ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thiên Mệnh - The Fugitive Of Joseon [tập 20]
Thiên Mệnh - The Fugitive Of Joseon

Xem Phim Thiên Mệnh - The Fugitive Of Joseon


Thiên Mệnh - Tập 1/24
The Fugitive Of Joseon - Episode 1/24
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Lee Dong Wook, Song Ji Hyo, Im Seul Ong, Kim Yoo Bin
Thể loại: Cổ Trang, Tình Cảm
Thời lượng: 24 Tập
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2013


Giới thiêu: Phim Thiên Mệnh - The Fugitive Of Joseon
"Thiên Mệnh - The Fugitive Of Joseon" kể câu chuyện Choi won, ngự y của Nội y viện trong hoàng cung bị đổ tội đầu độc vua Injong nên phải bỏ trốn và sống cuộc đời đào vong. Trong phim, Lee Dong wook đóng vai Choi won, người cha hy sinh tất cả vì con gái của mình. Song Ji Hyo đóng vai ngự y Hong Da In, người có tính cách lạnh lùng.

Trailer:

Tags :maphim*=M0$Nl4WesJWMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMx0mYxEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3FmUtAjMDdTJ3kDM4UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN5ADO1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTOwgTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0kDM4UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUydhJVL5EzQ3UiYnRWYxEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4oGZhFTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcXYS1SOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3dQdTdJl2VZNEVHBFTYRUMilUYO91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0dFTlJDRvhme2RnZElGOEpFcXVnas9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZjdDNKR2aCVTSEBVdMZ3dflXeYRjYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljQJJFR4sGaGx2c3cTcOlWcR52b2V3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4EzQ3USeyFjNxEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyJXM2ETM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJyYTOwkjM3QjN4IDO1YDNykDO1MjMlEVRts0T4Nmc0Bjcf90QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlUzNxEGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOxYTO0MDN2IjNwgTN2QjM5gTNzITJ3d1bpRDck90XfxUaKN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJ0cTMhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzNzMDMyQDNxADO3UjN0ITO4UzMyUSR3hjN2tUMWpndvRmcKN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJzcTMhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATN2UTO2QjMxkTN3UjN0ITO4UzMyUSQjN0MmljRLVWNGB1SDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUiM3ETYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2IDO5UDNxUjN5MzN1YDNykDO1MjMlEUYoVXOnFVZl1SLtx0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlEzNxEGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0NlcTO2cTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2kjN3UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN5YzN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTO2cTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtgTMDdTJ3UTN3UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN1UzN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTN1cTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0UTN3UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTUJjawEXbDNUeO9VTjZ1SXVDSrl3cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGcNRHRTVjNZNDZLdTcIlFTCJUTtN2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOh3a4JlRDllbGBHawRXbpdXeDRHSa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdVF0MyEXMTV1b4AlQJ9VTkZ2MzU2Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhzSVF3ZwYFMO9kRMZzUHhkR0oHMT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ6ZGVCRHOrpVY1dUYXZTYSVTcRV1Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmM2JXTJdjYi91Q38mYHVXa1NmRsJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNFNOpUOG5GaaZHU3cWeTFnYqB3Rw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNxM0NlIDMwcTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxADM3UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMwAzN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTO5YTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtYTMDdTJ3ATO2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNwkjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDM5YTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0ATO2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOO9GWwg2czh0Msh1cP10cHhHdNF0Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EZ09mbGp3ZqVUVutkNyQXLjZ0atR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0x2b3YWZyATZXRWellEd3REZ00kas9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZrNXLhNXbuRkSsV3MBtERrpURn9Eav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQTMDdTJ0kTM2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM5EjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITOxYTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxkTM2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL0EzQ3UyMxAjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMwYTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEDM2UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxAjN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1yMxM0Nl8WM44GMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxgjbwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UyctFjZwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJm1WMmBTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTbxYGMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nlg3ZpRGMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUibnlGZwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkdWakBTM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJ2Ajb2ATM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlknetZDMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCd61mNwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3Uid1YWNwEDevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwZjZ1ATM49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYXNmVDMxg3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ2QTO0MTO3EDMwQTNzEDN2gDO1MjMlUUUzo3Vitmc51yczlnTDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUyMx0EVvIDM2YTM1IjMwYjNyczMzUzMwgDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTcwVkaMhkVBRVRWhWbGh1azBlSal3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJTaw42XmV0b5QnSUdzbThHZV9Vdz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdttkezUlZytGRyZ3d3FkZ00WOBV3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGcXJTQQJlSTFkblpFdRtmcLZ3dPN2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTxQEcvh0d29lVIBndDlHaB1id5QURv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kcwUEN0Q2XXVFeaRldI9lQygEVPF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0Z3csxUUy8mb4JmcIlmTXRFS3QnNa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZkR3V3xEd0dlRjJUamlkS21Gdzlkev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJxYTN1UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM2UTN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTN1UTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4UTN1UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVULyEzQ3USOzMTN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzMzUTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3MzM1UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNzMTN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1SMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kNydjVoJFdlZ0MOd2Z5RnVthGcHp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVHcGJlNmZUbXdHZftEZ5xGM0kTNH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZitUd3kmM3pkc2ZDNVdUb4UDa19VSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHW1AlMyYXSo1UbmVzYpVjTQdXWJl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT1lka0cTdyJjSnF1c28GTRZndudUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGbwBDW5JlTwYTMFRWLUdmdjBVU1p1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0xWN6dUYtgFO6ZXMvpGTr5EeN5mUh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTNhFayMTOylzbkpUcCpWZIpXd6t2Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3Uyb3cme6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSa3cme6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY3cme6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJ0UzNygzMwMDOyYDNzgDM5cDO1MjMlU0d2A3UZlHZYFmbiVGUDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSN4EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiM4ITMyQTN5cTNxQzM4ATO3gTNzITJFdWOnpGdtwERJR3TQB1QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlQDOhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIDO2kjM2EzM3gzM2IDOwkzN4UzMyUSRn1iaq50MSxkS0cXaKN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJzgTYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0kTO2MjM3UDN4kTNygDM5cDO1MjMlcGSi1CdvdlYONjQqB1QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlIDOhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYDO5ETO2QTOxIjN1IDOwkzN4UzMyUSQhtGRQhDeH1Eat0iSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSM4EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJZRjR1I2MNNVYfhTaCRUUiBVZYlFU5NnVoFnQ5klRr1Gd24mNnd2a3QEMh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSW0YUNiNTTTF2X4kmQEFlYQVGWZBVarN2X2kzXnhlSZFWRTFlWSZGZwJTSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkFNGVjYz00Uh9FOpJERRJGUlhVWQNlZfp2cDNUclR3UHlFM4p0XVVUNzEzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJZRjR1I2MNNVYfhTaCRUUiBVZYlFUTBTM0UVOFVHRwc0M391a50GWs9VRw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJ2gDM0UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN4ADN1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDOwQTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzgDM0UTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL4M0NlgTN5MTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3UTOzUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN1kzM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTN5MTNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtczQ3Uyc0gmc6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUib0gmc6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSa0gmc6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJyAjNxATMygzNwQDM4QDN2cDO1MjMlEkVQxUSwFnN2EHby00QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlUjNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIjN1IDN2MTM3gTMwgDN0YzN4UzMyUydT5kezFTUMJHMXFnSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUCN2EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNwkTNwQzM4gDN4kTN0QjN3gTNzITJFdmN691SwZDStgnY2l0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlMjNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzMxkDN4kTNyMjN5UDN0YzN4UzMyUSRB9FOqJ2cTFXOzJ1XNN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJyYTYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0ETMwYTN1EDMyQTO1QDN2cDO1MjMlUUQ2c0SKBTY2BFbLtUSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSM2EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJ08GOxpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ55GOxpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ15GOxpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlATMyIDO2EjMwUDN0YzNwYzN4UzMyUSUKJUYvdTYfBXcZRVSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSN1EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCO1YjN3EDOzIzMyQjN3AjN3gTNzITJFdmdi1mNzoFTM5WUQl0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlQTNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYDO3gjN0QjN3ATOzYzNwYzN4UzMyUydld1MkdDRppVLMpGUDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUyM1EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOxADM1UjMxQDMzMjN3AjN3gTNzITJn9UbMJXdi1WT1gULON0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJyUTYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwUjM3MTMyQTM2kjM2cDM2cDO1MjMlElYoF2bvtGU1UHdTp0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlETNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctMDMl1iblZXYlhWLm9WLlRXYk5WYt1SZu9mets2X0EmbrpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1yMwUWLuVmdhVGatY2btUGdhRmbh1WLl52b61yaf5GMutme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLzATZt4WZ2FWZo1iZv1SZ0FGZuFWbtUmbvpXLr91d012a6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ4MTO5cTM0UDOxYTO0MTOzcDO1MjMlEFVwoGZrNFS0RnaEB1QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlUDNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTN4kzNyUjN2EjM3MzM5MzN4UzMyUSR3tmMfV3dTVHO6JUYKN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJ0QTYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4cTMwMDM5UTMwIjNzMTOzcDO1MjMlU0dqhlMmZneDlVczNUTDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUyM0EGZuFWTvAzM3ITN2YTM0gTNzETO0UTOzATMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMwADOwADOxUDN0cjMzkzM3gTNzITJ3lUUflUezVGZ44ULNN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJyQTYk5WYN9CMzcjM1YjNxQDO1MTM5QTN5MDMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0UzN4IDOwcTM2cjNyMTOzcDO1MjMlcmTit0YvhERQJTTL10QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlEDNhRmbh10LwMzNyUjN2EDN4UzMxkDN1kzMwETMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UST1EHURRTMzkUeG50RCl3UjdXdupFZ3JmayJndBNmNhJXcYpmawMHcwd1Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml0UNxBVU0EzMJlnROdkQ5N1Y3Vnba5kNX1CawMnetJzSDdmbxskaUBHS2Q1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJNVTcQFFNxMTS5ZkTHJUeTN2d15mWkplMxUlVLd2ZTNXZtwWYwcEVohUbP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUST1EHURRTMzkUeG50RCl3UjdXdupFdilmM2k3RBhWTThjbNJ2RThEO2VHWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml0UNxBVU0EzMJlnROdkQ5N1Y3VnbaljQSdHbLlXa6hFa2Nld11kZnV0S4k0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlYjMygzMzMzNykjMyETMyEzN4UzMyUydENVbv9mMtZnNtwUTDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSNy0GVvYTM1AjNxgzN4UDNzgDO0UzNykDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMwYTN2cTM2cTO3ETMxITM3gTNzITJnNWaxZWL4oHO4NlZQN0ZSNXM2dERzUSeltGa0VXYGNTJ0ITbU9iNxUDM2EDO3gTN0MDO4QTN3ITOwEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0ETN0UjN3YzNzMTMxEjMxcDO1MjMlU0Z6lDWZh3MXdjaylWSDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUyMy0GVvYTM1AjNxgzN4UDNzgDO0UzNykDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOzMjN4YTN4cDN4ATMxITM3gTNzITJFFUcB9FdpZme0g3QM50QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlIjMtR1L2ETNwYTM4cDO1QzM4gDN1cjM5ATMv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTO4gzN1kDN1MjMwETMyEzN4UzMyUydIZ1U0IzblZmbzIzTDdmUzFjdHR0MlkXZrhGd1FmRzUSMy0GVvYTM1AjNxgzN4UDNzgDO0UzNykDMx8SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJxcjNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM3YjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjN2ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4YjNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVUL0M0NlQDM2ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzAjNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMwYjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDM2ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtMzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctIDMl1iblZXYlhWLm9WLlRXYk5WYt1SZu9mets2X1MDdjpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1iMwUWLuVmdhVGatY2btUGdhRmbh1WLl52b61yafFnezNme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLyATZt4WZ2FWZo1iZv1SZ0FGZuFWbtUmbvpXLr9lb2N3Y6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauITLwFGdtgmbl1WLuVWaoR3L0AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJyM0NlIzMzITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxMzMyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMzMjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMzITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtIzQ3UCOyMjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMzITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzMyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyMjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1SMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLxATZt4WZ2FWZo1iZv1SZ0FGZuFWbfBDc5Jme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzADMtEDMl1iblZXYlhWLm9WLlRXYk5WYt9FcvlnY6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SMwUWLuVmdhVGatY2btUGdhRmbh12Xo9WeipHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLxATZt4WZ2FWZo1iZv1SZ0FGZuFWbfdzb5Jme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdZlFdMhnawtWaVpVN5hDTtQFSlhmWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWS5YUQtcTM0cjc34UOTRXa3QXLNJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5Q2ZTh2dFd0UOlTeyMGbxNWMUNHbU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOvFGetxGN0M3XnZVQtdGcONzT3o0Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UyY4VFc4JlUuRHTzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )