ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Dã vương - Queen of Ambition [Tập 24/24]
Dã vương - Queen of Ambition

Dã vương - Queen of Ambition

Đạo diễn: Jo Nam Kook & Jo Young Kwang
Thể loại: Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
Độ dài: 24 Tập
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2013
Diễn viên: Kwon Sang Woo, Soo Ae, Park Min Ha, U-Know Yunho, Kim Sung Ryung
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:"Phim Queen of Ambition "

"Dã vương - Queen of Ambition"Soo Ae vào vai nhân vật nữ chính đầy tham vọng, người đã vượt qua sự nghèo đói, khốn khổ và mơ ước trở thành phu nhân tổng thống. Kwon Sang Woo là một anh chàng ngọt ngào và trong sáng, người đã hi sinh tất cả mọi thứ cho cô. Bộ phim nói về tình yêu định mệnh, sự phản bội, những âm mưu, tham vọng không thể ngăn cản và sự biến mất của lòng nhân đạo.Xem phim Queen of Ambition vietsub online.

Trailer:


maphim*==w$Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdGh3buFkTBN2RUFTOwpmWMlkWy0SWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UZUFHOGFFUSFWURlEc5Y2MExWN102LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkBlbiFEOnVjetkmSiJ0aBd3TB5kcn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZuVUL0IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT1g1MfJ0Mn9WSDRUYCdmVpdlbplVYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3V2dUZBlVR0tENnpEamJFbtkVR2c3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTktkVP9lWf1kd0UXOvNjUshnZCNnUz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMyM0NlwWb0hmL3cTOCljWXl0LE5URtQjMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRtQjMDdTJs1Gdo5iRVljQ5o1VJ9yMy0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlMjMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLkhWLwlGbj1yblRWa21yMy0Cc5RXLn5We5ZXLhR2XkxWcwlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLkhWLwlGbj1yblRWa21yMy0Cc5RXLn5We5ZXLhR2X2wWcwlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UiN3kDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzN5gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0cTO4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM3kDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcXYS1CNyM0NlIDMwkDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxADM5QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMwATO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTO5gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtMjMDdTJ2dmNtlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ6ZmNtlHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT0p0dpB3Y250c2RHSqdFZ1R0QEV3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXSxJ2c3l1QiF0ZK1WT2QHcrlWWBB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkFmd3R1T44mYR1yVhl2Unh2bKVma38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMyM0NlwWb0hmLGBjNCljWXl0LyITLwFGVtcmbvVnVtEGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMt02bj1SbphGcphWLxITLn5We5ZXLhR2X3QGeplHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLt92Yt0WaoBXao1SMy0yZulXe21SYk91b3gXa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatEjMtcmb5lndtEGZf1me3lWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO5kNFhUcVhTLyZUQ1NWRhdVQLVWMn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOINEdU5EURljZOhleElzZyxUYnZmev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzZ002ThBXeK9FOIhFTrZVQmpma3l1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxIzQ3UCbtRHauMERaJUOadVSvEjMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UiMyUDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjM1gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwITN4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxUDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1iMyM0NlgTOzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3kzM4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN5MDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTOzgDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtEjMDdTJs1Gdo5iNG9kQ5o1VJ9CMy0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJ5Z2NklHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1Y2NklHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyV2NklHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCekdDZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSeidDZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCchdDZ5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2doFVYSdVLVBVYVZFSTZ2aFJEVSt0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRVLz1yMylXM5onQSRmVClDcONVMn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOyZDdfhFSPl3ax1kQFBzQw8WLBlHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOp2aC5kdlh1SPZjbYdUYUJ3QwcTN19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed4NnejVVRh1ET1oEcK9UcIt2Y2JTVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljc2Q3XYh0T5tWcNJURwMEMv1SQ5B1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EzQ3UCbtRHauoVSXJUOadVSvkTMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UCN0gzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMDN4cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyQDO3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM0gzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1CMyM0NlkDN3cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4QzN3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN0czN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYDN3cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtkTMDdTJ3QDM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN0AzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMDNwcDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxQDM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVUL4EzQ3UiM0kjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDN5YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQTO2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOzkjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1yNxM0NlEXNllTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYWNllTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETNllTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJs1Gdo5COx0yNx0yZu9Wd21SYk9yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOx0yNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50X5QGUzh3MWx2ZxcmbyZVQtZmd0R0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5cXSVh3TppUYCVFaXJUahp1UoJnTx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOJVWSRZme3dmNuhUN400N21SWrNXMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLt92Yt0WaoBXao1yNx0yZulXe21SYk9lZzEnN5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SbvNWLtlGawlGatcTMtcmb5lndtEGZflmMxZTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWL3ETLn5We5ZXLhR2XspHc2kHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3UCbtRHau8kQGFUOadVSvgTMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdapEahF2NPpmMWBVcEhlc6lmbC1yXv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EaBR0UN1yawITWOl3MSt2XxJkT5d0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZGTaJWafB3Vw00VoVTYJRleyFGNX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0NlwWb0hmL2QURBljWXl0L3ETLwFGVtcmbvVnVtEGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlgWYnJTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml82NnJTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJtpnZykHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJvlnZykHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCbtRHauYUQDFUOadVSvYTMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3UCOxMjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMzYDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzM2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxMjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1iNxM0NlwWb0hmLVdzQBljWXl0L1ETLwFGVtcmbvVnVtEGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlwWb0hmL1ETL50yZu9Wd21SYk9yMw8yMxAjMv02bj5SdllGajdmbhRWbphGcuIWdz5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNx0SODdTJs1Gdo5COtETLn52b1ZXLhR2LzAzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ40SMwITJwRUQFFTdlQHMyUiQFVUM1VCdwITJsxWdGN0NlkGawZHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzZwZHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJpJGc2hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJndDc2hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USZ5Jzb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUib2Jzb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlUmek5Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMGek5Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJ2hTbqhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1gTbqhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3Uid20ma4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSb10ma4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5CMCFUQ5o1VJ9CNx0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJs1Gdo5iQ3EUQ5o1VJ9yMx0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNXcXVVQT9EOshFdmVzbCtWS3Vnd29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOuRzZaRzUIFkNWZDOwREeid1YsVTbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzQIdTV2A1M4hkZwEEbDVzZuNXSHN0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkV3ajF0Mx4GM4wWayIWMyl3Tv90ZN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kYHZVcm9UZwREUtInYFh1c1IkTrN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT58VWlx2SlZ1QDdnSCh2NilmesJ1Yt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOQJEMIF3NmRGONhGZCR0NBZmY0cHOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2YzMHbjd2Q1ZnUfRWQ4FGOZdVa3F1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZxw2cCNlNPZVOTN1UP1CVORDOxVEVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDZ502Q2hFc2V1NtFGM1FVYVJ3QMp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhkcq1EcFtUNV5WdmhDNttWOy9WL49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTEh1c3onTUJzdX9ldDBFVJdVR3VGbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJs1Gdo5SOalTQ5o1VJ9iMx0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5yVXlTQ5o1VJ9SMx0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJs1Gdo5yQ5cTQ5o1VJ9CMx0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhlR4hlQwN0bpdFUlVWdjd2TDNEVL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Edu12dtMUQyc3TBB3aadUMmxmY2BXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3S5hnMPR1YKZHSRNFRGVFNIBzU5V3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0h0Qt0meLp1XoRFUoh2b4NlaiFWOE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5CR3cTQ5o1VJ9SOtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmMQ92awAXOZhXMwNDTxB1b1QTbfZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJ0Qx10RYNDT6pVSah3MzE1a34GVr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOnxGT3w0cURFTRBHTttUMxQnaBVnbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3b4FWW5kDN2MHOLhlM5d3QsBXU502LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWL40yZulXe21SYk9Fa3IDZ4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatgTLn5We5ZXLhR2XqNjMkhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlwWb0hmLXFkNBljWXl0L40CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatcTLn5We5ZXLhR2X5MmajhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLt92Yt0WaoBXao1yNtcmb5lndtEGZfZDOqNGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWL30yZulXe21SYk9lc2o2Y4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5CMXZTQ5o1VJ9yNtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0NlwWb0hmLVlTVBljWXl0L20CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3UCbtRHauE0NVFUOadVSvUTLwFGVtcmbvVnVtEGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5SQ28UQ5o1VJ9CNtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlwWb0hmLDZzTBljWXl0Lz0CchRVLn52b1ZVLhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UCbtRHau8kRXFUOadVSvITLwFGVtcmbvVnVtEGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5iN3cVQ5o1VJ9SMtAXYU1yZu9WdW1SYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHU2pUQUVmY1Qme0EUWqN3NZNUYwo3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0llRxkkRmVXSUVjTB9UR2EULrVVdC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOtFnNRFDW4F2YnZkbqd2cShmWIhzXv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50TINzVUZHcX9FNtRlNiJkMtZlSOx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0Nl8GZ4YDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3Y4YDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIXY4YDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3USNsdjN4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOqdjN4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9VUHhETVFVWolFaDdjNh9lVJ9FU38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZadEOGZ0MLBlThhnZ31GcMJjdCJGav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXbI1ydXV1S1kWQxckNIhXN1s2MSV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YTRJFXV050QPJHcFdWLVpUaSVzQh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlDNGhEO5ATU0hlWDplUQFDZ2w2cw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdXNUdzl2M1ZXcKF1QjtmblFVNzNUSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmUzpVT05kQ11WOtBjQFt0VzA1QYd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0p1dqtWdURlW5EDZZ1CU3gmdr9US69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNDdTJyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJNlDO48EMv02bj5SesxWZ05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMENTJklmd0l2d012byZmRzUSS5gDOPBzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIDRzUCZpZHdpdHdt9mcmZ0MlcUO4gzTw8SbvNmL5xGblRnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlIDRzUCZpZHdpdHdt9mcmZ0MlUEOCNUTw8SbvNmL5xGblRnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJIxUQD1EMv02bj5SesxWZ05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMENTJklmd0l2d012byZmRzUSMYlzQNBzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdpZna5RzR4EURvdTN0FTbkNTThJGcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXLXl3St4mcCV1TVFUWXNXe2QmSWh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkB3aPhVR5p3dR1icYREb2tkWzVzRm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJ3Fza6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzBza6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJypna6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0Nlkzdqp3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHdqp3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlkzcqp3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3USWtljQNFXLXhWQ0VTdnZ2QNhURUB1Y4EUaTR3cR90NiFVVth3cplzcX5mWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkVb5IUTx1yVoFEd1U3ZmNUTIVEVQNXM4M2b1hFZwAFSyU2V5AXMXRmcxR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJZ1WOC1UctcFaBRXN1dmZD1ESFRFU482dpVXetUUYhp3U11kdmpXUuVnbX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSWtljQNFXLXhWQ0VTdnZ2QNhURUBFO2gXWs9kYC1SLF9UY3ZzRLRnRkdVNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iMwUWLu9Wa0lmYtFWLm9WLuVWZ1F3XpBjZ0dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLyATZt42bpRXai1WYtY2bt4WZlVXcfVGMmR3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtIDMl1ibvlGdpJWbh1iZv1iblVWdx9ldwYGd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZ2UZBDdt4WcxUUZuhmSts0bKZDVl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOlBDS55WTwEmbvNXVsVFMP50ZvVTOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmN4RnVNljeihWejtEVlRFRvRENIBzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3S15UT0hTOCJzcyJUVYd1bDd3brp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5U1dHJHUwMET2R3Tzl3c1pmYz1CU29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdSVjWhRmTz8WaxZlQsVnd0JXa5hWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SMwUWLu9Wa0lmYtFWLm9WLuVWZ1F3XiJjZzdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLxATZt42bpRXai1WYtY2bt4WZlVXcfJjMmN3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtEDMl1ibvlGdpJWbh1iZv1iblVWdx9ldxY2c3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )