ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lốc Xoáy Tình Yêu - Todaytv [Tập 22/22]
Lốc Xoáy Tình Yêu - Todaytv

Xem Phim Lốc Xoáy Tình Yêu - Todaytv


Tên Phim:Lốc Xoáy Tình Yêu | Todaytv
Đạo diễn:Đang cập nhật,
Diễn viên:Đang cập nhật
Thể loại:Phim Tình Cảm,Phim Tâm Lý,
Quốc gia:Phim Thái Lan,
Thời lượng:Đang cập nhật
Năm phát hành:2013

Giới thiệu: Phim Lốc Xoáy Tình Yêu
Bộ phim Lốc Xoáy Tình Yêu là câu chuyện về mối tình đầu không nguôi của ông Tan Ning. Dù ông đang hạnh phúc với vợ và những đứa con ở hiện tại nhưng hình bóng người tình đâu luôn hiện trong tâm trí và trái tim của ông để kéo theo những hậu quả cho những người xung quanh. Phim Lốc Xoáy Tình Yêu bắt đầu những sóng gió khi ông Tan Ning biết cô gái mới vào công ty Ping Tong là con của người tình cũ nên ra sức giúp đỡ. Vợ ông là An Ka Na biết được nên tìm mọi cách gây khó dễ.

Ngoài ra con trai ông là Cha Na và Ping Tong có ấn tượng xấu với nhau từ lần đầu gặp gỡ. Phim Lốc Xoáy Tình Yêu càng căng thẳng khi Cha Na và Ping Tong bắt đầu yêu nhau sau những mâu thuẫn và hiểu lầm ban đầu. Và anh trai của Ping Tong cùng em gái của Cha Na cũng bắt đầu có tình ý với nhau nhưng tình yêu của bọn họ lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người lớn...
Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UyZndGZ1Z1QxlGMUVDd0NjcNREMzUjdPR3aKNlS5oUR0UTSsVUexF1YYVWWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIjMDdTJnd2ZkVnVDFXawQVN0R3My1ERwMTNmFjcwY0QfBDb5FWMNlkYUN3X5hjU59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMyM0Nlc2ZnRWdWNUcpBDV1QHdzIXTEBzM1YmTrNWNmZzYDJzQSpHNzMUSplmb4J3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwIzQ3UyZndGZ1Z1QxlGMUVDd0NjcNREMzUDU3s2dE5GaPp3bqVzdf9WLaZ1dOlzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkTMDdTJnd2ZkVnVDFXawQVN0R3My1ERwMTNfZlanJ1NjhHWihEMWRDS0omMB1ycO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOxM0Nlc2ZnRWdWNUcpBDV1QHdzIXTEBzM1A1QXtkTTZ2cClVWtA3ds5WLXdWUwh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3EzQ3UyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYETYp0ZwNHMYZkN3VldmVTOlJTZkdkdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGx0ZiZjNyEXYPB1YzIUc5R0aFxkeXF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRMJWWyp2bwJ0TadlWJFTT2MzcvNnc39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNxM0NlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGJ3U10UVoxWY1lVdZN1RTZzXrhnRRJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRyFlakxUQzcna1BXe3pURtM1Y0dHUq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYkY3cVSwpXNzcmSPh2TmZURtZGUO1SNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUTMDdTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRMt0VpdTcYFHbwEXTWh3R0YjRZF0U19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYETZljbOpUTGd1NCN3Z3BFV3UWZ3M0Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGJXLUZHd2ImaPlEMWFDMqlkTzFDdMd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0EzQ3UyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYkYIp3U15GVmdnc4x0S3p3XVdETykFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGJnc3gET1JGeKpkdxFENnNVamBHRQB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRi5GNC1SQ5tGbOVVTL9GZhx2NRdTb69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMxM0NlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGJ2VHdHR0J3VtEUaspUQGhmTzhkTwQ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRMZlbh9UeCtGNvd2U2ZWTn9FM5BlYI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYkYpFXWvRjcOVmZndGdXpkaC9VVmJzdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSrVjQIRkNoh0dlBHT6BzRoZVMlNUR69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIpURTZHOXRUUqNEOBRWZj5kQWRjYZhGUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKtWW4oVRUdzTykjT3Ijeo9GNZt2dyR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSrhzMYBTTTVWYJpmZLdWcoJGMnVXLS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIpEMwZUOXZjdzEFex42ZzdmYzlUU51kav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKVlYYx0XLJHdmp0SM1ydIJjUYFlaSJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIpUVGlTNpJWOhB1TaFjM0VDdIhTTKpGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKBTRWxGa58WYydzXQBTQwhTbldEbXd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSrNTWLFUTvxUdzYUaENHRutkcZpWMv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIpEM0d3Mwt2dyNGcuhVRFhHSqJFNtd3Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKt2SxdDM6lmValUVxhWL0wkd1xWTFZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSwAjUhR3cmlEe4RkUIRkVmRTe59lQI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMxM0NlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKtWcshHO0h3TNN0RwpXNyQ0UVVULkx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSwYTYzhDUVhVVFR2ZHhUOPNGdkJ0ZB9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIp0aMFkaJZmcCF0c50ETFJXLvZTUrJnRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMWOpl2atZUevVWN4d1TEB1QyIFSKtGdGJHRzxkSkhWO0wWQT1Wb3VGc6JzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJjlTaptWbGl3blVDeX9ERQNkMShkSrVnTpplMERUa3o1dl9VN2d3NGdTeT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyY5kWar1mR59WZ1g3VPREUDJjUIpUVNBXWURWLvpVa2onUqRDN1F2NS5ULv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SOt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2X3RncnpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL50SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9Gbf52cydme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0COt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2XuJncnpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL40SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfhWcydme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCOSpmdxVnM5c3cNR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJjBVYMVEd2FHRxcjSx0WL6dVU2NjRyF0VRh3cnJGNmV0cWF0aTlHOyUUN09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyYQFGTFRndxRUM3oUMt1ieXFldzYETUZUWS9East2QTRWd24Gc0Q3ROhVbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMGUhxUR0ZXcEFzNKFTbto3VRZ3MGJnQMh1UIxGRpZXZFRjN4VHT4Q2SFh1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlkVe5EXTyYVcz8GbHRVUEpXZ4AXbzE0RJJUa15Wax0STVRGUL9VVPlFMsF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJsxWdmBjMlgzQ3USTCl0T38GOodXWnZGbYFmMHt0RsdDb4J1RzN3d0gVQHp0Tp9lcSVVZJVDdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USQjVUcHtUcClHVxlXa6BHMp1mWtM1SIZkMzE2Vwx2TLxUdt1ia0hXVxMHTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3Uybrp3YZNGeyRHOfZWZlRVMj1Wa5BXNxFDdXhjNmhjWCF1YrVXOONTcG5UOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3USVzRzdzlDVqpEMaJULOh3XkZkW4EncaNHSxFXeJN3XyUmTP90Vu50TxcnZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yNt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2Xp9WYmpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL30SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfVmbhZme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iNt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2XwZWOlpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL20SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfljZ5Ume49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SNt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2XqhzcjpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL10SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9Gbf5mNzNme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CNt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2XwZTaipHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL00SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfdHZpJme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yMt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2X19mahpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLz0SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfNzbqFme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTuZkV3sUV6FHdwBjS2VjWwoEOWh3Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZUtETLJDdFVXVsJzbaFEUKpncBhXZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTh12boNHSIZ1UOp3ctA3X152c5Fnav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0iMt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2XvRGM5oHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLy0SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfhGOwkje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SMt02bj1SbphGcphWL1VWetgmbpRXL5F2b41yYvx2X0UDM5oHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0SbvNWLtlGawlGatUXZ51CaulGdtkXYvhXLj9GbfJTe6hje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3USMENTJtZ0MlwWb0hmLy0SMtAXY01SdllXLo5Wa01Seh9GetM2bs9CNw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUyNtEDMyUCcEFURxUXJ0BjMlIURFFTdlQ1Q3UybKVXYnl0Yzg3Y0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )