ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Nữ Nhân Của Vua - Women of King Thuyết minh [32/32]
Nữ Nhân Của Vua
Xem Phim Nữ Nhân Của Vua - Women of King Thuyết minh 
Nữ Nhân Của Vua
Women of King

Đạo diễn:Vu Chính,
Diễn viên:Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Viên San San, Đồng Lệ Á, Hồ Tịnh...
Thời lượng : 32 Tập
Thể loại:Phim Tình Cảm,Phim Dã Sữ,
Quốc gia:Phim Trung Quốc,
Thời lượng:Đang cập nhật
Năm phát hành:2013
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu :

Phim "Nữ Nhân Của Vua" cũng lấy bối cảnh của thời Hán - Sở tranh tài nhưng sẽ nghiêng về tình cảm của các nhân vật chính nhiều hơn. Phim sẽ xoay quanh Hạng Vũ - Ngu Cơ, Lưu Bang - Lữ Trị. Nhưng đạo diễn đã táo bạo khi thêm vào chi tiết mới mẻ không giống như lịch sữ trong phim Nữ Nhân Của Vua là Hạng Vũ và Lữ Trị có thời gian yêu nhau sây đắm trước khi đối đầu ở hai chiến tuyến. Lữ Trị trong lịch sữ là một hoàng hậu có tài nhưng độc ác và hay ghen tuông nhưng trong phim Nữ Nhân Của Vua lại là người thông minh và sống tình cảm. Trước khi bà lấy Lưu Bang đã có thời gian yêu đương với Hạng Vũ...

Nữ Nhân Của Vua


Tags : nữ nhân của vua, nu nhan cua vua, nu, nhan, cua, vua

maphim*8t2S$HNHOmJmS0E2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDZuVULyMDf4MGRXRmSkRkZ0NXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7EzM8dXZnlEWkdGNOx2R9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDMzw3d3FTaZN0N4UTez1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O5IDfFx0YtVUWk5GTipWP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7gjM8Nne2UlatsESGRWe9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzNywHNLF3Vy8VeK1yU40jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O2IDfNhnd4QzZhNVSmlXP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7UjM8dWcThkZoNFTxUmT9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDNywXRJhVSfhUStVERk1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OzIDfzFHSIlHRXdXcJRUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7IjM81UYCRmUHJ2Xql3a9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTMyw3YZhTYjt2a2FXbQ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OwIDfrpEN1RkQrlGaOtUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7kTM8tGO691TsFUZDZnZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDOxw3YhJjT0FTTOlXcJ1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O3EDf4IVMmVXMfRXc0JUP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7YTM8dGZx4UVMhVTrNza9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTNxw3Z1UEU3RTTxUTRT1jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2O0EDfzVTTwpEUq5WM0oVP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7MTM8F0QIJ1MMZDaEJ0N9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjMxw3aZlzQyl0MfRjc20jd/g2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yL6AHd0h2OxEDfNljazFXS00CR55WP29DajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvoDc0RHa7ATM89GcyIjRxI3a6RHW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTO89WaM5UcqpVVOZmV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDO810cCdETJJWel90M9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzN8RTQUpVWMhjRZZHW9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjN8V1QlplS4UlUmNzV9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTN8RDM1QWMV50RwZXa9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotDN8hTUZlTaxEVWyJTZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotzM8hTT18ES3MEbRJVZ9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjM8tmdBpnTygWaa1Wb9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotTM8RjQQF2Y2g3UwsUS9Y3PoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8iOwRHdotjclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )