ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Jack Và Đại Chiến Người Khổng Lồ
Update Grab : http://hellophim.com/grab/run.html

Site : topdau.com, mut.vn, xemphimhan.com, nhipsongbc.com, xemphim.tv

Trailer:

Tags :1;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20081.275628.html|2;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20082.275627.html|3;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20083.275636.html|4;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20084.275635.html|5;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20085.275656.html|6;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20086.275660.html|7;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20087.275662.html|8;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20088.275665.html|9;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-20089.275673.html|10;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-200810.275674.html|11;http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-Khong-Lo-Xanh--The-Incredible-Hulk-200811.275684.html|

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )