzQ3USTppVTNdENpZ1QP9SeuM2bz1WaoBnQzUyNyM0Nlc3Mzd0UrdHWTNUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXL3oVWjZnasJWSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlc3NLNXW0JDUTFnVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJJp2YzgkU1IEa4MzL55yYvNXbphGcCNTJ2IzQ3UyYhFETHh2XWlFS1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMON3SxNkUJpVY4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMnVkaVZ3ZfVUWaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0Nl0UbfhzQ2IUd2YTLvknLj92ctlGawJ0MlUjMDdTJ0kENLx2MFJ3dohFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ08keDxGaW5Ua0VDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnNETTNEc50GUKJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1IzQ3Uyb2YlUwJHNU1UQi9SeuM2bz1WaoBnQzUCNyM0NlUVM2clahFDOwVVNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXWVB3T4RWcyNVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWTnVkNMZnQBFGZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJ4kTcjJ3VsxkbjBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJRJFUQVVUOJUQalGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzlFZWZkTFdXLxwERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UyaI50ZkBlbFRlQo9SeuM2bz1WaoBnQzUyMyM0Nl8WTwkHZ38mdZJ0TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE1dtFGeRVXU31yUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjQNFzTZpUetdFbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJv5mUqFVVkxWO1M3L55yYvNXbphGcCNTJyIzQ3UyZpplZYllVmVHc2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxF0UVJnTnxkenR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUoVjZCJzSwVlbkR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0NlMWcIJWcR1SO5UVVvknLj92ctlGawJ0MlAjMDdTJZJGNtVFSzAleUBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNWOvNlYp5EUCJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFTd0wGUVJHZBJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UyY5NzcWBlQWh0a08SeuM2bz1WaoBnQzUSOxM0Nl8mWShHToR0QrtUSvknLj92ctlGawJ0MlgTMDdTJNh3M0QXa3NEW0RHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0sGbHVjTp91RVNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJv1yZndENN9kejdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UCNhRGWB1mbRNEarR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybUVWQuJTdCRlUfR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCO6Z1SqRkQ0IzXER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlADRr9mZPBXVCR2VvknLj92ctlGawJ0MlcTMDdTJRNjYuZWM5ZGSKhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnJWLQNWd6Z1a1YGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJrp3aIJ3VtgFZMhDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3Uyd3Z0VTdDWmhmYj9SeuM2bz1WaoBnQzUiNxM0Nl8WMH12QyMFb6l0SENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kQppVcEZDT3NmYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzX0R2ZTZWU6ZjaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJrFESzh1YwVmdLVzL55yYvNXbphGcCNTJ1EzQ3UyaBBFNUFlWMxkd1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybqRWQm9ES5R3QjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWKx0by9mU2cmNpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlMncNdUV6hHb5lkVvknLj92ctlGawJ0MlQTMDdTJ4EzUVJDVNdXcy0ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJzayR3XxdTZzRHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5URPtWQHpFU4lGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3USR35WNRxUbiJEZj9SeuM2bz1WaoBnQzUyMxM0Nlc3UqlDaXNXaCxGWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUlVkNXRqN3b5UUTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kN4Y1apx0blBXeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJFZTOLJkYHdDONh1L55yYvNXbphGcCNTJyEzQ3USSMFjVhJmUuVla2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyb4Z0XVR3NQBna5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWaNFWxkEcNpmS1Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlQTWDtWMqhVTVtUNvknLj92ctlGawJ0MlETMDdTJrxmewoneSVkZihERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJJ1mMxdVRSVzUnlDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJR10bzJVV38kbzoHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3USSOBjQXdmd50icER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUydHlnYyM2bqd2dLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVZV1Q2JWOIdVYqR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlE0QhlzQThHWzYzdvknLj92ctlGawJ0MlATMDdTJRhVd0cVRaF1VBZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNZjUHZGbSh2dY5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlmNQ9kNtIVN1cERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlsGNnZldrd3MlZFcvknLj92ctlGawJ0MlkzQ3UyaWB1RXZULyNkd09SeuM2bz1WaoBnQzUCODdTJ0skbiFXRDJ3cGR1L55yYvNXbphGcCNTJ3M0NlEUQ3QWRCFXSMdUZvknLj92ctlGawJ0MlYzQ3Uydz42aYx2XzxkZh9SeuM2bz1WaoBnQzUSNDdTJvNnRwQ3TzUWRHp0L55yYvNXbphGcCNTJ0M0NlcmZaJTLY5mezZFZvknLj92ctlGawJ0MlMzQ3UCNwMnU3FncmNTMv9SeuM2bz1WaoBnQzUiMDdTJFh2SlFjZTFHONVzL55yYvNXbphGcCNTJxM0NlQTOuplazYmUkF2XENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM2X18UTCZGcwgUMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEFa4QnVSJUazF3MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USTzZWa4QDOpdnZGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZCBHTNlFc1YnaTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSWsVDd1Fjd0UGSVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ0E2aN5WQ3dFOqZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnRUUHh2Ur90M6ZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNZFarRnNkRHRYpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlADcYV0ZZdEZJNVeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcXUuBXSad3XHRjUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml00NzVnUvFkQMtWWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SNt02bj1SbphGcphWLhl2ZtkWYk1ybj1Sb1R3XzM3YqpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL10SbvNWLtlGawlGatEWan1SahRWLvNWLtVHdfhDdjpme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CNt02bj1SbphGcphWLhl2ZtkWYk1ybj1Sb1R3X3IWcnpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL00SbvNWLtlGawlGatEWan1SahRWLvNWLtVHdfRXOxdme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3USWu9EStQDZaZHdKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNolWTuRjSwUHMJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVphWaIV1Npdkc2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLz0SbvNWLtlGawlGatEWan1SahRWLvNWLtVHdflmMiZme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMTLt92Yt0WaoBXao1SYpdWLpFGZt82Yt0Wd09Va5FmZ6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJN12TLlnesN2ZnVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJrRUdPlGOJNERzRDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJB1kQNpGbwtWZGNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlsGdiVnb28Edq9UZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWVjVmb2FDVIFkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADVIFHefdTN0dlWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iMt02bj1SbphGcphWLhl2ZtkWYk1ybj1Sb1R3XtNnblpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0SbvNWLtlGawlGatEWan1SahRWLvNWLtVHdfBTcuVme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SMt02bj1SbphGcphWLhl2ZtkWYk1ybj1Sb1R3XyYzYkpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0SbvNWLtlGawlGatEWan1SahRWLvNWLtVHdfNTNjRme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3USW2EGZzRVbltUdSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVt1yXxUTbyZ0NDR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUfJjN1k2VDNkUzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )