ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Nine: 9 Times Time Travel
Xem phim Chín lần về quá khứ - Nine: 9 Times Time Travel trọn bộ
Chín lần về quá khứ - Nine: 9 Times Time Travel
Đạo diễn:Kim Byung Soo
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:20 tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Lee Jin Wook, Jo Yoon Hee, Jun Noh Min, Kim Hee Ryung, Jung Dong Hwan
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu: Phim Nine: 9 Times Time Travel
Nine: 9 Times Time Travel”sẽ là câu chuyện tình yêu tưởng tượng của một người đàn ông có 9 đồ vật phép thuật giúp anh đi lùi về quá khứ 20 năm. Sự thay đổi quá khứ sẽ khiến hiện tại thay đổi và nhân vật chính có thể trở lại quá khứ 9 lần sẽ tạo nên một bộ phim xuyên không hoàn toàn mới.
Lee Jin Wook sẽ vào vai một phát thanh viên luôn có niềm tin mạnh mẽ vào công lý Park Sun Woo. Còn Jo Yoon Hee sẽ vào một phóng viên ngay thằng và sâu sắc – hậu bối của Park Shun Woo.

Nine: 9 Times Time Travel


Trailer:

Tags :maphim*==w$Q3UCdx81MIdDSqJGNCdUTBxESvdDVahXZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml4Ec3YzcKNVYwEzZS90Q11WM2Eje3c3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0ZlW1hDdj9Ge3IDZj90cHR1TolVex8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOT9VWH1kdxpWOuNTOOVnbjVVS1YXOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVlRGlHZ2ADSVBTcZFXYtdjNEFnWz8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTFtEaOdlTZFlSYlGSHxGWxYje1dGTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljULR2XCB3Q0ljaxVUaEFVcmNUc4V3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1EzQ3USMENTJtZ0MlwWb0hmLjVTMtUHar1SY1FXLlZXLuFGbt4WaoN2L1AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauIWNx0SdotWLhVXctUmdt4WYs1ibph2YvUDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39Cdl5mLj92ctlGawJ0MlEDRzUSbGNTJs1Gdo5SY1ETL1h2atEWdx1SZ21ibhxWLulGaj9SNw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUSNxM0NlQjN4ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzYDOyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM2gjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1COxM0NlkTN3ITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4UzNyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN1cjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1yNxM0NlkDSBRTLnx2dhlDZhpkTNNXV4M0brZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJOR1avRlRkd1Yo92TNZ2Z50SSxJjbo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOWpHeSlTah9meSpldKx0XWVTRqhnYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkTUVRjaDFzY5dWQiBzZFpFbhRjUWZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTxUTeBxGWZN2TE1WNLNldy1yNsBFav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UViR0TxFzXGVXeJdVauBHNJFzSUF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT09WLsdmc2d1SZVUULhzXrVjQDpUeq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMxM0NlEDRzUSbGNTJs1Gdo5yY0ETL1h2atEWdx1SZ21ibhxWLulGaj9SNw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUSMENTJtZ0MlwWb0hmLiRTMtUHar1SY1FXLlZXLuFGbt4WaoN2L1AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauEGNx0SdotWLhVXctUmdt4WYs1ibph2YvUDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39Cdl5mLj92ctlGawJ0MlQTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLt92Yt0WaoBXao1yMx0SOfh2Ytdme49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWLzETL58VNh12Z6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlQTMxITNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzETMyUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxEjM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1iNxM0NlADO5ETNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5cTOxUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCO3kTM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmbF1SNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWLyETL58lZ3ZDZ6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatITMtkzXsVnNkpHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctETMl1SZulmbtUmbvpXLr9Vd6R3N6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctETMl1SZulmbtUmbvpXLr9Va5R3N6h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLwETZtUmbp5WLl52b61yafx2azMje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtETLuZXLzVGdptWLkNXLwETZtUmbp5WLl52b61yafhXZzMje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SOwUWLl5Wau1SZu9mets2X4lGcxoHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLx0ib21yclRXar1CZz1SOwUWLl5Wau1SZu9mets2XmlGcxoHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWL40SOfdHbrFje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWL40SOfRnarFje49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctcDMl1SZulmbtUmbvpXLr9letF3d5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctcDMl1SZulmbtUmbvpXLr9FasF3d5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SMt4mdtMXZ0l2atQ2ctcDMl1SZulmbtUmbvpXLr9FZrF3d5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauITMtgTLwFGdtUHar1SY1FXLlZXLuFGbt4WaoN2L0AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJzEDMyUSLwITJ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3d3pGMVdlNXhkU2FnW1wkTZRlU4F2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0lEMTR2YLl3NOxmMw1kVzwEWWJzQ18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdzckYPhUUDZlaod1XVZ3X49FZCZWVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT50Ga3s0Z3gGbTdFaZdzNfhTcVpnZa9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTWBnNSpEV5FkWVlDM1Y1ZOBzVtlUbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50Z1dHROp0bYBnRXNDdGdXduFWakJ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZOxkWwdXbfNVa6pWVz0iboVXNK91av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTSKBFRPRTTyQUTflUaSh0QLtWRZlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZDMkZTSThTe05GctVTc3t0Xwtkdo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UaZpVV0NGd4MmdwNTOwQXThZTLvh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOpkT5U1NXhER29lThl3QzBDbtR1VF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdYh2XvdlVipnMuxkN5ZncXFTRHt0bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOVd3NmZDVCRXUxUVL10Eb0EGUTJHNv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2Nk1GcZlVUhhnYkdXWyRnVChFbx50LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRVNuJVaulUQTZlQmlnTN5EOwQzUm9yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTlNkdIF0Z6dmTtJ1TrNXTUt2NTNnNv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlITMDdTJwgzMxUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO3MTM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzNzETNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJn5WRtQTMDdTJ0EjMxUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxITM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMyETNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEjMxUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZuVULzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed2MXct0UOsdXeBl3TBdmcO5mTXdEOv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHWBZleNx2bmZkTH50Q5EVbCZ3bCZ0LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0RHWGVlZHJDRzNzZJJUbiNDcHBHS29yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOxh1YN9GZyITOSlDM6JVdTZGViBTVv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlETMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkBDU3QnRLVzTU50dh9WbrZlcK1WT59yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOoNmMNp3cHdmYCV3UyU2ZWV0Rt8UMv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzTMNlZxg3VkxUYUpGSXt2TzpmSxw2LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJwEzQ3USN1UDM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTN1ATNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzUTNwUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVULyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdNBXTQFjRKpHTaBjQKJ3MVJ2MvxUdv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnTihWTSd2VFRGTQ1kcuNjSB9Uctl3LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkV0S1UXbqFVN2UGZppnQ5cWOCJ2Uw8yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUSODdTJ0kzMwUTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM5MDM1EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITOzATNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtETMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0JVMWNmVXhka4Z3a5pFVwUlV4JTYr9yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZUNzYWJ1dT91RoF3anlVathTRLdHZv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWSnJVWSN0NGhjZ5lzRKd2YPNUNzd2LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJ4M0NlQ3RyVHOMVjbHNlNxJ2a1cWcVB3TBt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0dEcjFFS1NnUl9leZRkNyRWNJpmRh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCdo9WdGVXbpVHVRVnU4gFe3gXRapmav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzTsd3XmJmZjlXe1x0ZxM1QKJVW1l0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3cwZ1MIZWLxFFRYhEeaZUMGFDWxJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0pVWflDZMF0Tx91UlRUbGtUQMtkWJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3JGdXlndz9EWpZDe5MVWTVDSS91av8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdwUnTLNXR5kWSzgkaTVVMmBXckNFSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzN1QnZBtmVlt2Z2RVNuBTMSxmZt52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0NDRCFGeiJlY3YkT4lTRqhDafNVez8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHaucTLwFGdtUHar1SY1FXLlZXLuFGbt4WaoN2L0AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJ3M0NlYTM3kDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzN5QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxcTO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1CMxM0NlkTO1kDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4kTN5QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN5UTO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1SODdTJiZWMwlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJpVWMwlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QWMwlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlkjMwkDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IDM5QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNyATO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1CODdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauYTLwFGdtUHar1SY1FXLlZXLuFGbtkzL0AzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJ2M0NlEzM5gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMTO4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOykDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1yNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0FXOttmUtIVQwBzUs1UZxlVS28kdK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT4UjYaR0ZrhkQzQHMLRUU1MWSM1UNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGVtQGePZ2R1dTZHRlQPhUbzMjbZV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlUjNo1We49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgWNo1We49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlw2Mo1We49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USMENTJtZ0MlwWb0hmL10CchRXL1h2atEWdx1SZ21ibhxWLulGaj9yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUSNDdTJ2EDN4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxQDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTM0gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtYzQ3UCMlVHa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMiVHa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZ4UHa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJwMzM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyMDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtUzQ3USMENTJtZ0MlwWb0hmL00CchRXL1h2atEWdx1SZ21ibhxWLulGaj9yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0ZzNMlzcsNlRuJmdvNGcDZVR0xEWK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTQh2dhBXLT1EO3gTMGNjQ2IFZ3BDav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kYRVVSHdUTahTSFlVLMdkVLdUZhVzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlcDN2VWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDN2VWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlsme1VWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3USNhhmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSe3gmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN3dmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJ0Nka1glTVVmZ0YGR3IFVkZzTzYESq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZIdXUaJXM5c0cRt0Vsd0bZ9GW2Q0dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQXZGVHSUlFdxITcPVWQkdzSTJ1UY50LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJOVmUhZ2ULBVYz81S51USIlmVwh0Zv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauMTLwFGdtUHar1SY1FXLlZXLuFGbt4WaoN2LzAzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJzM0NlYTN3cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1UzN3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCN1czN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbFBjMlQzQ3UCM2YzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTN2cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4UjN3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVEMyUyMDdTJOBVUygDNZh0SlZ1aOB3TipEdtIXRU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaCNTJ0FzdTlFVZdTQ5k3S5VHWX1WStEFWz8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZL9GZG92T4ImdSlHN5QzSrFFTaxGOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQWOBl2XqR2S3tGWxEme5FFT2IkM4E3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXN4UHNyhUMhlVMi9WV0xWb51WR6N0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkl1QE92QylXOFV3V4EWbwsGeVFWVk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOHB3cYl0TylUQENFVutmexh3TTFFev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3USMENTJtZ0MlwWb0hmL1h2atEWdx1SZ21ibhxWL58yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUiMDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauETL1h2atEWdx1SZ21ibhxWLulGaj9yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUSMDdTJ2gTO2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN4kjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDO5YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtIzQ3UCOzkjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczM5YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2MTO2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVULxM0NlIDRzUCZpZHdpdHdt9mcmZ0MlkjR1oFV38SbvNmL5xGblRnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJMNTMaR1Nv02bj5SesxWZ05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCMTlVWUdzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CZz1SMwUWLl5Wau9VemBHO5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0CZz1SMwUWLl5Wau91YnBHO5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0CZz1SMwUWLl5Wau9lanBHO5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )