ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Sát Thủ Học Việc - Wild Target [2009]
Sát Thủ Học Việc - Wild Target 2009

Xem Phim Sát Thủ Học Việc - Wild Target 2009

Tên phim: Sát Thủ Học Việc - Wild Target 2009
Diễn viên: Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint
Đạo diễn: Jonathan Lynn
Thể loại: Hài Hước, Hình Sự
Thời lượng: 98 phút
Quốc gia: Mỹ
Nguồn: Sưu tầm

Giơiss thiệu: Phim Sát Thủ Học Việc - Wild Target 2009
Bộ phim Sát Thủ Học Việc - Wild Target 2009: Bill Nighy vai Victor Maynard, 1 người đàn ông trung niên, sát thủ độc thân, anh sống theo ý bà mẹ dữ dằn của mình, Louisa (Eileen Atkins), mặc dù khả năng giết người của anh nổi tiếng là không ai sánh bằng. Công việc chuyên nghiệp của anh bị gián đoạn khi chính anh nhận thấy mình đã bị hấp dẫn từ 1 trong những nạn nhân cần giết của anh, Rose (Emily Blunt). Anh đã tha mạng cho cô ấy, đột nhiên anh nhận được 1 người học trò trẻ khi đang thực hiện việc đó là Tony (Rupert Grint - diễn viên đóng John trong phim Harry Potter). Tin rằng Victor là 1 thám tử tư, 2 người bạn mới cùng đồng hành với anh, khi anh cố gắng cản trở sự chú ý chết người từ vị khách hàng bất hạnh của anh

Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlQTM5QTMykzMyUDNyMzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlIDNwUzM5YDO5ATN4IzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2M0NlQTOzUDM3IDNxUzMyIzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlIDOwgTOyMzMzYDM1EzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlATM4czN0ITO3YTNzEzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlYDMzADM2IjN2ADO5AzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlATM4MzM0YTNzgjM2AzN5UjN4UzLxADN2gTOzMTM0IjNwcTO1YDO18yctVnYsF2LwcjM4kDOzgjMwEzN0QDO1IjN0ATMvM3b09Gaw9SbvNmLlx2Zv92ZuMXdsB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5w2VPRHZNRjW1BTYxNTTyEzTrdjRU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOrlmUyBncu5mYmd3QwU2V20yRDt0Qv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UaHNkVMZzRtw2YLJTMHBXY6RkcyY0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORGczNWdwR0SSxGZydVaydTMq12d28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTx1GTuRGeGR1SzJGM5cGSygGeTRDev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmYZZjdpdEVl9WZTFFTNh3afV2clB3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0l2ZPRWYtUGe5lHdRlXMHJjZxhmNp9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )