ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Ad Genius Lee Tae Baek (2013)
Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Ad Genius Lee Tae Baek (2013)

Tên phim: Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Advertising Genius Lee Tae Baek 2013
Đạo diễn: Park Ki Ho
Diễn viên: Jin Goo, Jo Hyun Jae, Park Ha Sun, Han Chae Young...
Quốc gia: Hàn Quốc
Thể loại: Tình Cảm
Thời lượng: 16 Tập
Năm phát hành: 2013

Giới thiệu : Phim Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Ad Genius Lee Tae Baek (2013)
 Bộ phim "Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Advertising Genius Lee Tae Baek" xoay quanh thế giới của nền công nghiệp quảng cáo, miêu tả chân thực về cuộc sống, niềm đam mê công việc và tình yêu của những người theo đuổi lĩnh vực này. "Thiên tài quảng cáo Lee Tae Baek" là câu chuyện xuyên suốt quá trình thành danh của Lee Tae Baek, một chàng thanh niên đã nỗ lực vượt bật để vượt qua trở ngại từ những năm tháng trung học, và sau này trở thành nhà quảng cáo hàng đầu.Trailer:

Tags:
Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek - Ad Genius Lee Tae Baek (2013), thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 , Thiên, Tài, Quảng, Cáo, Lee, Tae, Baek, -, Ad, Genius, Lee, Tae, Baek, , 2013, , , phim thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 , xem phim thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 , thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 tap, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 vietsub, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 kst, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 kites, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 SBS, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 full, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 full vietsub, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 dvdrip vietsub, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 ban dep, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 vietsub, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 mf, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 mediafire, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 HD, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 youtube, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 multi, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 vietsub xem online, thien tai quang cao lee tae baek - ad genius lee tae baek 2013 ban dep, t

maphim*==w$Q3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDNhJ2RqNWekhHRz8Fel5mcXJXMKp0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBBTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTE1EW1pGUGBDRT5EaK5kTGNEVNF2Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJHSRtWQwIWcj50aqpkUSxkaKhlZN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlAzNzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5YzM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCN2MDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjNzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtYTMDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHauQTMtAXY01ybhNWLn5WY1FXLpFGdt4WZphGdvMDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39Cdl5mLj92ctlGawJ0MlQTMDdTJ4QzM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN0MDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDNzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1QzM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVUL1EzQ3USa3AjZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUib2AjZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCb0AjZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlEDRzUSbGNTJs1Gdo5yMx0CchRXLvF2YtcmbhVXctkWY01ibllGa09yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3L0VmbuM2bz1WaoBnQzUyMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EbrF2QnpWeTF1TuVDeYdDRoVzMfF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0djYQdDcSRTandVOkRTLzd2TUF2T29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO09UaqNDMMNUYrhWQK5kb502Z0FkYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJxUDM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM1ADO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkDNwgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QDM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVUL0EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatITMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3X1sGbilHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLt92Yt0WaoBXao1iMx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdfpWasJWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWLyETLvF2Ytcmb5VXctkWY01ibllGa09FbmxmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMt02bj1SbphGcphWLxETLvF2Ytcmb5VXctkWY01ibllGa09FekxmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SbvNWLtlGawlGatETMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3X5RDbilHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLt92Yt0WaoBXao1SMx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdfhmMsJWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLt92Yt0WaoBXao1CMx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdfpHcwZTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWLwETLvF2Ytcmb5VXctkWY01ibllGa09lNwBnN5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatATMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3X01Gc2kHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USM5YzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATO2cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5gjN3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCO4YzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1CMyUyMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWSzMlWqFXNXZ2d2Y0bm1kNw0GTSV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZlSmNmd0QWOCJ1YQllZqhGUhpGVH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ0kEODNnTO9WYMZmRyM2QtomMz0Ebv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJwQ1RUN3UfZlMKl0brpUbWZmSmdGT0Zmb4cUMThUTqZXUqlEbHd1To1mZW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSWoNkWjdHWFZjRvdDWfBHcxV2Z61CVZVUQ3oWa2l0ZzMVeBRHSiJEaBF0Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlElZF9VRXdjaShlQ2lXNSBncZJTOVJHcTV3QVRXNjVkT5l1Z6lkNZVGTTV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJF9md2hWWMh0YSBXL0IjQxh0d5F0XpZjRMl1YztGay8kYykVOQ1SbBVnez9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlEDRzUSbGNTJs1Gdo5iMx0ybhNWLn5WY1FXLpFGdt4WZphGdvMDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39Cdl5mLj92ctlGawJ0MlITMDdTJxQ0Ml0mRzUCbtRHaukTMfFTMt8WYj1yZuFWdx1SahRXLuVWaoR3LzAzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dvQXZu5yYvNXbphGcCNTJxEzQ3USN4EzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQDOxcDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzgTM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM4EzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1iMxM0NlQjM5YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzITO2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMykjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjM5YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtETMDdTJs1Gdo5CMx0ybhNWLn5WY1FXLpFGdt4WZphGdvMDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJzRlUp92VIRXMJJDWfdjNadXUuZkbLpUbtcmeudVMGZGb3VjaRh3Y3Mza28yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUycUJVavdFS0FTSyg1X3YjW3FlbG5WczlDdNdjNyI3UIBldF9VSwoUUr12Tv8GdvhGcvgGbvAnLj92ctlGawJ0MlMHVSl2bXhEdxkkMY91N2o1dR5mRutUbJBzN3cTeSVXc01WLnNjVjt2Nrh1LvR3boB3Lox2Lw5yYvNXbphGcCNTJzRlUp92VIRXMJJDWfdjNadXUuZkbxRmUsl1MpRUc4N1MCZWQ1EkeXdkV59yb09Gaw9Cas9CcuM2bz1WaoBnQzUCMxM0Nl4EajJkQYVVO4JFdzNnWkJERsNkYto3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5I1Z3RWUO9kWUpkNKRleyomc2kUTm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSO1c1XxU2T41iTDR3dzAHbih3YtYGcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkjUxgUdrhnMyNlYRBXZ6FXNRFFNzY1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5oXTOJ0VxNzTzEWYq5kZOFWNIdWRI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMxM0NlkTOyYDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4kjM2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN5IjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTOyYDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtATMDdTJ0kWezkHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0ZWezkHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxYDezkHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlQGSq1mZEh0TPhUTQpUcBBTUtUEcuZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ01GWzN1SSlDTQZnaxJzR5dkSpJGep9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiTjdjYStWWrNkb4dzVS52dFZ0dVV2Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml4UMFRXTtd2azQzcChme4lURGd0MTt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkhkatZGRI90TI1EUKFXQwEVLFBnbW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5SOt8WYj1yZuFWdx1SahRXLuVWaoR3LzAzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0Nlk3ZqpHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlw2ZqpHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml8mZqpHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCbtRHaugTLvF2YtcmbhVXctkWY01ibllGa09yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJORnaIF0bV5UWJVVQCRDOlF2azJnZW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCdw8EUnRnbJJjY2ITTFx2ZCNXSIVDRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml4EU1JlT6ZWZDhVQvh0UWhDbYpnMOZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkVne1UWdUlnY5omYWJVOGhTcztGOS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiTjJkQQB3QmxkYjZ0TJRne0J1Nmx2Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UiTZRTWFtmM0MUeo1meYFHe20GZF12Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQXNxRTLxcTYVNlco1UQxUmcw1SQrN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJkZVQZ9FTSRGS2gHNyh3do9kVm50cD9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCdzoVVtp2XjBTLHhHMwM2ZadXOvVWYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml4kdZhlaLtWRUFnMHVGTxETZ14UQY50LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlwWb0hmL30ybhNWLn5WY1FXLpFGdt4WZphGdvMDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0yNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2X1E2a5hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL3ADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYfBTYrlHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtcDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9Fe5sWe4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0yNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2Xylza5hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtYDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9Vd1RGd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0iNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2XuVHZ0hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL2ADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYftWdkRHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtYDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9Fa1RGd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkl2X2gnQo9VQxMVRr1iRrNVeVR1dS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdiF2dUpGTtVVcKdFSQNWdPRnSBxUOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGNhV2REhkehhWN3MEOKpkM0NURGh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5Y0VwR0StRnaGt0ZGRXdxc1Q5ZTQM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATL1ADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYf9GZxIHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzADMtUDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9VbkFjc4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2XnRWMyhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL1ADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYfdDZxIHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0CNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2X3BndthHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL0ADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYfFHc21Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtQDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9lawZXb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0CNwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2XnBndthHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtMDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh91MwZXb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0yMwAXZtsWZhJWLlFGdtUWZs1yc1lmbldWLkF2X09mdthHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLzADcl1yalFmYtUWY01SZlxWLzVXauV2ZtQWYfh2b21Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMDMwVWLrVWYi1SZhRXLlVGbtMXdp5WZn1CZh9VYvZXb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZjYLlDNI1ibyN2RwEXUSZzMwMVbw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOPJ1Y2N3UyNmZVhla5VmMIBjTJRXZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWZkxUNEJlRyg3MrhFVt40U2V1R110LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9mRhtUNMZHM4tGTtoVLyUGRM90YO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT58EZiplTsF0bBR3dOZTLoFzVEF0TM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOjRGWLdHTuRFMXZmRfZFVN9VWxdnUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzNGVzU1gFePN1VsVXVZpFdMZmWlR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT01CeullZyx0UwkWUxJURmlmSx10Qt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJTelVnSkVUb1FVeKFkeERWU2pkQ48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdSVVWVNlNhljYThzTCVzV4hVTxhlVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5USBRVZuVFMY1iePllTzZUQMFzXfJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkBjTIRGT0AldGlXLZBnbCRmVaVGdp9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLt92Yt0WaoBXao1iMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3X2lmMphHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLt92Yt0WaoBXao1iMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3XxhmMphHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLt92Yt0WaoBXao1iMt8WYj1yZulXdx1SahRXLuVWaoR3XvRmMphHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMt02bj1SbphGcphWLx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdftWOykGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWLx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdfJmNykGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWLx0ybhNWLn5We1FXLpFGdt4WZphGdfNXNykGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3USSBtWczQWZqdDR5gFZDJGODZEcZV0QHh1YzUEe5hjVR10R5g2bZNXT2kFav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkUQrF3MkVma3QUOYR2QihzQGBXWFNFTMRjR0E2ZBVTZUpFWix2axV0TvF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJF0axNDZlp2NElDWkNkY4MkRwlVR5lVN39VVNx0YxYUb5Z2amZ0NrNVbP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSBtWczQWZqdDR5gFZDJGODZEcZV0Q4Q2NrpHSJRjbXNmeQVDRzc3Ywx2Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZI50X20kcHtkeyYFdBJlYP1Uc3RVVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmTUJjMnFnTNxUdyQTSxFUcmZTMpJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9VSihmRrVFO0QFW3N2YWNneQ1CdL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdilWbXFVdop1csV2ctllNO1ER5V1Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UydNFDbtd0SDJ2YXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyUiclxWahJHd

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )