ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Kẻ Gian Xảo-Men Dont Cry (2007) [21 Tập]

Kẻ Gian Xảo,Xem Phim Kẻ Gian Xảo-Men Dont Cry (2007)

Tên phim:Kẻ Gian Xảo - Men Dont Cry (2007) - FFVN - (21/21)
Đạo diễn: Đang cập nhật.
Diễn viên: Huỳnh Tử Hoa, Diệp Đồng, Lâm Gia Huê, Hứa Thiệu Hùng
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: TVB
Thời lượng: 21 tập
Năm sản xuất: 2007

Giới thiệu: Phim Kẻ Gian Xảo-Men Dont Cry (2007)
Bộ phim Kẻ Gian Xảo-Men Dont Cry (2007) : Đệ nhất gian nhân Quảng Châu” Hà Kỳ Kiên (Huỳnh Tử Hoa) ỷ có trưởng phòng cảnh sát che chở, nên vô cùng ngang ngược, không ngừng ức hiếp người khác. hắn bất chấp thủ đoạn hòng chiếm đoạt căn nhà của Lăng Ngọc Thúy (Diệp Đồng), từ đó hai người trở thành kẻ thù. Thúy răng hô phải lòng chàng Hoàng Phi Hồng (Lâm Gia Hoa) hiên ngang trung dũng, tình cảm của hai người rất tốt đẹp. lúc họ chuẩn bị thành hôn, Kiên đã đến võ quán của Hoàng Phi Hồng gây rối. Kiên dương dương tự đắc với chiến tích đánh bại “Quảng Đông Thập Hổ” Hoàng Kỳ Anh, khiến Phi Hồng phải quyết đấu với hắn, lúc quyết đấu, hắn lại lấy linh vị của Kỳ Anh ra uy hiếp, Phi Hồng đành chịu thua. Thúy tưởng Phi Hồng là kẻ hèn nhát nên từ hôn. Kiên thừa nước đục thả câu, thuyết phục Thúy tự nguyện dâng nhà cho hắn, sau đó hắn lại trở mặt, khiến Thúy không chỗ dung thân, phải đến nương nhờ “Bảo Chi Lâm” của Hoàng Phi Hồng. không bao lâu sau, Kiên sa cơ thất thế, trở thành “chuột qua đường”, đến xin Phi Hồng nhận làm đệ tử. Phi Hồng muốn chứng minh Kiên vốn không phải kẻ xấu, nhưng mọi người đều phỉ nhổ, khinh khi, khiến “Bảo Chi Lâm” không một ngày bình yên.


Trailer:

Tags :maphim*=M0$NlUzLyVGZs9mZvATMx8Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtEjMDdTJ18iclRGbvZ2L5ATMvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlUzLyVGZs9mZvgDMx8Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3USNvIXZkx2bm9yNwEzL0N3bw9yM0gDN2kDMwAjMx8CZpVWbvh2LslWY0VGZv8WZklmdvUWbvhWet9iM29ib25CZsJ3b3l3Yuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJ18iclRGbvZ2L2ATMvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlUzLyVGZs9mZvQDMx8Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3USNvIXZkx2bm9yMwEzL0N3bw9yM0gDN2kDMwAjMx8CZpVWbvh2LslWY0VGZv8WZklmdvUWbvhWet9iM29ib25CZsJ3b3l3Yuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJ18iclRGbvZ2LyATMvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlUzLyVGZs9mZvEDMx8Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USNvIXZkx2bm9CO58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USNvIXZkx2bm9yN58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3USNvIXZkx2bm9iN58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USNvIXZkx2bm9SN58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlUzLyVGZs9mZvQTOvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJ18iclRGbvZ2LzkzL0N3bw9yM0gDN2kDMwAjMx8CZpVWbvh2LslWY0VGZv8WZklmdvUWbvhWet9iM29ib25CZsJ3b3l3Yuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USNvIXZkx2bm9iM58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlUzLyVGZs9mZvETOvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJ18iclRGbvZ2L5gzL0N3bw9yM0gDN2kDMwAjMx8CZpVWbvh2LslWY0VGZv8WZklmdvUWbvhWet9iM29ib25CZsJ3b3l3Yuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3USNvIXZkx2bm9CM58Cdz9GcvMDN4QjN5ADMwITMvQWal12bo9CbpFGdlR2LvVGZpZ3Ll12bolXbvIjdv4mduQGby92d5NmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlUzLyVGZs9mZvgDOvQ3cvB3LzQDO0YTOwADMyEzLklWZt9GavwWahRXZk9yblRWa29SZt9Ga512LyY3LuZnLkxmcvdXej5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJ18iclRGbvZ2L3gzL0N3bw9yM0gDN2kDMwAjMx8CZpVWbvh2LslWY0VGZv8WZklmdvUWbvhWet9iM29ib25CZsJ3b3l3Yuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjQzUyQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsGaYl2SJlHOJ50TJ1mevtkMLx2RIN3UtdDVwlXTuV2dYVDNpRXdZFnaKBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJk5WRtEjMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0c200SDN1VIVUZ1NlRXN0No1CS45Wcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAjMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0cxB3UIp1aSdVYOlDWfV3dwQkWRBFbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0cYt2NCdWQfplYDRVQxBTL5kFSiR0Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhEOtYkM3R1NH5mcrB3Tu9kUk5kdKZ0Rv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhEOud1VM92XaJGZDdHcJlEbBlFchZlUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhEOXhFORhGMMVlawgnSqhUa3BzVm5Gcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0Y6VVZKRWeJlHcONDM59VcnlFZ3V0Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0cwFTLGl0TxhHa4ZHTQJzUsl1TahERv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0cYNlQNdDeqxWOGR0YUhTbwxEWJl2Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhUT2EHRjNlYplXT0Y0ZfNVdzAFUwhTRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhEOxAXb5MUVZVUNI92ZSlXbrdmctMzXv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhEO0AjZ58FVj91ZyNEcNFjbfFjcGFkdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsGaYl2SJlHOJ50TJ1mevtkMLx2RI1UbZpGeNZXcCtmUihUa3sGRWhDVmZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrhGWptUS5hTSO9UStp3bLJzSsdESNxGa5NnUsFXU0gFRSBzQEZFUJZlcj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHhUTBRGdudHc39Fb3cURB52Vlt0bSR1Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsGaYl2SJlHOJ50TJ1mevtkMLx2RIhDOzYkVXFVbiljdIZDOuR2ZndHNVt0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrhGWptUS5hTSO9UStp3bLJzSsdESjJVbBRnRrl0SplzS2N0dvlVaRRHdv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUyaohVaLlUe4kkTPlUb692SysEbHh0YfRjVPZUcjRkW3oXMBNlbCJUdPd3Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlsGaYl2SJlHOJ50TJ1mevtkMLx2RI10R342dBFWS2VWS0ZnNykmSL1mTuN2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJrhGWptUS5hTSO9UStp3bLJzSsdESzpWboZ2bmRDOwEFWaZEVsVjSMFHei9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )