ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Gia Khánh Quân Du (2010) [64 tập]

Gia Khánh Quân Du (2010) ,Xem Phim Gia Khánh Quân Du (2010)


Tên phim: Gia Khánh Quân Du (2010) - FFVN - (64/64)
Đạo diễn: Đang cập nhật.
Diễn viên: Huỳnh Thiếu Kỳ, Vương Vũ Tiệp, Tần Dương
Thể loại: Phim Bộ Đài Loan
Quốc gia: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Đang cập nhật.
Thời lượng: 64 tập
Năm sản xuất: 2010
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Phim  Gia Khánh Quân Du (2010) hương 1 : Trinh Tiết Bài Phương
Từ tập 1-11 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 1-25 ( bản Việt Nam )

    Khấu Chấn Hải : Càn Long Hoàng Đế
    Hà Âm : Hoàng Hậu
    Nhạc Diệu Lợi : Hòa Thân
    Lý Phương Vân : Cẩm Đào
    Trần Ngọc Mai : Hà Thủy Thẩm
    Cảnh Tùng Đào : Dương Ngọc Thư
    Dương Lung : Lý Nguyên Xuân
    Tùy Trữ Tường : Trần Vạn Toàn
    Lý Nghi Quyên : Vương Mãn
    Du Diệu Quang : Trần Nhân Hòa
    Châu Thiệu Đống : Trịnh Thụ Đông
    Triệu Thông : Ngọc Châu
    Dương Nhuận Vũ : Tiểu Thúy


Chương 2 : Hương Thành Chi Luyến
Từ tập 12-20 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 26-45 ( bản Việt Nam )

    Vương Vũ Tiệp : Thu Hương
    Giang Tuấn Hàn : Lại Kim Thành
    Giản Gia Vĩ : Thiên Tứ
    Hồng Thụy Hà : Hà Hảo Thẩm
    Liên Minh Nguyệt : Sơn Khương Nương
    Nghiêm Vĩ Lập : Thổ Lang Công
    Đường Thụy Hoành : Chiêu Đệ
    Dương Nhuận Vũ : Phấn Viên
    Trương Phức Quế : Thạch Hỏa Mộc


Chương 3 : Chân Mệnh Thiên Tử
Từ tập 21-30 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 45-64 ( bản Việt Nam )

    Vương Vũ Tiệp : Thủy Linh - Ngọc Thố Tinh (tinh linh Long Huyệt)
    Giang Hoành Ân : Trần Chính Quý
    Vương Tâm Nghi : Huỳnh Thu Hà
    Tiểu Điềm Điềm : Tiểu Xuân
    Hoàng Trọng Dụ : Pháp tế
    Dương Quỳnh Hoa : Mỹ Ngọc
    Châu Thiệu Đống : Huỳnh Kim Phát
    Dương Thái Ân : Huỳnh Bảo Mãn
    Trần Uy Hàn : Tiểu Cổ
    Nghệ Linh : Chính Quý Mẫu
    Đới Hòa Khang : Lữ Đại Nhân
    Thần Diệp : A Sĩ
    Lưu Xuân Quân : Xuân Phong Nương


Trailer:

Tags :maphim*DdT$JRdmVrtGOykjexJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0YzQ3UybJF2bW9kTuJkQmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM2M0Nl82aEx0dwNFVyMDeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjNDdTJjR0NwgDRqxGclJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxYzQ3UCMMlTO1YUYH91ZFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM2M0Nlk0X0p2bOJmQipWNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZ5UzQ3USUkFjW3MlTOV2ZKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO1M0NlEFZxo1NT5kTldmSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTNDdTJjBDcvVld1V2NqlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3UzQ3USQCVWSKJGTf52aER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN1M0Nl8GTqJHM202VxADaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTNDdTJ0QVMCx2NuJlV5NDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxUzQ3USR4oHblFkVKFVUhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM1M0NlUEO6xWZBZlSRFVYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkDNDdTJn5EdoRldudHVQ5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QzQ3UyZORHaUZnb3RFUuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN0M0NlklNS9WQBNGTNlTUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDNDdTJZZjUvFUQjxUT5EFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0QzQ3USU61Eb2lnN0o1SlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM0M0NlU0YPRTZKhGVPN3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADNDdTJrRFdWFmUy8UVDVHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5MzQ3UyaURnVhJlMPV1Q1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNzM0Nl8GTqJHM202VxADaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzMDdTJvxkayBjNtdVMwgGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3UyawMUUBZHZEN0TfR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNxsSNxM0Nls2NUZWUEREeZdkVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJRZ2dsVmZUl2SppGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzKxEzQ3USVa90TXBFOF1GUhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJnlURlB1SjpGVHBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlgzS2EFO69kZrl1NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USVMxUSHJGR5FTYyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )