ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Khi Người Đàn Ông Yêu - When A Man's in Love [ Tập 20/20]
Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love

Xem Phim Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love

Tên phim: Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love
Đạo diễn:Kim Sang-ho-I
Diễn viên:Song Seung-heon, Sin Se-kyeong, Yeon Woo-jin, Chae Jeong-an
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love
Bộ phim Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love” kể về câu chuyện của người đàn ông tên  từng hoạt động trong nhóm xã hội đen Han Tae Sang, một người máu lạnh nhưng lại có khả năng kinh doanh siêu việt, gây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Anh gặp người con gái đầy tham vọng tên Seo Mi Do. Tính cách của cô đã khiến anh nhớ về thời gian khó khăn mình đã trải qua. Han Tae Sang lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình yêu với chính người con gái tên Seo Mi Do ấy.

Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love

Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love

Khi Người Đàn Ông Yêu -  When A Man's in Love


Trailer:


maphim*DdT$Js1Gdo5yQCdDR5o1VJ9COx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJs1Gdo5SS5cDR5o1VJ9yNx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJs1Gdo5SO3oFR5o1VJ9iNx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJs1Gdo5iRFVFR5o1VJ9SNx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJs1Gdo5SQBdFR5o1VJ9CNx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJs1Gdo5yTElER5o1VJ9yMx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJs1Gdo5SO4U0Q5o1VJ9iMx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5yNXV0Q5o1VJ9SMx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJs1Gdo5SSGF0Q5o1VJ9CMx0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJs1Gdo5SO4E0Q5o1VJ9SOtAXYU1SdllVLn52Tt4WYE1SavV3ZO1SaotULzVmdvxULuFWTtEULuVGaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlwWb0hmLJlzNDljWXl0L40CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCbtRHauMUO3MUOadVSvcTLwFGVtUXZZ1yZu9ULuFGRtk2b1dmTtkGaL1yclZ3bM1ibh1ULB1iblh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5CR5U1Q5o1VJ9iNtAXYU1SdllVLn52Tt4WYE1SavV3ZO1SaotULzVmdvxULuFWTtEULuVGaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlwWb0hmLEBTVDljWXl0L10CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCbtRHauo1QJNUOadVSvQTLwFGVtUXZZ1yZu9ULuFGRtk2b1dmTtkGaL1yclZ3bM1ibh1ULB1iblh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5yQBBzQ5o1VJ9yMtAXYU1SdllVLn52Tt4WYE1SavV3ZO1SaotULzVmdvxULuFWTtEULuVGaX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmLJVlRCljWXl0Ly0CchRVL1VWWtcmbP1ibhRULp9Wdn5ULph2StMXZ29GTt4WYN1SQt4WZod1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCbtRHaukzNEJUOadVSvETLwFGVtUXZZ1yZu9ULuFGRtk2b1dmTtkGaL1yclZ3bM1ibh1ULB1iblh2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0N3VOFVWEN1USB3QkBnei1Sc4F0d09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZuVULDBjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTklHbwEWQwIHVFp0Xs90T6hDdS9VdL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQwIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdWlkZ4xmSOBlU1VULyUEaJt0TfdkUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3bRhTaPRmMHRlRwAXZDVVNSRjMl12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDlTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkdVMZhEdhpURndWRUdlUSlkQwQ0Yw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ5EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZTNWQ0d2ROhkY1kVT25ma3IWOR1iWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHSlVDe2YnSChUOqJ2Uzlna1VmU212LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDhTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0N0M1YzV2Z2ZrFWb2RDbhdFWC9EZS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZYdzUDJndBN0bJBFcmdlQHZHdUVUTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UMRlmdZlHVxYDdnlDSnNDRzo3Unl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDdTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT012V2lzchxUYW5kdXdDe1kEeUVFRw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTfdTbadWVmRTO49kM69UbxRUc5NFbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHdQ5mZsNzahVjSWVjMtlFU69VaxZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDZTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFGSjVWSQd2Z5gGSCFUULNXQtZVZN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ2EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdvtmYVhGNIVHNhp2RIVUVoFnc442Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDcrJlQkpWbp1kU0skNyNTRQdVT0k0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDVTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNENUVVRmhzQwh0XxFVRLVDO0pXYQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdFp3cycmT5Q2T2JnRXVlZtR2N0N0av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3U2d3dkJkSUhzVmhDRQNWM01mVrF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDRTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5M1MK52Trh0UWdHdqVDWSVGbuF0ZW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT4ElczUVLRFUOzdnbqBDVR1mY2FGbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmanFVcm9UdKNWLxkGTI9kMvdHdwE1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJDNTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5U2X0AHRwVjTCt0caZ1UIJGZTFUMf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOm9ULygGUVhEMRlkVEB1YIV3STFmcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MxM0NlEDRzUSasBnRzUCdpRWZvATRNVjQzU1MvBzUupkeZlnezl2ToN2auJlMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiMxM0NlcXZpZXZyB3LFVUTZxmbNlHZVZlR10WVRZmeBNndrVFdxonQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0RDM0JDexkFUvl1YDF0RxEVLFBDaG9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTMNVY3VnSSJjNhV2QP1UdHB1Mt1UYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIkMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDSC10dTp3YEdFTJl0RCBDW1QjaZB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBJTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOF0bENWS5IjdwcXMLFWYTpUWfVmVE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ59VcfFTeihWTiNFbQlmcTFTR0VFSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIUMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50buNGeQRWSDFWOJlFcBJXOiplcxQzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhmVphHO5EETOJ2YBZlQZh2crN0av9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Edw4kaFN0aDNkSPNTZtNWcp5UR3hlVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIEMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTLwRmRzJjarFUQxRGVPZkbD10RLp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBBTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOVVM6R0XOtUexxkeONGbSZzYllmY08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWdoZDMhpWRzokZ1QHOvJTdWlHVCl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJClzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTVFEbrRUN0dlSzEWej9UcQNnd0g0Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0FFZuNjWlh2XrVHc6JmNVN0TJRjRF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDOPhjNFhHWsRmRHl2Nx4UaiN3c11yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJChzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOqdkQMBzM3olTfhmbTZTb1JzY4UDRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEEODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZnRMBTOxF0UKpWRw9mRsZlS2JTRP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ3M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljcThjSRZWepZHSFxWL2dWR1okMGBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCdzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOlRHb2t2Z3BVZH5UYTJjY4kjUMFXdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkB3cKZlewMEcaZTO5oGezZkYU92bf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ2M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2M0JlYOR3Uyk1XkNlZndzQL9ULXF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCZzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOMZHaQFTMLdFMlBVbaNXdEV2NHV0Qv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0pUNVZWYHJVYFFzRnVULpR0V4g1cU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ1M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EVH1kY3IXO0BnaCljT1d2TXhkYzJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCVzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO5pVOz8VV3RlZfFHbINVQmpnc1FkUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YlTtdjWNVndFBTSHdlVqh1YjN1V09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHUaNXY1F0ZWNWThd2cVhncjNGNoV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT2x2d58lNzcEbKFXQGpEc5gEaKd0Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTklGa0d0c5kzbOR1SoJEUiZWTGNGOM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3YNl2d3NmTHdDWzNERGd2SrRjS1g1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZPR3aCtULyJVLwUEWqVmQz0WMvJTOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5UVNxVVa4N0YZFWUwIXT6dHSCpEUS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ETiJ1RudkdwA1ME1SMGdFVYZ1ZtJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdmZGSIdGaaBFd2VWRN52X2NkWEl0Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QXeUdXV3pEcBllVSVXUCt2VfZUQo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnY2YVLGFUe3R3Y5g3bs52XINzStc3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdZplZkhUQzR0dnNjdwdmert0QwpnRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )