ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST [Tập 40 /40]
 CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST
CỖ MÁY THỜI GIAN,XEM PHIM CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST
Tên phim: CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST
Đạo diễn:Trang Vỹ Kiện
Diễn viên:Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Minh, Lâm Phong, Giang Hoa
Thể loại:Phim Hài Hước, Phim Thần Thoại, Phim Võ Thuật
Sản xuất:TVB
Quốc gia:Hồng Kong
Thời lượng:40 Tập
Năm phát hành:2001

Giới thiệu: Phim CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST
Trong phim CỖ MÁY THỜI GIAN - A STEP INTO THE PAST: Hạng Thiếu Long – một cảnh sát ở thời hiện đại vì muốn cứu vãng cuộc tình của mình đã đồng ý thử nghiệm cỗ máy thời gian. Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hòang. Với tính cách dí dỏm, hào hoa nên anh đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa yêu anh. Một trong đó là Ô Đình Phương. Ô Đình Phương bị anh từ chối nên đã bỏ đi. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện tại và hai người bắt đầu yêu nhau. Trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hòang lên làm vua. Anh gặp lại Ô Đình Phương (nhiều lần cô & một người bạn cứu sống anh). Hạng Thiếu Long cảm động và cuối cùng anh cũng lấy Đình Phương & Cầm Thanh làm vợ sau khi trải qua cuộc truy đuổi của Tần Thủy Hòang.

Trailer:

Tags :Cỗ máy, thời gianmaphim*DdT$Js1Gdo5SO2kkQ5o1VJ9iNtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5iRCBjQ5o1VJ9SNtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5SRCBjQ5o1VJ9CNtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5CRCBjQ5o1VJ9yMtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5yQCBjQ5o1VJ9iMtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5iQCBjQ5o1VJ9SMtAXYU1ibhl2Rtk2boRVL5FWTt82Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJF5kZshDb512UNdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHawITJCNTJk5WRtADNDdTJBd3XJR2MygVWilERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5MzQ3USU0U2dNZHbldEeBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOzM0NlMmQJdETwdTUhlFTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczMDdTJRFESTRVezVlaN1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2MzQ3USTpd1c1w2YKhFcwR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNzM0NlM3T5c2b3d1SERlWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzMDdTJJJmR2cTc3Z0ShhHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzMzQ3UyZ3MGWi9lUw0USKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMzM0NlUUcNxWOThUMxlENENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMDdTJnhHatEmR6Zjb29GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3UyatVXYHFTdutETjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlMGarVHeqVTU5Y3XENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJrpmWsJET0p0d1wGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UyZa50XjRXYDRjNZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0Nlk1YJt0bllkbwREeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoBjMlI0MlUjMDdTJFFjN4kXQU12cuZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHawITJCNTJ0IzQ3UyZ2EXWiVXbNdTTOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlsWVq1mTh90alZHVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJZBXdqNXS1JVdilFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3Uydv91Yvp3Vsd3YJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlsGaYZFd1gkeEBnUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJzJ0V1JWWMR2crlDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USQn1mMlhGaQV1XSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlQjNyU3cOxUM00kTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJBl2aaVmWwh1SLVHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCORdWY2UFVhRTOXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlcXMuJULKV1ZPdjMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJn50XGlzY6JkRNFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UyYPNTRpNlb4ADZsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlUlVOxESDpWSLllUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJ3Bjb2hURjFlcalHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5AzQ3UyasJXZzJjMQN0UzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOwM0NlM2ZZNjexM1b4hTcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcDMDdTJNJnSj9VWlZ3V6ZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2AzQ3USU1llVMhWSRJkTIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNwM0NlEFTR10b3JWdl1mTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDMDdTJ0YFUT1CbDZDTYdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzAzQ3UycvtWeR9GV2RmSlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMwM0NlQzSqBnS5oXY4ZFNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )