ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Sao Đổi Ngôi VTC7 - The Good Daughter [Tập 29]

Xem Phim Sao Đổi Ngôi VTC7 - The Good Daughter Sao Đổi Ngôi todaytv tập 29,30,31
The Good Daughter  tập 29,30,31
Đạo diễn: Đang cập nhât
Diễn viên:    Rocco Nacino, KYLIE PADILLA
Thể loại: Phim Philippin, Phim tâm lý tình cảm
Thời lượng: đang cập nhật
Quốc gia: Philippin
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiêu: Phim Sao Đổi Ngôi VTC7 - The Good Daughter
Bộ phim Sao đổi ngôi todaytv được phát sóng lúc 17h hàng ngày trên TodayTV-VTC7 từ 27/4/2013. Trong drama rất được yêu thích tại Philippines này, Rocco Nacino vào vai Darwin Reyes, cậu con riêng khó bảo của bà Sheron – người phụ nữ xảo quyệt đang tìm mọi cách để tranh giành tài sản với cô gái đáng thương Bea. Xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô bé, bà Sheron đã tự tin xưng mình là gia đình thứ hai của cô để rồi sau đó tìm mọi cách dồn Bea vào bước đường cùng, còn mẹ cô phải ra đi trong đau đớn… Nghiệt ngã thay, Darwin Reyes lại bất ngờ rung động trước Bea…

Trailer:

Tags :maphim*DdT$JwkjNxtGeUVlVVZXbtNWQlRWMvt0NxElYBR2b5FUctAVZZJ3Yol2SyZ3UJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOyM0Nl00YCVkexkmdB5WZFN0RCx0RxlWRBhHayJ2btQzNMhTbqpWdHZXbs1COBp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4IzQ3USTzkTUtFFR0dlNtZDd4hGOHhFOIRzbuZHUQZTZpR2R6l2NhRlbRNWRNdVcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5Alan91bo1CWZFVe3FkNlNERPp2NI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNyM0NlsmNSBjMZZDeLxGT1FXQshjSCFEWmxGesp2UkZmUndlbyAFdQd1Z1h0R3Q2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1IzQ3USUrZXQ2QWZ2A1dqpHUQFULzA3Rk9lQ35EThNUTOxEOlBlN65ERw00axoWLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQjMDdTJ4clTsVkbupWdJRzMGRTc3FULVBzRyJUQtRnTG50NrtWTN5mNhhHeNR2Tn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMyM0NlM2UxxWMfBlYNZXNJRnVYljT4AzdadWQnNzUtEWMkRmQ5QTTJFjT4I0T4p1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyIzQ3USRo1WdnV3ZxZ0cQFENshVUhBnc5JWUuFVSlF0SRl0R1d2TSFFdlpGWLx0dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEjMDdTJwcnNll3QnlESwUEaGpnZRZmbNB1dvFnUJlkWLxkeBBTMzU2UONWQtIncX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOxM0NlUESzk1R3c1aZJkSSJWaxtGSrRHV3Mjepd0axtmeMJWeaV2ZuBjY3dmZ5F1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4EzQ3USRINTWHdzVrllQKJlYpF3aItGdUdDWwFGZGxmbaR0XfhVRVFFZMRWYKdTRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJvRnb4BVWmlEdaRGbL5Gas1ESH1meVxUY0lDUxYUYTlEdmllU3gFTGZEON9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlUkd6d0UVRER4gHNfpXWKhHS4NVetF3d1ZHWDNnVyMTVZdWOjpHMR5ER0Q3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzEzQ3UyZY50SYZ1S5IlRCpHWup0YkpXaXBXNSRVVVdHbLNke0M3TfRnQtZmU14WZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJzRWe2BVRzQEVWhXV0gjcKZnZnVXbtkFVHp2b1ZnakpHeENnRjVlMBJzdO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlsGTJ9mcKRXLYNWVwMGawAXSqJHbmNTciRkcsxkVzZGWQJneUpVQFR1VhJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJrxUSvJnS01CWjVFMjhGMwlkayxmZIRnSklmbadjbCZmZTNWYlR3YCpmeY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyaMl0bypEdtg1YVBzYoBDcJpmcsZ2M4g0YMBnQVBDZadHSVVVd3xUQ5sGOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dxVlY1JXdr9lZuJEWsZUUuFDMWRVeO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXcyl0N5lkV0o3Q4Alcw1SYZZURwZDWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3ZDeMZ3YVpnSfp1YolHWmhjZo10NUR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dLd0RUlmS1R0ZyhFdZF0X1MzVxomTR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOd3SiFTSUJTZ2MERLJzTqJmQmNXckJESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3FnelNGbwdkUFFULElUQV10Y3gHNn91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5M0NlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3F2diF3RrxkNVNDWSFWRzQWWYNVMxd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dLxkQVZEcEREcFNFVFBlUhtEcDdGUj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdnNjRUQBZWS5cHU0QlehBlMVlXbaNkZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3F2ZtwWW5ZFb38UewMGVWlEWTl0U0J0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dxBjMfdmaE9lVuJVToF3bwhDMTJFN49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXYF52cShTNsBTYxglew0yTQl0MadEVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXcV1kRTBDO3RzdRVXaywUSVZ3cJlEUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3ZDdKpEUENjTRN1Y0dmQMJUQ5lVell3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50d2kVc4lkd5kGcC1CaxUHcYlDZaFzdh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXcn12YjJmN4pkUINzaslFSrpFTFpWRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3tEcDBFaatkSshkZf1UNX1UZyFWbzJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dL9Fb5NnWth3aFFXTshjMTx0YWNURt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dLZVbCZlRmRVSZ5UYixGb6R2M4tGN18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdnNQVFbaNzXG5GeBFGOuVlbDZUb2dlMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3FXMCJEaox2aEJUc1AVMjRWTtZEMyc2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dxJ0dv10MTpkUjJmS2k2ZPlFZ491Ta9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOd3SDpWLQtEa15mMXFFdxk0UtZXavBjYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3FmSJhFUilVNzcHcOFWd6B1a2l1Ynd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3FGNHllQCVUeyV2S3k1T2VEcQFXevh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dxdnbyczYoJzR3V3Nrl0Q1x0XpJzUL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOd3Sx42MaBDTVljbUlXSidVUvFVc4RlUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3FXZupHeodlVHV1T1QjcipFWBJ2btE2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dh5WOX12QZdFa1lkZBNmaWNUR50GSw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOd3SaNnVolTcEFjTEdERFpWbw1UeGx2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3USSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXcZNWSLREaJNWTlx2Qj1CNj1Sb2p0Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3t0dyQTaxtWL2t2cYV2a3dXU1dUOnt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dhdXTj5mZO91SBhVTJJTNfVGd2VTa49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSYBDVGZnbwZ0U2hXU1RDSjZGaOdXYvNFa4F3RsFHWwFVRy40RMl2a3EHNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkEWwQlR25GcGNld4FVd0g0YmhmT3Zzb2g2NxZ1YCJmda9FdydER4QnY5U1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJhFMUZkduBnRTZHeRVHNINmZo50dLRkNpREM1BXO2A1XVhzcKZHeJlVdV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJVxWZ5pnMs5WWUh3NXVEarV2XC1WQLd2NfVVR6R0d0E0VYFEdM9EerJkRj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )