ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim
Đê Poster đẹp, đề nghị mọi người ADD TEXT bé, hoặc không add. Chỉ cần add vào các ảnh liên quan trong bài viết.

- Xem thống kê Online tại đây : http://www.maphim.net/p/p.html hoặc http://whos.amung.us/stats/u2kcookphim 

- Không tag "HOT" cho các phim và chuyên mục có view ít : HOT chỉ dành cho phim Bộ, SBS..


- Phần mô tả tìm kiếm, post lại như ngày trước.. copy một đoạn cho vào :)

Mở HTML tìm {link.youtube}{link.image} thay cho phù hợp (link image chỉ cần copy địa chỉ paste vào, và nhớ phải bỏ cả dấu {} ).

Tất cả các định dạng vẫn như trước, nhớ mã hoá link và thêm tag sau Trailer
Trailer:

Tags :


Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )