ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chân Tướng - The Other Truth (2011) [Tập 25 /25]
Chân Tướng - The Other Truth (2011)

Chân Tướng,Xem Phim Chân Tướng - The Other Truth (2011)

Tên phim: Chân Tướng - The Other Truth (2011)
Đạo diễn: Vương Tâm Ủy
Diễn viên: Trần Triển Bằng, Dương Di, Huỳnh Hạo Nhiên, Nguyễn Triệu Tường, Lê Nặc Ý
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: TVB
Thời lượng: 25 tập
Năm sản xuất: 2011

Giới thiệu: Phim Chân Tướng - The Other Truth (2011)
Trong Phim Chân Tướng - The Other Truth (2011) : Đại luật sư Lưu Tư Kiệt (Trần Triển Bằng đóng) là một người tham vọng và cầu toàn. Anh có thể không màng an nguy bản thân, sẵn sàng làm mọi cách để thắng được các vụ kiện, thậm chí là vi phạm hiệp ước hành nghề.
Bạn thân của Kiệt - Trác Thiếu Khiêm (Huỳnh Hạo Nhiên đóng) là ông chủ của một công ty luật danh tiếng. Tuy Khiêm là một luật sư có trình độ, nhưng thật khó tin là anh chưa từng có một kinh nghiệm tranh tụng trên tòa nào, cho đến khi nữ luật sư xinh đẹp và cương nghị Khang Chỉ Hân (Dương Di đóng) vào làm tại công ty luật của anh. Nhờ sự giúp đỡ của Kiệt và Hân, lần "xuất trận" đầu tiên của Khiêm trên tòa thành công ngoài mong đợi và được người trong giới hết lời khen ngợi.
Luật sư "ba phải" Vi Văn Hãn (Nguyễn Triệu Tường đóng) - bạn chí cốt của Kiệt và Khiêm - tuy hành nghề nhiều năm nhưng chỉ là một luật sư ăn may, không chút danh tiếng và vẫn phải lệ thuộc kinh tế vào gia đình. Rắc rối xảy đến khi Hãn phải đối mặt với một vụ kiện hóc búa mà anh không thể chỉ dựa vào vận may để giải quyết được...

Trailer:

Tags :maphim*DdT$Js1Gdo5SOFdlQ5o1VJ9COtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5COFdlQ5o1VJ9yNtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5yNFdlQ5o1VJ9iNtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5iNFdlQ5o1VJ9SNtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5iWFdlQ5o1VJ9CNtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5SVFdlQ5o1VJ9yMtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5yTFdlQ5o1VJ9iMtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5yVFdlQ5o1VJ9SMtAXYU1yZu9WdU1ibhh2Qv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMwITJDdTJjpFavp1XZh3cN1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtUjMwITJDdTJ4E2blt2dhRlV0AHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IDMyUyQ3UydkV0VwlzZF5UNZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyAjMlM0NlMmQXRGdrRWQwJEdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMwITJDdTJrh0dvtUMJV2TuZERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIDMyUyQ3USTwsGcYVmboRENxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyAjMlM0Nlc2QP90ZKtGcEBjMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMwITJDdTJJxmUjZXRGZmQHNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EDMyUyQ3UCNUl3aIZlcDVVTBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxAjMlM0NlUVRGhUS3kWd3UUWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMwITJDdTJz1SMTh2M2kFWOZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EDMyUyQ3UycV92N2lDbsJnb6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxAjMlM0NlE1cUFFSykEeHN0VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMwITJDdTJwsGa34GOmNkSYtGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEDMyUyQ3UCNqNFRERWSKdULLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxAjMlM0NlEUM5xENtV1ZPJXLENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMwITJDdTJFZneIVTZDd2a0AFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5AjMlM0NlkUNMhkMHRmc5gkVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDMyUyQ3USVzh0VMVVMXRmUVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNwITJDdTJ0sUchZmcuZ1SqpGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2AjMlM0NlMHSldWVxJkSuVERENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDMyUyQ3UydLlWeMFWaHVUQSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNwITJDdTJ35mNfdXRPZTdmFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzAjMlM0Nlk1cNJVcMBTTLRzbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIDMyUyQ3UyaNB1XCJEUFRkdjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )