ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Khuynh Thành Tuyệt Luyến - Ma Ly Cach Cach [Tập 25]
Khuynh Thành Tuyệt Luyến - Ma Ly Cach Cach 2012
 Khuynh thanh tuyet luyen,phim khuynh thanh tuyet luyen full long tieng 

Đạo diễn: Thẩm Di, Hà Đông Hưng
Diễn viên: Lý Thạnh, Hà Thạnh Minh, Vương Kha
Thể loại: Hài Hước, Tình Cảm
Sản xuất: China Films
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 41 Tập
Năm phát hành: 2012
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Bộ phim "Khuynh Thành Tuyệt Luyến - Ma Ly Cach Cach 2012": Khi Mỹ Ly cách cách từ Mông Cổ tới Bắc Kinh, vì một sự hiểu lầm nên đã quen với Tĩnh Hiên. Hai người tuy không biết thân phận thật sự của nhau nhưng đã nhất kiến chung tình với nhau. Một lần vô tình, khi hai người một lần nữa gặp lại thì tình cảm càng thêm sâu nặng hơn, Mỹ Ly và Tĩnh Hiên lưỡng tình tương duyệt. Khi có ý định xin chỉ hôn, Tĩnh Hiên gặp phải sự phản đối và cản trở gay gắt từ mẫu thân của mình là Thái phúc tấn.
Trong lúc hai người đang cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình thì xảy ra một hiểu lầm khiến vận mệnh tình yêu của họ bị thay đổi, phải bước lên một con đường không thể quay lại.Khuynh Thành Tuyệt Luyến - Ma Ly Cach Cach 2012 maphim. net sẽ cập nhat nhannh nhat cho cac ban

Trailer:


maphim*=M0$NlUlN14UOtRUcyM1SENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0RDRGNnWaJnNYFGO4lGcwQUcvN1TJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZsZHVF5mbHZXLGp1RJBlexUUQSl0Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHWwQXVMJUczxEMMRUblNTZwIGR480LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzIzQ3UCNNd3MCdHN4lzSER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlsWeNFTOkN1TGRlQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hlTtATSU9WRu90UXVXM19mWXBlNu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdXx0TPZmQlBHaj9GZLdVZk91MHJzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGN6FGbV1SSYxGcJh3MmhWNRhWTxw2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdrlFUKF1RG1mNuh3Zh1UZYp3YDJXav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2UVdnQDpEUlhnRsdETl5kdzNVaSF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTO9mTI90SVV3RD1iNQRTemhzQixUey9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2VadzTKhlTWp1Y2JmZ0o0ZwIzayZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOBVb1RkU1RWTaBnVnRVb6lVWz1ybq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOmtke3JzM2dzNQFTcJlmTDB1T5U3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORzXGhnTKFkaCtmQMR3Y2lDMsNEe39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTFJVZxhmd3F1bQZ0NqNEOGhHTDVlMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UZfJTQhlDR0RWL28ldRJjV19EVkh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTqBnUxhkcnxkZDRkWxgFWZZkNrJDUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmY4onZIFXdGJXSOFza4ZEVz4mMHN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOpETj1SeJ1ETlp1azNmcSNkbIVDM18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzY2RlWCJ0X5RTZ0RnbRl2d5N0ai1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOpXTUFGWo52XGJ3VQRHSGZVZYd1Qh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed1hlWWhDROJXQ35kZIRTMohlSysUTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJjpWVKtWTvdXdlNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3USRHZmTKJGR1xWVrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlEESwYVRzwkWYF0UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJFdGZ2AlMxRHU0ZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USUjx0NxMne45mb3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kUfFTcslTLDxEcLFVYkRERK5WVjhzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5IzRIR1VO50M100YjxWckdEcQZFez9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOyZVTIZTW3M3UFVURTxWQyRDeodUWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJOBjVSZVe10COul1M29WNyRmaTljM69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZ2wUeu9VUsFlYNZUNxkVMxh2YXhnev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml40ZqJzbRZHR3tULTxWc0YDcFlGbYh1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOXRlcxQFRsRGM5YWLax0YmZVcPVWdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kTxdje3ATQkVHevpkdtZ0VUNkS5g3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk5kcJJXNxtkYwUlMKt2TpBTN4VzZV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UVRlGOitGMtwGSC9lcQN3VFF1drN2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONDNFRWR0RmelZkewI0UyAlRnJWOD9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZphTNNdEeillesp2ayA1Y5h2StUjNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJkNkZFRDavNmVVlXWrpWZDd2X4ZFTy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOXZHMOxkWwcDcZx0QFdzMIt2TWNXOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQnVXpkbiJTL1U0Vy5UOuVER61UZ4w2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyEzQ3UCdFZVUIVEVJFDNshkM2gDeQxUSwF3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ3TCJHMPF2NChjZWZUbzlkVLh1bIF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0p3Rv5mZoF1b5YkRulUZap3VWJzVf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0Nl4UZhhnbXRTUtIzUKRUMklkb5dTe5Z2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0NzRMdzNtBlSjRnYOhHcCx0UrdTNZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCdiR0avxGe41kRN90dygTTHhFMpVWOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJ3JmTTdjZVJ0XXp1TT1CR59VcB1ievVHc4BzaD9VbyEmTygUbM50YlBTQw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUydi50U3YWVC91Va90UtQUefFXQtoXWoljeJJ2RWhVba1GWnR3TQVVdTBVSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcnYON1NmVlQfdlWPNVLEl3XxFUL692M3EWNrhHVJ9UMLdFaNVWLthHRsp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5M0Nl4kRIRESKhldidDR3JGZ4RVV0VDO4d3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJklzTttUejdESJdzVnlVMpJVe3RVOo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiTQpGMYJFOyBTM5YXWLd0XFdHaOxmMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UiTORHevFERpJlU1l0ckljdzsWYzdUVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQHb440d5MkdTNnSMRlaEh2R0EDOnZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0xGOOdXODZ3UzpETUpGRodENxgzZm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5oWYqVEaz5WMV9mY5JnQ4g3THR1MT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOtU0cTNFNFJkRBJXSkJEatk2c1UjMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzXt0Sc44kWPtUcx5kM1gWLOlEZlZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kNuBTUfhEOwUGTtlUVkV3c48UO5R2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNkWt81U2IkRXVUO2hnVtolbKhTUZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZVVHUiFkN6x0R29GZXdjMVxWV4EDWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3USTqd2bn91SRBFNvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0NlQjewl1T3VlWUZVcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJv9EanJkWQ90ajlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTGBTVG92Xx40MqpmWshTOwgTUmhFev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljVWJGRFZ0YJRUUyR1R0kmWLNnQt02LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0d0UqJEUHJ3bhJkeoFHeHRncC1WM29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5EzQzxEMyEnaW5WbwJ0Z3l1UPRmaK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTHVDawgHcLN1ZDZGd4BXNzRXW2okWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTL3MGcRR1SLZnbLNVL4QjQ1hTRnZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDOlNWbhR0V0NUawdkYGl3UxYTcW1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOBHbCN0RBpUYqpEasdUaCF2S4FWVl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOtRmMupUctpleaJnMPNnakJEZsBnQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UyZ4QTUvh2QoFzUo9SeuM2bz1WaoBnQzUSO0M0NlMHa1gEaFlkU1o2NvknLj92ctlGawJ0MlgDNDdTJzR2UaNzMjlUO3I3L55yYvNXbphGcCNTJ3QzQ3UCNlhXd3l2M5B3Zl9SeuM2bz1WaoBnQzUiN0M0NlcWehN0MJhmM1s0MvknLj92ctlGawJ0MlUDNDdTJnVlb5MHdtIHWMt2L55yYvNXbphGcCNTJ0QzQ3UybtQURzk0Y042UB9SeuM2bz1WaoBnQzUyM0M0NlEUTXJ0ZYRWNRhTNvknLj92ctlGawJ0MlIDNDdTJRl2RSpnMTVzXSN1L55yYvNXbphGcCNTJxQzQ3UyYiBjc2p3V1YzQS9SeuM2bz1WaoBnQzUCM0M0NlATL39FMxt2blFXavknLj92ctlGawJ0MlkzMDdTJZFXTJtEOmVUSwo1L55yYvNXbphGcCNTJ4MzQ3USUGhUdoRla5lXeU9SeuM2bz1WaoBnQzUyNzM0Nlk1bTBTZOVmcWhURvknLj92ctlGawJ0MlYzMDdTJNhTQkN1a0VHeoR3L55yYvNXbphGcCNTJ1MzQ3UyaQxGVORlMZ9VN29SeuM2bz1WaoBnQzUCNzM0NlEFZFFVROhlYN9mUvknLj92ctlGawJ0MlMzMDdTJ0knMyUmMVBFe1V3L55yYvNXbphGcCNTJyMzQ3USVC1GSjlFSzc0U48SeuM2bz1WaoBnQzUSMzM0NlQzX05GaDhVWVVWRvknLj92ctlGawJ0MlAzMDdTJv1iZxkjZ2IDMu90L55yYvNXbphGcCNTJ5IzQ3UyYmFlTmlVe4NWSf9SeuM2bz1WaoBnQzUCOyM0NlgjUtUzZvJUe3VDdvknLj92ctlGawJ0MlcjMDdTJr1ERwhnVYVTdUd0L55yYvNXbphGcCNTJ2IzQ3UyZW9mZWlURqpEO09SeuM2bz1WaoBnQzUSNyM0NlEEZwxGRCBFbtdTSvknLj92ctlGawJ0MlQjMDdTJzhXLQNnaMp1N2kzL55yYvNXbphGcCNTJzIzQ3UCOfh1T5V2RXFmMC9SeuM2bz1WaoBnQzUiMyM0NlUUeTdUWrFXROFUdvknLj92ctlGawJ0MlEjMDdTJjBjcwcTLxhXW390L55yYvNXbphGcCNTJwIzQ3UyYuJjcyRTLIpmZG9SeuM2bz1WaoBnQzUSOxM0NlcXdt8WS4MGZ2UjTvknLj92ctlGawJ0MlgTMDdTJwEDTzFWNx8USyN2L55yYvNXbphGcCNTJ3EzQ3USTMhFNZdjbYFGbf9SeuM2bz1WaoBnQzUiNxM0Nl82S0hnR3gVYfVGZvknLj92ctlGawJ0MlUTMDdTJjBlU0gTNy8GNop2L55yYvNXbphGcCNTJ0EzQ3Uydxx2N0FjWMhDS38SeuM2bz1WaoBnQzUyMxM0NlQDW31WO2l2ZHVXQvknLj92ctlGawJ0MlITMDdTJjh0YtEUUhVkUCdzL55yYvNXbphGcCNTJxEzQ3UCNKFFeyJ0Toh3MX9SeuM2bz1WaoBnQzUCMxM0NlUVTP5EOUhnTPpVYvknLj92ctlGawJ0MlkzQ3UCNTFnSfp3a0ADWX9SeuM2bz1WaoBnQzUCODdTJ4QVa1kzV2RldIt0L55yYvNXbphGcCNTJ3M0NlkkTtpUMWFGSfNnSvknLj92ctlGawJ0MlYzQ3UyZfl1MuxWSNF2d39SeuM2bz1WaoBnQzUSNDdTJFFFc3cHdqJHNSd0L55yYvNXbphGcCNTJ0M0NlQTYZ9VSpZ0YzVmZvknLj92ctlGawJ0MlMzQ3UCOEdmdPRVMFdWLy8SeuM2bz1WaoBnQzUiMDdTJFVmbfh1T1hUQVZ2L55yYvNXbphGcCNTJiV3cv5GMyUSMDdTJzBXYKpnb1dULQRERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UydCl0b4pESjhDb4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nlk1cXlUZXRWRxNnNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJJ90Uf1SMoZFVl9GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UCMXpWMwdDZ0hVLGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ3lEa1p3awkHMPhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUCODdTJFFWcs9kS4pGeGNERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlEUQCh0MGJ0YwwGdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USVR5EUEFndQBXVxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlYzQ3UCO5lDZHRWLvB3SLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJBFDbqNHbIhDVnNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUSNDdTJrJUbyMTaEFFZ6ZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0Nl0Ec3gHOBN0QZVTWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCN3gDTFFWWqBDcER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlMzQ3USTHNGSxQEO29VTzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJr1WbsVTNsBXSZVGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUiMDdTJjpUatI3MRlDbJ5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0Nls2cRN1VDVGZadHbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZwITJxM0NlQzYfljSMhDTkNVbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEDMyUiY1NHdllmV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )