ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Thám Tử Lừng Danh - To Catch The Uncatchable (2004) [25 Tập]
Thám Tử Lừng Danh-To Catch The Uncatchable (2004)

Thám Tử Lừng Danh,Xem PhimThám Tử Lừng Danh-To Catch The Uncatchable (2004)

Tên phim: Thám Tử Lừng Danh-To Catch The Uncatchable (2004)
Diễn viên: Huỳnh Tử Hoa, Thái Thiếu Phân, Ngụy Tuấn Kiệt,...
Đạo diễn: Từ Chính Khang
Thời lượng: 25 Tập
Thể loại: Phim Hình Sự
Quốc gia: Hồng Kông
nhà sản xuất:TVB
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Thám Tử Lừng Danh-To Catch The Uncatchable (2004)
Thám Tử Lừng Danh-To Catch The Uncatchable (2004)


Case 1: giết người trong khách sạn
Lâm Vỹ Thần - Lương Trọng Văn
Quách Diệu Minh - Chiêu Thế Cần
Tô Tư Từ - bà Quách
Liêu Lệ Lệ - bà Lương
Lưu Quế Phương - bà Chu

Case 2: buôn ma tuý
Lê Nặc Ý - Lệ Lập Chí
Quách Phong - Lệ Xương
Hàn Mã Lợi - Lý Thu Phương
Diêu Tử Linh - Lê Tiểu Mẫn Bebe
La Mãnh - Lê Vinh

Case 3: dây chuyền chết người
Diêu Gia Ni - Triệu Mỹ Mỹ Mia
Quan Đức Huy - Diệp Triệu Lương
Trần Dĩnh Nghiên - Cao Phong
Hà Quốc Vinh

Case 4: giết người trùng tên
Lê Tuyên
Lạc Đạt Hoa - Trần Phúc

Case 5: đại ca giang hồ bị giết
Tuyết Ni - Lưu Tịnh Đề
Lư Hải Bằng - Giang Nghĩa Hải
Lương Tuyết Mi - Trình Tình
Hồ Phong - Dư Đại Kiếm

Case 6:
Trịnh Tử Thành
Lưu Xước Kỳ - Thẩm Đoan NhiTrailer:

Tags :Thám tử   TVB


maphim*==w$Q3USW5skZDJ1d1tWNKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULjVjMDdTJFF1QEhmdzpkMuVDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVjMDdTJ3RDUmRmc2QTbkdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhVjMDdTJZpmMRdmR6VmWxQHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRjMDdTJJ1kYWFGaGVVNtpGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiRjMDdTJ3lkaUZ3QzgTUshHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRjMDdTJRBHRPpVTGtWUQRERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNjMDdTJwk0XzR3NHZHaZVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiNjMDdTJwgWWoJXOykGMlhDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhNjMDdTJVZDVqRjUHJGSyZERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJjMDdTJnFkYoZ1dxpla44ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiJjMDdTJ0MmS4hXOJ1Cbx4ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJjMDdTJ4ElZDl2QExUYkdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFjMDdTJ4g3cSRTd2pmQnhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFjMDdTJ3ZjaVJ3dkFmdV9FRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFjMDdTJRxUQwpVRERzbWRDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjBjMDdTJzlXNx10UHhkUMBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBjMDdTJrJVQzE1MoNkThVFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhBjMDdTJzFVTwVlVIJnd1MHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlTMDdTJVFnQE1kUsNWYllDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJilTMDdTJz9Vcw8WR4Y2YJlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhlTMDdTJnRUN00WeaVDZpNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhTMDdTJzZkcDZmbNpEWtEGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJihTMDdTJ4kmT2FUMXh3VIVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhhTMDdTJZdFN5QHSUxkaKBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjdTMDdTJJhmRx81RHZlb10CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJidTMDdTJN1mdFF0Tz1WZ0JERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdTMDdTJBJUSxUlVGFXaYJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZTMDdTJ00CRVVVMkJ3ctkGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiZTMDdTJ3NlSGJjaJVHM6lFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZTMDdTJr9GSCdjNmt0Zn9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVTMDdTJwIEWqJla3QzcaxGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiVTMDdTJzR1YNFEahlTTr9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhVTMDdTJwo3aFh3SsF1dwVHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRTMDdTJrRFVTdkYSBlbl5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiRTMDdTJVJFVjJFcyZVbR5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRTMDdTJZFlbtVXNP5WayZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNTMDdTJjFTRoF2ZrdETGtGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiNTMDdTJV9meXt2NS1EMzkDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhNTMDdTJ3lTN4k2SUdWd5hDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJTMDdTJjZzQ5RHTN9lVihFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiJTMDdTJJRXMLF0MSFDVTlERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJTMDdTJwMjRnRXZ58lQZhDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFTMDdTJNh1R5ZFULREbwYHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiFTMDdTJ0onaktUTqN1dEBFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFTMDdTJFV2d1QjbFZnU1EFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjBTMDdTJ3FFb3N2Z4JGSmJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiBTMDdTJJN0dopkUnV0U41ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhBTMDdTJ4IkTMdUUtQHe10GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjlzQ3USQhF2M6NEdzp3ZfR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5M0NlUUcKV0ZFhldD5UNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWODdTJVdDa21mYOVzS1QFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjhzQ3UyYKFFOCF3Tq1iZxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4M0NlcHT51UYLJTTEplVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGODdTJVVldxs2R19WWKRHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjdzQ3USU69FVKBXRoFTRQR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY3M0Nl8mNrx2MpBDWs9VaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2NDdTJvt2X4VkRKN3dFRERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjZzQ3UyaC5mRzo2TENzZ1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY2M0NlsWTZZkY2MnN25WSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmNDdTJVZnMPhlc440RPtERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjVzQ3USWyZFRSh1aOd0VZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1M0NlcXRfNkShV0XKhnYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWNDdTJZp3VWhTWapnVnhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjRzQ3UCNxkjThFkRj1WWoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY0M0Nl0UTXxGUmFTVUVkVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEGNDdTJBh0RNVlMahULTJFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjNzQ3UCNYh3MaR2S2ZTcWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzM0NlsWNqN0Y10SMwIDNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlE2MDdTJr1GR2wUQjJmS0JERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjJzQ3USS5NDZBRTVjFUQWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYyM0NlUVaE9WUNVkctd3VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEmMDdTJZdUVwMnQGN0ZuJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFzQ3Uyc4hHVYNkQJVzQjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYxM0NlkFclhmdjt0bQB3cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )