ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đảo Ngọc Huyền Bí - Htv9 [30 Tập]
Đảo Ngọc Huyền Bí

Xem Phim Đảo Ngọc Huyền Bí,phim Dao ngoc huyen bi  full 

Tên phim: Đảo Ngọc Huyền Bí
Đạo diễn: Văn Công Viễn,
Diễn viên: Huỳnh Anh, Mi Minh, Linh Sơn, Lê Bình, Thân Thúy Hà, Vân Mập…,
Thể loại: Phim Tình Cảm,Phim Phiêu Lưu,
Quốc gia: Phim Việt Nam,
Thời lượng: 30 tập
Năm phát hành: 2012
Lượt xem: 15601
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Phim Đảo ngọc huyền bí HTV9

Bộ phim Đảo Ngọc Huyền Bí là câu chuyện về những chàng trai và cô gái muốn thể hiện mình và thỏa mãn ước mơ là tìm ra cho mình một kho báo để đời . Phim hay và hấp dẫn dành cho các bạn trẻ muốn thể hiện mình và thực hiện ước mơ của mình .

phim Đảo Ngọc Huyền Bí  xoay quanh 3 nhân vật chính là Thiên Hải do Huỳnh Anh đóng là một anh chàng đẹp trai được nuông chiều vì sống trong một gia đình giàu có. nên lúc nào cũng lười lao động và chỉ biết hưởng thụ muốn tham gia tìm kho bào cho vui. Biên là một tay chơi và mắc nhiều nợ nần . Cat Trắng là cô bé dễ thương thông mình và luôn khát khao có duộc sống tốt .

Trailer:


maphim*=M0$NlEVL6tkNnh1YqNzdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbF1CMzM0NlM2NIN2MP5GTG10QENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjMDdTJZ5EOVlXefVkQDFERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3USQkBFNZRjaDBXNXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlkVdwRWWLRmRUt0NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJnlFVf1mc4dlTJlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UydIp0NuhEMuJlS4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlATcUNmNzQlMwoXZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUyNxM0NlATO2p3SMdjQKJnSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml8GZwR3So9UVtUEOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kMFZWO45WSUVkUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kM1cjaPhUZEZkYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlU0TzgzauZFcBNlNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlElSHp3cL5EUOVVMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJRtmdCV0VMpVaTdDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJjFFVpNFaQJFTDhFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNljQ11mSOZVLx5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzRHNhN1TKR1TS5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNRleYZkUhhlRkpGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3Uybkx2RENUO4N2RmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnZwITJ1EzQ3UyY2UVbmh2QDBFSpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycz00RBJ0alJnVUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybf50bNdWM5NEVKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYpt2UVd0Qix2VoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOGNERBN2d2dkcsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlEkcChHaolTczYVTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUCNxM0NlMHWP9FcwB1R0skdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjRmJGO181SKR3cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUMCBndxVFNOtWNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mls2ZQZzbHhkTJd1UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcGZ1l2aLlle18kQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJwITdSFWO5U0M5IDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQHavNkWU9FOhNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3hnayMnTzYmepVFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJRNkaupVUJNDSyJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQXNJ1mRxNUUnFHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USRqpkcsdVNqFkSCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlMmS5RGbhhTTNxENENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUSMxM0NlU1TJ91YCF0c5lkbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjYJt2UZZFN10SQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlc2auNDWPFDVw8FWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcXTvhjYTVTbFBHcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJrd1QqhmZyEGNsRGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USVkV3Z0EDbHhXdOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ3p1Y4kUeKJXbHNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlgzQ3UCMwljTx0GR5UXeJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYfJnROBDWaJXb6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybup3aP9WeCZGaPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVUNUdBRlUTVmc4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYyMmNKZTUUdmYzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJnR0dH9VMZdETN1ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlczQ3Uya3d2YWhjRIlnZkR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycZJjMyRWNHpUcrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMtYnQSpnRzgTWNR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUydtYHbfJFVRVzUBR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSVzZHStZnVGN1VSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJjpWRYVDUNFlNXxERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlYzQ3USVntUW4dXMwMFW3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUydJB1SzFmQZlzQER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycB1yNrpXdxEVU4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM2wESipne0cUMzQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZlNDWKVXLzhkaJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJ0MWWxlnMDl0QiNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlcGZlF0MxVWO4sUYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCNRV1RV5ENNtERHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJRBFeChEN3VmVERHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlQzaJh3Xt0SWNRzRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3Uyau5GV3MVbPlTVmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiclxWahJHd

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )