ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Sau ly hôn - Love Is The Only Answer (2011)

Xem Phim Sau ly hôn - Love Is The Only Answer (2011)

Sau ly hôn
Love Is The Only Answer (2011)
Diễn viên: Xa Thi Mạn, La Trọng Khiêm, Phương Lực Thân
Đạo diễn: Patrick Kong
Thể loại: Hài Hước
Thờilượng: Đang cập nhật
Quốc gia: Hồng Kông
Năm phát hành: 2011

Giới thiệu: Phim Sau ly hôn - Love Is The Only Answer (2011)
Trong phim Sau ly hôn - Love Is The Only Answer (2011), Xa Thi Mạn và Phương Lực Thân là đôi vợ chồng đã ly hôn, nhưng cô lại rơi vào trò chơi "đổi vợ" của Phương Lực Thân và đã xảy ra cảnh "giường chiếu" với La Trung Khiêm. Cô cho biết cảnh nóng với La Trung Khiêm diễn ra trong xe, vì phải thu âm nên xe không được mở máy lạnh, không gian trong xe vừa chật vừa ngộp, La Trung Khiêm lại to con nên sau khi quay xong cả người cô đều bầm tím.

Nói về đề tài nhạy cảm "đổi vợ" trong phim, Phương Lực Thân tin rằng phim sẽ được khán giả quan tâm và sẽ nhận được nhiều sự phản hồi. Khi hỏi anh có lo lắng vai diễn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng lành mạnh của mình, anh cho biết hoàn toàn không và cho rằng vai diễn là một thử thách lớn đối với mình.

Trailer:

Tags :Tình yêu, kết hôn, ly hôn ,maphim*DdT$JyITJCNTJFNTJ2lGZvM0MlM0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3X3AXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9lctFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJyITJz1GbpZGdy9Gaz9lNwlGbj1SMxAjMtIXZ3Nnbh1Ses52btUGa01ycp1SZ29GbfRWbxBXb49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UiMyUyctxWamRncvh2cfVDcpx2YtETMwITLyV2dz5WYtkHbu9WLlhGdtMXatUmdvx2X5xWcw1GevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3X0AXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9FcsFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJyITJz1GbpZGdy9Gaz91MwlGbj1SMxAjMtIXZ3Nnbh1Ses52btUGa01ycp1SZ29GbfZGbxBXb49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UiMyUyctxWamRncvh2cfJDcpx2YtETMwITLyV2dz5WYtkHbu9WLlhGdtMXatUmdvx2XwwWcw1GevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3XxAXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9VYrFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJyITJCNTJ3M0NlIjMlI0MlYzQ3UiMyUiQzUSNDdTJyITJCNTJ0M0NlIjMlI0MlMzQ3UiMyUiQzUiMDdTJyITJCNTJxM0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdFVWUr5kcqR3RNJXSmFzVtZnb6pnYL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJyITJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyayYDcp52QfJncCpGOah1Q50EVhZHMW50RLhTLzYmZ1IkdXZnMNFlQsVTQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UiMyUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsmM2AXauN0XyJnQqhjWYNUONRVY2VkRDZlRtEkVThTNB5kZFRUMhdmdIF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdw0mRpV3RsFWQSt0T4AHapp1czhXWy8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJyITJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyayYDcp52QfJncCpGOah1Q50EVhZXRGZzakJ0QfNWLYR0MENWRmZWOIVFUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UiMyUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsmM2AXauN0XyJnQqhjWYNUONRVY2VVRiR0URREduNlTmpGMmp3aBpmarNzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdrdzcQNULwo2ckRWLDJjZCFESkxGWH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJyITJzVWYaVTWpF2MmV1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJyITJzFXZCFmWTlFS1k0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJyITJR50QRZkV6pmZ5JzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJyITJwo2dr9GTYljaIl2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJyITJrVHRsNULPVWQ6B1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJyITJnNGall1MShUak90L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJyITJzxGN2ZXOyRlYE1yL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMmaphim*DdT$JyITJCNTJFNTJ2lGZvM0MlM0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3X3AXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9lctFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJyITJz1GbpZGdy9Gaz9lNwlGbj1SMxAjMtIXZ3Nnbh1Ses52btUGa01ycp1SZ29GbfRWbxBXb49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UiMyUyctxWamRncvh2cfVDcpx2YtETMwITLyV2dz5WYtkHbu9WLlhGdtMXatUmdvx2X5xWcw1GevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3X0AXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9FcsFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJyITJz1GbpZGdy9Gaz91MwlGbj1SMxAjMtIXZ3Nnbh1Ses52btUGa01ycp1SZ29GbfZGbxBXb49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UiMyUyctxWamRncvh2cfJDcpx2YtETMwITLyV2dz5WYtkHbu9WLlhGdtMXatUmdvx2XwwWcw1GevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlIjMlMXbslmZ0J3boN3XxAXasNWLxEDMy0icld3cuFWL5xmbv1SZoRXLzlWLlZ3bs9VYrFHcth3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJyITJCNTJ3M0NlIjMlI0MlYzQ3UiMyUiQzUSNDdTJyITJCNTJ0M0NlIjMlI0MlMzQ3UiMyUiQzUiMDdTJyITJCNTJxM0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdFVWUr5kcqR3RNJXSmFzVtZnb6pnYL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJyITJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyayYDcp52QfJncCpGOah1Q50EVhZHMW50RLhTLzYmZ1IkdXZnMNFlQsVTQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UiMyUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsmM2AXauN0XyJnQqhjWYNUONRVY2VkRDZlRtEkVThTNB5kZFRUMhdmdIF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdw0mRpV3RsFWQSt0T4AHapp1czhXWy8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJyITJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyayYDcp52QfJncCpGOah1Q50EVhZXRGZzakJ0QfNWLYR0MENWRmZWOIVFUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UiMyUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsmM2AXauN0XyJnQqhjWYNUONRVY2VVRiR0URREduNlTmpGMmp3aBpmarNzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlIjMlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrJjNwlmbD9lcyJka4oFWDlTTUFmdrdzcQNULwo2ckRWLDJjZCFESkxGWH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJyITJzVWYaVTWpF2MmV1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJyITJzFXZCFmWTlFS1k0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJyITJR50QRZkV6pmZ5JzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJyITJwo2dr9GTYljaIl2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJyITJrVHRsNULPVWQ6B1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJyITJnNGall1MShUak90L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJyITJzxGN2ZXOyRlYE1yL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )