ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Công Thức Tình Yêu - Love Recipe [Tập 16/ 16]

Xem Phim Công Thức Tình Yêu - Love Recipe


Tên Phim: Công Thức Tình Yêu - Love Recipe
Đạo diễn: Aumpraiporn Chitmaingong,
Diễn viên: Anne Thongprasom,Theeradeth Wongpuapan,Willy McIntosh,Sonia Couling
Thể loại: Phim Tình Cảm, Phim Hài Hước
Quốc gia: Phim Thái Lan
Thời lượng: 16 Tập
Năm phát hành: 2009

Giới thiệu: Phim Công Thức Tình Yêu - Love Recipe
Bộ phim Công Thức Tình Yêu - Love Recipe nói về một người nữ diễn viên 30 tuổi tên là Alin,cô đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp do sự xuất hiện ồ ạt của những nữ diễn viên trẻ đẹp và tài năng,nhưng lúc nào Alin cũng nghĩ rằng mình đang vẫn còn ở thời huy hoàng.Alin là một người rất ngang ngạnh,ương bướng và cô không hề biết tý vào về cách nấu ăn.Sau đó có một người đàn ông ngỏ ý muốn mời Alin trở thành một người MC trong một chương trình hướng dẫn nấu ăn,và Alin đả đồng ý mặc dù nấu ăn là một điều quá xa lạ với cô,và những lời ngụy biện về tài nấu nướng của mình đã giúp cho cô góp mặt trong chương trình.Với kiến thức ít ỏi về nấu ăn như thế,liệu Alin có thể hoàn thành công việc hay không.

Trailer:

Tags :maphim*DdT$Jvd3ZUpWb3BVLsF0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR2EzQ3USTiZXLoRFOjN3MD9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUkNxM0NlcXM1ckRjp2RGhXOvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEZTMDdTJ4gmcGtGMxtUWzJ2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ2EzQ3USQ4QVeUFFSZ9mdK9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkNxM0NlM2bzhzbrZVWJBTUvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBZTMDdTJ3p0T2tUWqNVU480L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR1EzQ3UCMZBTUpBTL1hzNB9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUUNxM0NlkUOwUDRiRUM510XvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEVTMDdTJzNGUrxmcwBzZ3EzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ1EzQ3UCNqF2YaFlbt0WZP9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUNxM0NlAjbVlkaJt2bodHRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBVTMDdTJ082ZHVjdyMEZ502L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR0EzQ3UCM4MXcwFkeRZFdD9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUENxM0Nl00bGFUb2InS2cUevY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJERTMDdTJj1UNCxkUCVmbzN3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ0EzQ3Uyb2gHO2cVUWNjMC9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIENxM0NlcWNyVXW0VzZBVmMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBRTMDdTJv5EWTFTbxh3Rqd2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRzEzQ3UyciRUZEZWbf92S28idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlU0MxM0NlU1Xr5Ed4EVMWFmevY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJENTMDdTJBV2RKFGd0oUbCZ1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQzEzQ3UyZUp0SLdWTxlDcY9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI0MxM0NlMHSlNjcD52RC5mdvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNTMDdTJNNmVyZEVfJzaQV2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRyEzQ3USWUZTSP1kQpFnbH9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUkMxM0NlEFRlZ0MwkzRTpkTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEJTMDdTJnJnTvFVSGFmd5B3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyEzQ3UycS1Ccy8UR5QTcR9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkMxM0NlMXLGZWSD9EMoplZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJTMDdTJBBDVQFjc0hGMQ50L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRxEzQ3USQFlHSaVUbmlENU9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUUMxM0NlgTVilTSp5WMU1CavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEFTMDdTJwUnNTRlbFRzSap1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQxEzQ3USTMZ0Nnl3VWRDVy9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUMxM0NlcWe1pWUwQVYIpnavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFTMDdTJjZkTfRHO0RWWhF0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRwEzQ3UCM3l2bmZnehxWQq9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUEMxM0Nl0kWto1R1l0TSVDZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJEBTMDdTJvtmYuhVbKZGbFx2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQwEzQ3UydllkRrVUYypnds9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEMxM0NlkFaPNlSXRnbHZXVvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBBTMDdTJNlDcFlnYzI2VEt2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR5M0Nlk0QvVUY6ZmcDhWZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFlzQ3UyZ2MlW0EnWaZnQX9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUODdTJ4QTSzRVUVVjVaRzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ5M0Nl8mUzlTQmhGWklDWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJClzQ3USRwdmQGBHWplHOh9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUODdTJrdlbRNVSuVjc4E0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR4M0NlQzVIZETIpUbsBVSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFhzQ3UCOq1ERVNFaHFmbt8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQEODdTJn5mZpZ1QyRmYRhzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ4M0NlQTVvRXeCV0V6ZFMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChzQ3UydlNWe0YFSLdUSQ9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEEODdTJNJWdppWL2l3X0J3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR3M0Nl82dNBFWyUWLxN3avY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFdzQ3USUm90SrN2YjNXVM9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQ0NDdTJJ1SVnN3TxQUW4N2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ3M0NlkkZS9VTSF2Y3UUZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdzQ3UCOilmNlFGcGZDTy8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0NDdTJ3RmNaZXT3sWZx10L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR2M0Nl8GaLR0cPt0dFV1TvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFZzQ3USVjRDTrJ0YT50az9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkNDdTJV9Wa1QTdEVXd0Q2L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ2M0NlUEV381dqVDOkhlRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCZzQ3USQv1kYrFUd5BDTH9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkNDdTJRdFW1E0YEZ2QVh1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR1M0NlQDThFXSG9WcRVmRvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFVzQ3USUh90d0h1VkBnen9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUNDdTJVh0R6ZTNWNVSGd3L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ1M0Nlk1dfNUWjRFZmVmYvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVzQ3USS3ZXMYFEdEljYm9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUNDdTJFtWaYl2bhJldilzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiR0M0NlE1S3xkUmZ0chNlNvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFRzQ3UyZ20ENmhFcLplZi9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQENDdTJjFFNV12YmdGVGFzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ0M0NlEkeolEb5IWMRhHWvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRzQ3USQldFcatUa44EVu9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEENDdTJjZGcykVMDp2akZzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRzM0Nl82aNl3UpxkR6dHZvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFNzQ3UyZ3xUZt4Wcf90aH9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQ0MDdTJFVXMCdnWMhGO3AzL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQzM0NlQTQHhzZwkTNiFUTvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCNzQ3USWtBzZt5WM30Gbt8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE0MDdTJvdVSJV2U3Ejb442L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRyM0NlQDMVt0bZFkWpJXSvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFJzQ3UybKRWaPd3bul3dk9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkMDdTJJVWMyNlRPFnNw0yL29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyM0Nl0ETr1SUuJWO1lzavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzQ3USTKFVY0NlcqxULN9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkMDdTJJFmWHR1dpdlNLt0L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiRxM0Nl0Ec5hHTjhVNyJVavY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFFzQ3Uyayp0U1UkVzgWet8idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJr5EdhlnNpF2M5I1L29SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQxM0NlcGWqpFMklHUZZjMvY3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCFzQ3USR01kRyclT5R2ba9idv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )