ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Mỹ nam nhà bên - My Flower Boy Neighbor [Tập 16/16]
My nam nha ben,xem phim my nam nha ben

My nam nha ben ,Xem phim My nam nha ben

Tên phim: Mỹ nam nhà bên - My Flower Boy Neighbor 
Đạo diễn: Jung Jung Hwa
Diễn viên: Park Shin Hye, Yoon Shi Yoon
Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc
Quốc gia: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: tvN
Thời lượng: 16 tập
Năm sản xuất: 2013

Giới thiệu: phim Mỹ nam nhà bên

"My Nam Nha Ben" là tác phẩm hài hước lãng mạn, được chuyển thể từ truyện tranh ăn khách trên mạng "Thầm nhìn anh mỗi ngày".Trong Phim My Nam Nha Ben.  nhân vật nữ chính do Park Shin Hye thể hiện là cô gái trầm lặng sống khép mình. Theo tình tiết câu chuyện, cô dần mở rộng lòng mình, bước ra thế giới bên ngoài.Hai ngôi sao trẻ Yoon Si Yoon và Park Shin Hye sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với drama mới của kênh hữu tuyến tvN Phim My Nam Nha Ben.


Trailer:


maphim*==w$Q3UCMENTJ0JXY0NnQzUCctFmNyUSbhNmYld3XoRXa31CcwIzNtQjNygWL2RHZo1SNwMDMzETL5JTL5lXetkXe51Se5l3X6ZGb6hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3FmUwITJyAjMlwWYpNWZwN1Q3USbhNmYld3Xxhmd01CZpZHetYHdkhWL0AzMwMTMtkXMtkXe51Se5lXL5lXet4md01Cep12X2ZnN5hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3FmUwITJxAjMlwWYpNWZwN1Q3UCbtRHauYTMtkTLuVmYtEGau1Sbh5WL512LyAzLzEDMy8SbvNmL1VWaoN2ZuFGZtlGaw5iY1NnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WRwITJ2ETL5M0NlwWb0hmL40SMt4WZi1SYo5WLtFmbtkXbvIDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTLxAjMlIURFFTdlQHMyUCcEFURxUXJ0BjMlwGb1Z0Q3UCOoFWd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNlFWd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVUL2EzQ3UCbtRHauIUOBFUOadVSvQkTF1iNx0CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lb21yclRXar1CZo1SNxUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set1SZu9mets2X2FjY0hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ0gHRlFVLuNzXsV0UFhVZppVOIdUVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UVRZkWRF3bhBjbU1CSlNmTEVUa4l1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0FXSGR1QUhzaiFDSXVnTzU2ST1CcL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNxM0NlwWb0hmLGZTQBljWXl0L1ETLwFGVtI3bvRUL0hXZO1SevJULyV2dvxmRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljaxNzaDpGOCZlUtw2ULBzZy4GTi12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkFEV4oEVD91ctklTnBVYi9Fbj9mS18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed5ckdE1iQx9WRq91YxVld3IFNx9USv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lb21yclRXar1CZo1CNxUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set1SZu9mets2XnhDZwhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCbtRHauk0V5EUOadVSvQTMtAXYU1icv9GRtQHel5UL59mQtIXZ39GbG9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UyctxWamRncvh2cf5mdtMXZ0l2atQ2ctMTMl1icvJGanlWZu1SevJWLyV2dvxmZtkXbtUmbvpXLr9Vd4YXb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XuZXLzVGdptWLkhWLyETZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL51WLl52b61yafZjZupGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lb21yclRXar1CZo1SMxUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set1SZu9mets2XxYmbqhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdC1ycURWTLBlU5MVQux0QXdWZkREVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3RIJkeYpWRlBTOiJjRFRmSzZ0VVV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJlYzRlWytmSR1UWY5EaX5Wdf5UZI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMxM0NlwWb0hmLCNEOBljWXl0LzETLwFGVtI3bvRUL0hXZO1SevJULyV2dvxmRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0Nls2cslGOfREb282Xit2R1tWZ442Nr9WYtMEeop2MohnQxVVUvJVWlVEerl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJrNHbphzXExmNv9lYrdUdrVGOudzaZVUY4FnTzRVLKd1XUlndtgUNwk1aJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyazxWa48FRsZzbfJ2aHV3alhjb3sWSjdTWto1Mv12Ua5kTCBXMmhGcSpnQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5SQ4cTQ5o1VJ9iMx0CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5iR3cTQ5o1VJ9SMx0CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJs1Gdo5SV2YTQ5o1VJ9CMx0CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJwomQCJkeyETMI9ka1gTartEeZBzcql1ZKhlR2dUdtl1MidkYy0iZ5VlWy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMqJkQCpnMxEDSPpWN4k2aLhXWwMHVINTOD5mMENGMYNWMMRjSaF3NuhVUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAjaCJkQ6JTMxg0TqVDOpt2S4lFMzRlcYBHM3czcnt0R0JlestEVkBnUBx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxEzQ3UCeyp2Y4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycxp2Y4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNvp2Y4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRna0VnNyU3ZhFTUSVmZ61SM5BDZtY0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOtWOSpVWaFnei1UNwtUTPtkRNhWV59yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTkZ2ZrBlazV1NL1GZLNnR3N2c3YVWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJwQ0MlkXYsB1b0VXYCNTJw1WY2ITJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL5ATZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL512X202NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQ0MlkXYsB1b0VXYCNTJw1WY2ITJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL5ATZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL512X6x2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQ0MlkXYsB1b0VXYCNTJw1WY2ITJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL5ATZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL512Xxx2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlEGerZDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2drZDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdhFWQWtUaQxkT2EWNJZGcuJXMqt2cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5Ud4EXR1hXcKZlaNhTMrVHa6JFc481LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOd0XzNlcL1CO2ATeaxmWtRnR0llai9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5yVwYTQ5o1VJ9SOtAXYU1icv9GRtQHel5UL59mQtIXZ39GbG9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGZVdTckRTWDNHc2k2c1FXSKtWb11yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5sGNk50NGpERZVDR4EFaJZVNTJDVD9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTGJEdnVDZtElcGlTcwNkQIxEUC1iav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3USWj1SS4MTY100VtR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5iQ4UVQ5o1VJ9COtAXYU1icv9GRtQHel5UL59mQtIXZ39GbG9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlwWb0hmLCdVVBljWXl0L30CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCbtRHauY0NPFUOadVSvYTLwFGVtI3bvRUL0hXZO1SevJULyV2dvxmRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5iN38UQ5o1VJ9SNtAXYU1icv9GRtQHel5UL59mQtIXZ39GbG9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlwWb0hmL3k0TBljWXl0L00CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCbtRHaukzTXFUOadVSvMTLwFGVtI3bvRUL0hXZO1SevJULyV2dvxmRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5COGlUQ5o1VJ9iMtAXYU1icv9GRtQHel5UL59mQtIXZ39GbG9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlMXbslmZ0J3boN3X3ADdt4WZi1SYo5WLtFmbtkXbfFDetRDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOL9ETnFnVHJnT1ZmS3EEOHFUYyl0Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USWrdmNFN3dMNzQpFGb1o2c4onR0ZGVDZDbPtmTSZjRt1kdXlnNa9Fc4kDZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Mlk1anZTRzdHTzMUahxWNqNHO6ZEdmpWUjtWWF12SzlTbiZ2S4s0MOhmYXZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJZt2Z2U0c3x0MDlWYsVjazhjeGRnZUhGeLZ2a4c0M0d3dyEUOPhGSxgnQN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJzBVUap0VHNmcWpERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3c0VWa2BjMl0WZ4BjMlM0QwITJuR0QFFTdlg2QtYzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SNwUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set9FaitWe3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SNwUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set9FcitWe3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SNwUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set91MjtWe3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkl2XhJzNzU0cXhkMfJTRF1URihHMO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdXJGawt0M2VneyAVVn9lUJJXV0QDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHW2MlUFFnRBJEN1pkU6d3ctUmZuFzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlwWb0hmL4gDMBljWXl0Lx0CchRVLy92bE1Cd4VmTtk3bC1icld3bsZ0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCRBhDOPBzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUSNBBlVNBzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUiVXdVV1AzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCUSlFO0AzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UyctxWamRncvh2cf5mdtMXZ0l2atQGatQDMl1icvJGanlWZu1SevJWLyV2dvxmZtkXbtUmbvpXLr9lc0YGd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORlQXZEaDJGStwWctIkcFZ1TkFnTZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lb21yclRXar1CZz1yMwUWLy9mYodWal5WL59mYtIXZ39Gbm1Set1SZu9mets2XrhHazdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDehZnTiFnM5tUc3VGd4I1SEZmdyA3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTVnlEeGl1cGZzUrN2cCN1dNZXQaB3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlMXbslmZ0J3boN3XyATZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL512XtFDdtdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlMXbslmZ0J3boN3XuZXLzVGdptWLkhWLxATZtI3bih2ZpVmbtk3bi1icld3bsZWL51WLl52b61yafdjb5x2d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZFpWeahXT2IEc0VDOhdVNOJUVSxEVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3USQBFFcfFFN3gDciR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiclxWahJHV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )