ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Ngân Hồ Về Đêm - Silver Tycoon (1993) - THVL1 [tập 31/ 31]
Xem Phim Ngân Hồ Về Đêm - Silver Tycoon (1993) - THVL1
Tên phim: Ngân Hồ Về Đêm - Silver Tycoon (1993) - THVL1 Online - (31/31)
Đạo diễn: Đang cập nhật.
Diễn viên: Huỳnh Nhật Hoa, Lữ Tụng Hiền, Phương Cương
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: ATV
Thời lượng: 31 tập
Năm sản xuất: 1993


Vào năm 1949, Thượng Hải rất hỗn loạn. Phú thương ngành bách hòa Đoàn Tường trên đường đào vọng tới Hong Kong, tài sản bị người chủ Đoàn Kỳ và Tổng Học Lễ cướp hết. Sau khi Tống Học Lễ trờ thành trọc phú Hong Kong, y lấy hôn thê của Đoàn Tường là Lương Tiết làm vợ. Đoàn Tường đau hận trong lòng và thề trả mối thù này với Tống Học Lễ.

Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlE0VRNDM4R2YxN2SENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbF1CMyM0NlklSplWOHFjctRVcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMtgTMDdTJzBVOGxUcod0Y3cFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3ETL2EzQ3UydJJlbrBVW1MURoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNx0CNxM0NlcmSyc0SCVmT0AFSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMtITMDdTJnZ2c4YENEZWT3MFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxETLwEzQ3USUCVmQyMFOmp2aJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJBRzREJWQtRXd39ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ40yNDdTJ4o1RtQVaVNWSJJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ20SNDdTJZ90VIh1NXpHVJdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ00yMDdTJRt0aXZkRsdGToFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJy0SMDdTJjJzbjtGev8WZklmdvQWZi1WZv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULwIzQ3UyNy82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJxIzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlkXMvN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3Uidx82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJzFzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlkWMvN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3Uibx82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJkFzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlkHMvN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3Uicw82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJwBzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOwM0NlsGMvN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4AzQ3UyZw82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcDMDdTJkBzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNwM0NlEGMvN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1AzQ3UyNw82Yrh3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDMDdTJzAzbjtGev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMwM0NlgneuN2a49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyAzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlkVWjN3d54mS0Bza4wWN1k1VlJGahV3RmtWVoVUckJHMWJmcUZHZO92MSJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJEFDMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUSWZN2c3ljbKRHMrhDb1UTWXVmYoFWdxgWNUlHa1E3N1cUc3IFUjhDaG9FTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMwM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJZl1YzdXOupEdwsGOsVTNZdVZihWYtoUUkl0XtlDSwE3TqZFNCZlREFGUu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQxAzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlkVWjN3d54mS0Bza4wWN1k1VlJGahVHbRlWWxZHaXZFMkl3XjJUMM1ke6Z2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFDM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )