ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Spartacus: Cuộc Chiến Nô Lệ - Phần 4 (2013) [Tập 10 /10]
Spartacus: War of the Damned - Season 4 (2013)

Xem Phim Spartacus: Cuộc Chiến Nô Lệ - Phần 4(2013)Tên phim: Spartacus: Cuộc Chiến Nô Lệ - Phần 4
Tên tiếng anh: Spartacus: War of the Damned - Season 4 (2013)
Diễn viên: Andy Whitfield, Lucy Lawless and Manu Bennett
Đạo diễn: Steven S. DeKnight
Thể loại: Hành Động
Thời lượng: 10 tập
Quốc gia: MỹNăm phát hành: 2013

Giới thiệu: Phim Spartacus: Cuộc Chiến Nô Lệ - Phần 4-Spartacus: War of the Damned - Season 4 (2013)
Gaius Claudius Glaber đã chết. Quân nổi dậy đã phát triển lên đến hàng ngàn nô lệ tự do, và Spartacus, cùng với các tướng Crixus, Gannicus và Agron, chuẩn bị cho cuộc chiến với Rome.

Viện Nguyên Lão La Mã nghiêng về phía Marcus Crassus, một nhà chính trị mưu lược, giàu có, để viện trợ. Cùng với Julius Caesar trẻ tuổi là đồng minh, Crassus phải đè bẹp quân phiến loạn.

Phần cuối bi hùng cho một chuyến đi huyền thoại, "Spartacus: Cuộc chiến nô lệ" tạo ra một trận chiến chưa từng thấy bao giờ

Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrZGTzZDbzpURvh3dqBVWHZ0ULhzVD92dVN2YMN2axpGboFVMpNzURFTau9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZwEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsmZMNnNsNnSF9Ge3pGUZdkRTtEOXN0a0pnTmNHV2MVd1NXcxgEOG9VbSJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjBTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyamx0c2w2cKV0b4dnaQl1RGN1S4cVaw0yN1pWbndleVBVdDFnQ0M3cZN2Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIGMxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrZGTzZDbzpURvh3dqBVWHZ0ULhzVpNEZ1Y1N5dUYWJ1TNRzUiJ2bU1SZQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSYwEzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMS1ET38kVxV3UnF3NRVFenR3RQ5WcIV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJklzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNnVZRGTn5kNntENzs2T5ZnQCVWSQF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShzVDh2RxM1b5E2UftWRThjMIh1Sw12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJilzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNmaBlHNoRnbtRXYwJjbpVnWkhjWuRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhlzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShDSNFXN2MXVkFnWXhkdEJXQz1SZsV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkhzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSN3R4MmchFlcQhVSxh3YZpkNsFHbmp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjhzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSN2Y4Q2N6VFVHJUb4AVU4U2MFBTL0R0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJihzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNGawc1RVRXayADTvZFZLZ2MZlFWsR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhhzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNWRylzRoFDc6lTSSlnROtmbFlWaXR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkdzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNmcq9ULzc0ZQNlVwETQUV1aTh1MNd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjdzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShjNFRUe4M1cyFXdClnatNzTLNWeHl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJidzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShzNiBTMBZDVHBDNF9WLJF3VNl2RBp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhdzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNGN6Z1YSJ0alRHbwVVZPZUYZNVZNF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSN2Vj12YDZmMy0GMthnaX5UOsFXQBJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMS1EVyoET6NnQ3hFUHJ2dKljUKZ3QVF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJiZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShjb4gnaUdlW392Yt0Wa0ZWLCN0dDR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhZzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMSNWQtVGWPRTL3Anc1kFMN1UMTZXbSV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShTYDFnSLdXQvJlMRJXd6dFUrpWS1c0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMShjZoRGZ4ElekV0UG1SLxMUd3RWO1o1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJiVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlcWZmhmb6BzNf9UeT5UNDNGStUlMS10bxl0Vy5UUKJ1boF2VrZTeYJlaxJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhVzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlUEUPFkMvJkUXlTezQXdrJ3dyoFUTpER2lHWY1SMwUzZqhmdo91Q51Cctd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkRzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlUEUPFkMvJkUXlTezQXdrJ3dyoFUTpkSCdnb18Ed3pUYUB1UzVWLaFTWSN2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjRzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlUEUPFkMvJkUXlTezQXdrJ3dyoFUTBnMsZ2YxAFVX5kd0dDcwtkMhJ1QYh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJiRzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlUEUPFkMvJkUXlTezQXdrJ3dyoFUTBnMJxWZ0AVWZpUdxBzUuR2MIlXT091LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJhRzQ3UydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrp1cj5EWPhTNyUXN4JDS1gnZJ9UW2o3Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ2MDdTJ3JzVtA3UE9EdEhGZFlVTmFjRGtmWz1CZ3wmZ4c2Z2ZGbndFVa9mQlRGdk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyYzM0NlcnMX1CcTR0T0REakVUWNZWMGZ0aaN3ZRhXYMpEbX5kRygzNIR1UqR0YRJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJiNzQ3UydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrpVThNzQ35mUtVXN3MTUYBFW4IFdklEav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE2MDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrpFOVZ2TwcmeFVnduFzVLhnW5lDSwAHSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrp1cmBlQH1mSt1yMw1UeP9Ebxl1ShVzMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMmMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrp1YrhFM1I1RnZlRUJ2aORXWfZmM6lDMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlImMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrpFOHBlTvVFauFTUGhHUO1UVzc2YlhzSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEmMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrp1YQtUUZlUTEl3bX50Yylmd1kWT6FTbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQWMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrpFOQRTaLJEZKZ2VVpmd05WaZdHSYFGVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrpVTZpVWI9ke0FGR4J2cipFRBlHdZN2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIWMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUydycVLwNFRPRHRoRWRZ1kZxYkRrp1cQdkMihUU3QWSkFFdhF0dsFVM6NlWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )