ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Bản Tình Ca Buồn - Sad Love Story [Tập 11]

Xem phim bản tình ca buồn trọn bộ lồng tiếng

 Bản Tình Ca Buồn - Sad Love Story full trọn bộ
Đạo diễn:Đang cập nhật
Bản Tình Ca Buồn - Sad Love Story
Đạo diễn:Đang cập nhật
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:20 tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2005
Diễn viên:Kwon Sang Woo, Kim Hee Sun, Yeon Jung Hoon, Yoo Seung Ho...
Nguồn:Sưu tầm

Giới thiệu: Phim bản tình ca buồn -
Bộn phim  Bản Tình Ca Buồn - Sad Love Story  là bản tình ca buồn về tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái.
Joon Young (Kwon Sang Woo)con trai chủ quán rượu và Hae In (Kim Hee Sun)cô gái mù - là đôi bạn thân từ thuở nhỏ và cũng là mối tình đầu của nhau. Vì Hae In phải đến Mỹ theo người dì để trốn nợ nên đành chia cắt với Joon Young...

Tại Mỹ, Hae In đã gặp Gun Woo (Yeon Jung Hoon) mà không hay đó chính là người bạn thân giàu có của Joon Young đang du học...

Trailer:


maphim*==w$Q3UiTzdjRJZlVrlmVaVjWIJVeuVkSvV3Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml4kMoRGWfRTafpFduJlZkd2atBHcPd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UCZLxmT6Z0QPVDS0RXezETa2Y2XplWLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ2Ss5keGN0T1gEd0l3MxkmNm9Vap1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3USOYdDN4RFVyh3c15WMrZWOVxULhRVYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkTMshTTwdlRSNzRyoFW25kYx1iYVx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5M0NlQ3bpVnMyw0R2hnbyI3cHlVVk9UMo10LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJOZlTXdUM49VYXd1SkhVVqhUVOBFSr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCODdTJkB1Zy9kdH52Rm1kZEhTYygDRfVHWz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOZZjRIxURGlXYKR0S3YFOH10SfVXOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3UCZwxkV4UFVGhlZm1SctkTdvZTbkVHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml40bqJERuBTeBJ1atwmR3NmZTVmVZh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2M0NlQGSNZUStM3V1UTNYhDcldWbfNXMTh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkdlVtMXcxY1bYVEcHp3UPBlcjNXcr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJ0cjM0EDMwUTN0kDM3UjN3UDO1MjMlElQ0hEc0EEUzZDVul0QnJ1cxY3RENTJ5V2aoRXdhZ0MlIDMzEDMy0WYONzZuFGaUFjM5F2ZO9iMzYDN3YjM2IDNwAzNwAzM4MzMxEzLt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJsxWdmBjMlQzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdxZ3M4N3XO9WVr5mSmhVaWhnMEVUQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmRZF2a3J2MaVHVudWO3l0MiVjS1F0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJHMjpkcH9FUwcFaC1mdj50V5hFSV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkp2N5ZTVFF0YxUFUQRkRtFHRIZTRR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZUlndY1WO4Z1TxITShVEUJZVYzlTTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3cxBHStN3SxdHejdHS4k2dBt2RIp3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWVKlHNKNmR1hlVnRkc1RDazVmRUFzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhXNrZGa342QIpkNy8VYm5kcyhjTt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTGdXV3VkVRZlVmBjQolES5JVQNh0dv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOqF0ctkULRh0aj10UENTd1ZDMlV2Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXM2RmSENGRzoHamFnSt81TyZWdIR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORmaxUTYQV1d5cVSzJkMtYkeiFDWx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMDdTJ3dXWLd0VhNkcsxGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlkkeHd0aDpUVyNkdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyZxMHVVdFeUdlcSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )