ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tiếng Súng - Thuppakki (2012)
Tiếng Súng - Thuppakki (2012)

Xem Phim Tiếng Súng - Thuppakki (2012)


Tiếng Súng
Thuppakki (2012)
Diễn viên: Vijay, Kajal Agarwal, Sathyan
Đạo diễn: A.R. Murugadoss
Thời lượng: 165 phút
Thể loại: Hành Động, Hình Sự, Tâm Lý
Quốc gia: Ấn Độ

Giới thiệu: Phim Tiếng Súng - Thuppakki (2012)
Bộ phim Tiếng Súng - Thuppakki (2012) : Một viên đại úy của quân đội có nhiệm vụ theo dõi tiêu diệt băng nhóm khủng bố, và tìm ra các thế lực trong nội bộ của mình.


Tiếng Súng - Thuppakki (2012)

Trailer:

Tags :maphim*yIz$NyIjM2QTM2MjN1YzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMxM0NlATM4cTNxMzM5gTOyUjN3cjN4UzL3UDN3gTN4cDM5kDM5UzN3YDO18yctVnYsF2L0EDMzkDOwUzMyIjNzkDO4cDO0ETMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UiNyATO0ADM2kDMxIjM1gzN2gTNvcTN0cDO1gzNwkTOwkTN3cjN4UzLz1WdixWYvQTMwMTO4ATNzIjM2MTO4gzN4QTMx8ycvR3boB3Lt92YuUGbn92bn5yc1xGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJwcTO3UjN4IjN5UjM0YzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJ0MDMygzMwQTOyQTOzYzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJ2YDM2cTO4UTOwkjNzYzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJ2IjNykDM0gDN2IDNzYzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJ4UjMwYjN5YzMyEDNyYzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJ2YDNwEDOxUTM3YDMwYzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJwcTO5QTM3ATNwAzN5UzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJwUjN1ATNxAzMwMDN5UzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJ4EjMzgTMxEDNyATM5UzN3YDO18yN1QzN4UDO3ATO5ATO1czN2gTNvMXb1JGbh9CNxAzM5gDM1MjMyYzM5gDO3gDNxEzLz9GdvhGcv02bj5SZsd2bvdmLzVHbw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO491Mx9VVRBTYrJjT1g3Q4RkNQh0Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdtoFO6tEMHJTOyl0dIdWd150RzMTWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT0J2Nfx0Rn5WZqpFM4JTblRVcYVWOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOmVHTaFUU1JTQFFkNzR2a5smQtoWbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmR2YVTYFUQB52bU1WMqNmRwpHSPh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5gzdv1WZ29UYG9WaysmM2A3dFRVU58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdfdlYzRWWUJkbYlEaG1WZTdGUvZWNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGVlJURU1ydzgkaylFeCx0MoBjVwQzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5M3YkhERSRDNJ91ctITanVneGBna69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTul0U0gkVSlUTtlWbjlEdURkZBl1Qv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UV30WaGN3aBdHVJZTSxoUQWpkZJlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZFO0gTe4VTVZNTOxh2QBNmd0g3V58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )