ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Xác Sống 3 - The Walking Dead Season 3 [Tập 15]
Xác Sống 3 - The Walking Dead Season 3

Xác Sống 3 The Walking Dead Season 3

Tên phim: Xác Sống 3 - The Walking Dead Season 3
Đạo diễn: Frank Darabont,
Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden, Jeffrey DeMunn,
Thể loại: Truyền Hình, Hành Động, Kinh Dị - Ma
Độ dài: 16 tập
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Năm sản xuất: 2012
Hãng sản xuất: Circle of Confusion, Valhalla Motion Pictures
Đánh giá IMDb: 8.8

 Giới thiệu: Phim Xác Sống 3 - The Walking Dead Season 3

Xác Sống 3 - The Walking Dead Season 3: “Chống lại cái chết. Sợ hãi sự sống”
The Walking Dead Season 3 dựa theo cuốn truyện tranh nổi tiếng cùng tên của nhà văn Robert Kirkman The Walking Dead là câu chuyện kể về cuộc sống sau của thây ma và nó đi theo một nhóm người sống sót, dẫn đầu bởi cảnh sát Rick Grimes. Andrew Lincoln (Love Actually, Teachers, Strike Back) đóng vai người lãnh đạo - Rick Grimes, trong khi nam diễn viên Jon Bernthal (The Pacific, The Ghost Writer) sẽ đóng vai nhân vật Shane, người đã làm việc với Rick trong sở cảnh sát trước khi thảm họa thây ma xảy ra. Diễn viên Laurie Holden (The Shield), người đóng vai Andrea, một trong hai chị em gia nhập vào những người sống sót của bệnh dịch thây ma, Steven Yeun vào vai Glenn và Sarah Wayne Callies (Prison Break), người đóng vai Rick vợ của Lori.Trailer:


maphim*=M0$NlwWb0hmLwkjWCljWXl0LlZWaM1Cb1Z2dvJncvNVLzlGaU1SNx0CchRVLz0ibvNXYlNVLkFWZE1yZul2asF2VtUGaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UycyQmcS1CWtRHZKRHWjZVUHR1Mf91MY9kSwM2YRBjephXVtZkcWNzYPpHev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCbtRHauAzQJJUOadVSvkXZyBVL0ETLwFGVtMTLu92chV2UtQWYlRULn5WarxWYX1SZoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJ3VWa2Vmcw9COyYFSkdlUwMXRPFmRXVWZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9STyQGMNdVTu50RWRFbH1UZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9STzUVeCNTUJJERXVnRG9UZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ0EzQ3UyN3FDatNnNqRTMvFXZENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyb2hTa1lTN6lDazgHZENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlM3cy1WMoBjNxlzb39GRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlIHNt1GawQmNxUDdyEHRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJiBjdzgDbzZTO3wma2R0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJrpXZwdTNxdjer5WYlR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3USNzl2NzRjYxIGZzlHaENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyM1ImY20WelRHN4dGaENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlkHN0gXM1VTN1gDd05GRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlMXNnljczI2ZrlXamVDRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCbtRHauATVFFUOadVSvQ3cvBncv9GRtUGa01ibv1ydvJncB1yMx0CchRVLz0ibvNXYlNVLkFWZE1yZul2asF2VtUGaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZfdTYr9FTj1UMnJDNDFTUiJUQslVOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJ3VWa2Vmcw9STYdlSSd1TWxmROpmWyoVZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9SVrFFTK52VxZVVSl3ZU9UZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9SRF1kMoh0V6RHMNRlVEpVZI5kT48lR242NzIEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJzEzQ3UydllmdlJHcvsWMa9WMV1USGhEZ1RXRiVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvUEMZplVIJmZaxWToBnRNVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvgTbWpnUYFVbkxmUxUUMTVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiMxM0NlcHc380LkVmYtV2LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJyhVcP9CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTUVmQslkaxZ2ZKdXb1pFZTxES440cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTklXQzFjTfxERLxEVzQmU1VUVw9lVf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTOkZDcuR2TkF3Nm9UQjBjWF1yaXd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3wWVhl3dDtEWBR1aEV2d2MjR4ZzZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UCZupGZoVXNJpUaQ5UdvR0cJNUYFpkMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UCZ0RXOtE0MxJFRLp0UDlHVEVVSONEav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USOHhEZuBVa6hkarpmTxoWU4dzbXBzcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UiTWFTdKFVN3IXMNdTOiJkS15GdwFDcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3UCdEBjTLJ0Q41Wc0dUaMxWTM5mSFFWev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UCdvlkNDlULflGRpVnVBtGcNR1Yw92Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UiT3YXM3Ujai1EUf12ZoRGaxIDSC9Wcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UCbtRHauMEMDFUOadVSvIXYlx2QtITMtAXYU1yMt42bzFWZT1CZhVGRtcmbptGbhdVLlhGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlcXZpZXZyB3LFZ0VFxmbl9GbEFGdVt2YlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LRRUVzZ1alxmVuFWeZ5mTlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LrZ1YDlTbhh3YXN2VoZ1YlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJs1Gdo5yNVFUQ5o1VJ9ychRWdK1SYtQXLulWQtkULxETLwFGVtMTLu92chV2UtQWYlRULn5WarxWYX1SZoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJs1Gdo5SQBhTQ5o1VJ9yZul2StUGZpNWa1NVLlhGVtkTLwFGVtMTLu92chV2UtQWYlRULn5WarxWYX1SZoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3UCZmx2TvQWZi1WZv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlcXZpZXZyB3LjdlUYpkRPRHarVFbk1GVlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LnpHZWVzRjZEeX1Eend0TlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LFtmUwIFVjlFeHVmMZpmWlhkTOhzXGZjb3MjQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJOVHbP9CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlQnWK90LkVmYtV2LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UyRpZ2TvQWZi1WZv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJkpVTP9CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlMjWk90LkVmYtV2LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCbws0TvQWZi1WZv4mduAXasN2LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJtQ1dP9CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlM1ZV90LkVmYtV2LuZnLwlGbj9yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UydllmdlJHcvM2ViVlTrplWKVlTwpEbjVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvAzaNxkVGNGNxUEZsRXRlVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcv0kMkhlUuJGRCxWYKRGbjVGSO5EOfZkNudzMCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5yVadTO5o1VJ9iclZmZ1NVLvRVLlRWYN1COtAXYU1yMt42bzFWZT1CZhVGRtcmbptGbhdVLlhGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJ6ZDc1ZDaytGalx2NyR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJtdTemRGMzAXe1BjbjR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlcXZpZXZyB3LFFjU5RGWaZFcYRGb0dkUTN1aS9VLO10S4knQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlQEStgzQ3UydllmdlJHcvElakREasNlMvVlUupUVaJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvsmRVJnVY5UNkdkY6RWVaJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJ3VWa2Vmcw9CMrRlU41GZWpFRaRlV6RlQGl3SGZEdMJkU5JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlgGellTaxYmMoJWMqFHRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlgmYwFWe2MTbiVWNwRGRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCezsWbpZmMyA3M1czbENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyZ1Y3Zrh2cvN2c0pXYENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJtF2bil2dpVXMzVnNjR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJ58WemFXaldTZxMnehR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlcWc6VXOwZTb6dGNxRDRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlYWNrlWbwhzY3JTdwkHRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UiehFnY4lDe2lGZoVjeENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyNyEHO4VDNlRHb31GOENTJ2Z0MlAHaw5CZlJWbl9ycl5CZlV2dvVGZpZnLkVmYtV2LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJx12N4UTN6x2a1lHNkR0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJ4ADbkhDNkx2NylTb3R0MlYnRzUCcoBnLkVmYtV2LzVmLkVWZ39WZklmduQWZi1WZv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlAHM1oXdmR2N1Uzb6pHRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlQTY4IneuNWa2h3bjZHRzUidGNTJwhGcuQWZi1WZvMXZuQWZld3blRWa25CZlJWbl9yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCbtRHauoFRVlTOadVSvcmbpt2Yv52StUWbvNULkFWZE1SZoRVLuVGaX1yNtAXYU1yMt42bzFWZT1CZhVGRtcmbptGbhdVLlhGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5SSD9UO5o1VJ9CZlRmb19GStYTLwFGVtMTLu92chV2UtQWYlRULn5WarxWYX1SZoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UydllmdlJHcv0EWhd3aEJ2bsBjW0hnMhJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvEFROhFZVFWbaxGV2B3akJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5iNPdVO5o1VJ9CZy92VtUGaU1SehNVL10CchRVLz0ibvNXYlNVLkFWZE1yZul2asF2VtUGaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlwWb0hmLwYTS5kjWXl0LulGa0l2VtIXZsxWaL1CNtAXYU1yMt42bzFWZT1CZhVGRtcmbptGbhdVLlhGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ3VWa2Vmcw9SRWVVckhUTSBHSVNnQxEmQGl3SGZEdMJkU5JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9SQU5US0JzUyxWRTZmTWJlQGl3SGZEdMJkU5JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlcXZpZXZyB3LNJTTZ5EVSFnTUVGMFpGVCZUeLZkR0xkQSlnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LzdVZvh2aidlTHd1dwkXYCZUeLZkR0xkQSlnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UydllmdlJHcvEERUdlUyMlMBh0YVp1aaJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUydllmdlJHcvMGWOxmTIpVRKRkUwRGMVJkR5tkRGRHTCJVeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJ3VWa2Vmcw9SVVl1awZUTHZkaUBjTrJlQGl3SGZEdMJkU5JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3VWa2Vmcw9STYV2VsBTWVxGSXpkWIdlQGl3SGZEdMJkU5JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlcXZpZXZyB3LBRFZK5keUJlTtllMCZUZCZUeLZkR0xkQSlnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LrZUYylTVVxGbUVFMG5WZCZUeLZkR0xkQSlnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlcXZpZXZyB3LN5WUEFzVURXVUdlTSJDZCZUeLZkR0xkQSlnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UidsZmLyAXasN2XzATZzAzcvMXZslmZv02bj5SZk92Ylx2Zv92ZuQXZu1yNz0WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUidsZmLxAXasN2XzATZzAzcvMXZslmZv02bj5SZk92Ylx2Zv92ZuQXZu1yNz0WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5yV4ATO5o1VJ9SZN1Ca0l2VtsGbhdVLz0CchRVLz0ibvNXYlNVLkFWZE1yZul2asF2VtUGaU9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmLFVUR4kjWXl0LzJXaB1yajl2UtITLwFGVtMTLu92chV2UtQWYlRULn5WarxWYX1SZoR1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UiVMZkLxAXZzM3cvMXZslmZv02bj5SZk92Ylx2Zv92ZuEzNzA3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJQVlbP9CZlJWbl9ib25Ccpx2Yv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlwWb0hmLCRER4kjWXl0LkVWZT1SMtAXYU1yMt42bzFWZT1CZhVGRtcmbptGbhdVLlhGVv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJ5ADafVGOExEc2cUNfdnW2tUUMZjNt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMyUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )