ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Người Vận Chuyển 1 (2013) [Tập 12/12]
Người Vận Chuyển 1 (2013)

Người Vận Chuyển 1 (2013) Tập 12/12

Tên phim: Người Vận Chuyển 1 (2013)
Tên gốc: Transporter: The Series Season 1 (2013)
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Chris Vance, Andrea Osvárt, Charly Hübner
Thể loại: Phiêu Lưu - Hành Động,Phim hành động mỹ
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Nhà sản xuất: Atlantique Productions
Thời lượng: 12 tập + Loại phim: Phụ đề + Điểm IMDB: 6.6
Năm phát hành: 2013
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Phim Người Vận Chuyển 1 (2013)
Bộ phim "Người Vận Chuyển 1 (2013) (12 Tập)": Nếu bạn yêu thích 3 phần trước của phim Transporter cũng như những màn đánh đấm dữ dội, rượt đuổi bằng xe tóe khói, đấu súng nãy lửa của Jason Statham thì bạn không thể bỏ qua sê-ri phim dài tập này. Vẫn tập trung vào nhân vật chính của Transporter Frank Martin, một cựu lính Biệt Kích, chuyên đi vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt để kiếm sống. Nhưng chúng ta sẽ không còn thấy Jason Statham quen thuộc nữa, mà thay vào đó là Chris Vance...

Trailer:


maphim*=M0$NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3XK5EWpNVZiFUcqBDV3J1QxpkRUd3LvR3boB3Lox2LzBnLj5WYCNTJk5WRtITMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhzXwNTM3I3S0YnV3VXWvRWdld0Xr9yb09Gaw9Cas9ycw5yYuFmQzUSMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzNQJjW042ZxcGeYdjZXNjQvplWGRzLvR3boB3Lox2LzBnLj5WYCNTJwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UODFkVKpGRpZUVStmMTpWejFGT3F1Rv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlkzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ4NDeUljdnZGVwBTW3sWTl52M2gDSv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlgzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdChHe18maa1ERMVEOwU1cMhnTDlkdv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlczQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdnRUSVVHVSNUSlV2SSpUdXp0d3E0cv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlYzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyZDZXl0dRFGTyYkchhEWpp0Q1YEVv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlUzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZIRmefd3d5dXSPZGOqtEasNTTGNkNv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlQzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdIJVY5Enc0ZjQ0MXSRR3RTdkYE9EVv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlMzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTllkNh1yb0ZUSaVlQyh2ZNdDTX1GOv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3cnMyx0dQRHMaJla6BXewZVZulTWv8GdvhGcvgGbvMHcuMmbhJ0MlEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTfpWRYVXaywmMRRzYa5Ud5kUYLdnRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQmbF1iMxM0NlE0UaRDRMJjRttWZw1WTUdkQwZGaRdTLzUmaQZHdn1CWNxmSQhjc3EkV5J0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3USQTpFNExkMG12alBXbNR1RCBnZoFlcOV3SQpkbSZUatNnVYBVRzU2TrNXUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0lnNRdnML9VOmhTa6RWbpp0YIVFNj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VDMatkZfhWYRZHboVUQNtEc0AVQl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZzYJJ1dHZXN4EWSQ9leNlFMwhHT38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VESll2SFRFc4YUM45UNtQmWy0GdE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5clU5xUcJ1WRShTMntWNth0MnFTOl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO9mVmZGNtA3ZtB1QRRkYUxmN0BzX69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk1WMDhVR0FEMvVmNFFjMy0kd1NkVC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOR2NxdGcRxWWClHUQFTQF1iW5pEOn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0t2VrlTck91QRJXLvdzN4A1MnBVNm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )