ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Cuộc Chiến Đông Phương - The Malay Chronicles: Bloodlines

Xem Phim Cuộc Chiến Đông Phương - The Malay Chronicles: BloodlinesTên Phim: Cuộc Chiến Đông Phương - The Malay Chronicles: Bloodlines
Đạo diễn: Yusry Kru
Diễn viên: Stephen Rahman Hughes, Gavin Stenhouse, Jing Lusi, Craig Fong, Henrik Norman, Umie Aida, Jehan Miskin, Ummi Nazeera, Nell Ng, Khir Rahman, Rahim Razali, W. Hanafi W. Su
Thể loại: Chiến Tranh
Quốc gia: Châu Á
Năm phát hành: 2011
Thời lượng: 109 Phút

Giới thiệu: Phim Cuộc Chiến Đông Phương - The Malay Chronicles: Bloodlines
Cuộc Chiến Đông Phương - The Malay Chronicles: Bloodlines  kể về thời điểm những năm 120 trước công nguyên . khi đó có 1 thế lực mạnh nhất thế giới là đế chế la mã cổ đại do Hadrian làm vua và bên kia đại dương là nhà hán làm chủ . họ đã khuếch chuơng thanh thế và thế lực khắp nơi trên thế giới . đế chế la mã muốn thôn tính nhà hán lên đã có yêu cầu giao lưu và đòi cưới công chúa nhà hán đế chứng nhận thành ý của mình .

Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UST15mTlNDVPxWctk0RwJXQyJjbaVjYKJTTnJUZTlzN55GWqdlVygHT4RkZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlwGb1Z0Q3UCbtRHauwGd0NHdtZWM2JGd19SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlQmbF1CODdTJs1Gdo5CczMjbnVjZ112MvJzLt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5CM3gmZ3VGd5dmb0dzLt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5Se0MGOwBzYrNGO1JzLt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5ya4MWex9WO3hTY3F3Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5iawQGO4dDN3U2YyR2Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5yN6NzcwcXa3IDdzI2Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5iZqZDZmdjcjRWZzNzLt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJ4UnatBVN3InNkVzbmFkefVnatFUUHRUZ4RVT3pmT2FXb4BjV4ITeBJ3ME9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZuVUL4M0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQRdUZkZGMNVGTQ90bpR3br1mbtQUcZF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQRJzVttmV6RHO5FUVKFENQNTWfNlent2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2M0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQRJTT0pENw1iZmp0RVJ2avhGbDpnUsZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQRJzMNVGemlVRJ1GSaF2SSNEZYJjeKp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQR1GN1FDSJBjUZdjYJlDd0YnVklnMop2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlgTdq1GU1cjc2QWNvZWQ69Vdq1WQRd0QYdFcORXc0UTb2olRFNnW1UnamN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlkGO1l2Y61WYpRndy9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVUL4M0Nls2NxhWYmdHNhFHax9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ6pnZ3cXd4omYtNjYv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3USbvRHO2YjNzIXb4g2Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlQzNxdnempWOrVmel9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJhJjb2hGcrVTbrNmYv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3Uya0wWNrdTOid3d352Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlEzNitmN1Une0sWMi9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJ4UnatBVN3InNkVzbmFkefVnatFUUyMzZEljNSNVQGFmQKZ0NklmYMdHNU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )