ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Âu Dương Sát Thủ - The Killer Who Never Kills (2011)
Âu Dương Sát Thủ - The Killer Who Never Kills (2011)

Xem Phim Âu Dương Sát Thủ - The Killer Who Never Kills (2011)


Âu Dương Sát Thủ 
The Killer Who Never Kills (2011)
Diễn viên: Chrissie Chow, Jam Hsiao, Nien-Hsien Ma
Đạo diễn: Sha shou Ou yang pen zai
Thể loại:Phim Hành Động
Thời lượng: 90 phút
Quốc gia: Hồng Kông
Năm phát hành: 2011


Giới thiệu: Phim Âu Dương Sát Thủ - The Killer Who Never Kills (2011)
Bộ Phim Âu Dương Sát Thủ - The Killer Who Never Kills (2011)  xoay quanh sát thủ giấu mặt Tiêu Kính Đằng. Nhân vật này là một người khá kì lạ, bản thân anh tốt bụng và lại không hề muốn giết người. Anh đột nhập các tổ chức, sử dụng mưu mẹo của mình để giải cứu những người bất hạnh. Phim là sự kết hợp giữa các yếu tố hành động, tình cảm và hài hước.

Trailer:


maphim*DdT$Jr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCOJF0Q3oFMCFjdZRmdNNGOwVDeRpFS4YXVopXRYVDc21iNJhWRD9lU1UkQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1yNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCOJF0Q3oFMCFjdZRmdNNGOwVDeRp1Mo90TThTM0l3ayUTTldTZGlWYqhzYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTSBN0NaBjQxYXWkZXTjhDc1gXUa5WaBNVLQF1aHlHesNzZ2UWdYJDUPJ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ4kUQDdjWwIUM2lFZ210Y4AXN4FlWINWQipUU2pGSVZHUOl0Uftmc5J2TB9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCOJF0Q3oFMCFjdZRmdNNGOwVDeRplb3dUb5h3N2B3Xt1iQIdVY19UQCJkZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlgTSBN0NaBjQxYXWkZXTjhDc1gXUa5WehNkZhlGcZhjRzdlZE9Wd1UXd3R0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ4kUQDdjWwIUM2lFZ210Y4AXN4FlWIFFOGREZ0cEVB91YwdVMfdmdNNXUa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )