ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Quỷ Ám - The Exorcist
Quỷ Ám - The Exorcist

Xem Phim Quỷ Ám - The Exorcist 1973


Quỷ Ám 
The Exorcist 
Đạo diễn: William Friedkin
Diễn viên: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair
Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Nhà sản xuất: Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Pictures, Hoya Productions
Thời lượng: 120 phút
Năm sản xuất: 1973

Giới thiệu: Phim Quỷ Ám - The Exorcist 
Phim Quỷ Ám - The ExorcistDựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Blatty (từ một trường hợp có thật xảy ra tại Washington) nói về bé gái Regan sống cùng mẹ nhưng em có những biểu hiện như quỷ ám sau khi chơi cầu cơ...


Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZiZlRSVlb4VFWupHbaBVV1JWVH9lNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1SODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5gTMDVnYxJzc3J0MQNjTWdGVxhncf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5ITWO10XJdDUJNkd51mWycTNFRDcM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT05kWFhFVZhkRG9lYhNzVnJWbPVHUS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO12bf1iQZFlSv50NodGO2hFNpZnNa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJVeM9WOZZUdMR0R5MkZFFVOmRUYl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0RzMWVlNV5Eb61WLvRUSDNXUn9GOh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkxWRN1SRORTcRN1dfRTO4xWL0IleN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVXLqRHO1d3NXBncwQWUlJnbZNVY29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )