ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đặc vụ cấp 7 - 7th Grade Civil Servant (2013) [Tập 20/20]
Level 7 Civil Servant   ,7th Level Civil Servant
Dac vu cap 7,Level 7 Civil Servant, 7th Level Civil Servant

Tên phim: Đặc vụ cấp 7 - 7th Grade Civil Servant (2013) Tập cuối
Diễn Viên:Joo Won,Choi Kang Hee ,Hwang Chan Sung ,Kim Soo Hyun ,
Đạo diễn:Kim Sang Hyub
Thể loại: Tình Cảm - Tâm Lý, Hành động
Thời lượng: 20 tập
Quốc gia: Hàn Quốc

Giới thiệu: phim  Dac vu cap 7 - 7th Level Civil Servant

" Dac vu cap 7 - 7th Level Civil Servant":Bộ phim này là một sự thích nghi của bộ phim năm 2009 'My Girlfriend là đại lý'.
Bộ phim "Dac vu cap 7 - 7th Level Civil Servant" này là một bộ phim hài lãng mạn về một vài điệp viên người giấu danh tính thực sự của họ từ mỗi khác và đồng thời minh họa về tình yêu, tình bạn và cuộc xung đột bộ phận nội bộ giữa các thế hệ mới của các nhân viên tình báo quốc gia. Trong phim Dac vu cap 7 - 7th Level Civil Servant, trong khi che giấu danh tính thực sự của họ từ mỗi khác, mùa thu cặp vợ chồng trong tình yêu với nhau.

Han Gil Ro (Joo Won) là một người đàn ông luôn luôn muốn là gián điệp kể từ khi theo dõi loạt 007 khi còn nhỏ. Ông là một người đàn ông tốt bụng, giàu có và phong cách. Cuối cùng anh ta làm cho nó vào các dịch vụ tình báo quốc gia, nhưng được nhấn với rất nhiều khó khăn ngay sau khi. Trong khi đó, Kim Seo Won (Choi Kang Hee) là một đại lý thông minh với cơ bắp và trông nhưng thiếu trong sự giàu có. Cô ấy làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình về tài chính.Dac vu cap 7 - 7th Level Civil Servant

Trailer:


maphim*=M0$NlwWb0hmL3AzNCljWXl0LE5URtAjMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQmbl1CMyM0NlITN2gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxUjN4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM1YDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkDN2gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtAjMDdTJs1Gdo5iRVZjQ5o1VJ9SOx0CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlMTM2gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEjN4QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxYDO0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATM2gDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRwITJ5EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatgTMtcTLwl3YtkndtMWe59VOqZXa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SbvNWLtlGawlGatgTMtcTLwl3YtkndtMWe59FMpZXa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatgTMtcTLwl3YtkndtMWe59lZjZXa5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMt02bj1SbphGcphWL3ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefhjezZWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWL3ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefNDezZWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWL3ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefFjdzZWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJwMUTsJTTuhmZSlnaOJVUVF3Mm5EVqZ3YDBXa04GVRhjar1CMjVDbnRjcw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMD1Eby0kboZmU5pmTSFVVxNjZORFVx9mVygWbtg2RWN3XpJ3RiZmbWRzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAzQNxmMN5GamJVeq5kURVVczYmTUpncX9UMqd3RXNnNwcnWPZ3chJnUsZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4EzQ3UCMD1Eby0kboZmU5pmTSFVVxNjZORFRsZjSJt0NydGOWhnTD5WQFl0dwNlYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAzQNxmMN5GamJVeq5kURVVczYmTUR0cwRUa4NTUZh3MfVULy4WZ1ZzRq1yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwMUTsJTTuhmZSlnaOJVUVF3Mm5EVUpXaRFHTOZ3UxYjQHJjRXtGaI5Wd19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRne6d0YRZXU5NEMx4kMIF2RzhkYNd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkREZalzXsxGSB1kVClUTrlDMEVWeT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZfVkbrZlW4F2NvREWFp2TyMHTKhTYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT05WVkBFSQFWLjNVWUNFU5lUO0omVC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT2JmdEl2bO92RvhjVLR2Y3NXQmRDVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljR0NzUVNETidDMxomQMNDVzYkZ3MzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1EzQ3UCbtRHauYTQVJUOadVSvgTMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJ0ITO3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMykzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjM5cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxITO3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVUL4EzQ3UCbtRHaukTSVJUOadVSvcTMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJ2ETO3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxkzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTM5cDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzETO3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVEMyUSLwITJ3EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatYTMtcTLwl3YtkndtMWe59Vb0smY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SbvNWLtlGawlGatYTMtcTLwl3YtkndtMWe59VaxsmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatUTMtcTLwl3YtkndtMWe59VM3pmY5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMt02bj1SbphGcphWL1ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefFzdqJWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMt02bj1SbphGcphWL1ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefZTdqJWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMt02bj1SbphGcphWL1ETL30Cc5NWL5ZXLjlXefdjbqJWe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJs1Gdo5yQJBjQ5o1VJ9iNx0CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNxM0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtQTMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXql2b1kHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL0EDcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38FMwc3M5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0CNxAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfVne2NTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQTMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXvpndzkHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0EzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0yMxAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfZ2b6FTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzADMtMTMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzX25mexkHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLzEDcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38FbtpXM5h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0yMxAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfFWb6FTe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLyEDcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38VbtxGe4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0iMxAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfZDZshHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtITMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzX4NGb4hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLyEDcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38VbjxGe4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtETMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXlhDb4hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxEDcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38VO4wGe4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SMxAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfRDOshHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtETMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXygDb4hHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCbtRHaukEMwIUOadVSvUTMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJ1IjM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNyIzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjMycDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyIjM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVUL2EzQ3USMzEzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAzMxcDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5ITM3QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyEzN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWdzdmbF1SNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXSBB3QmpXSxlnQqNjVC9VcwhHWDN0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk9VS290MtoEcydkNpl2RYh3ToFzbZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTnBFemFFMk9lNqVUZx1kRDVVLjhjdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQTMDdTJs1Gdo5iWCRUQ5o1VJ9CNx0CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlwWb0hmLVlERBljWXl0LzETLwFGVtcTLwF2QtUnVtMWYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTtgUc3ZGaxA3cvNWOt9lTV91TCVGcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDUzQFdWV1ZMd0QlBVQhhlVElVbN90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5cDUkl2auRFS4MWO3QTOmdVUPJnZt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzRnVmRy8kQHZHWih1TWh2Y1BDN4Y2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5c0ZlZkMPJ0R2hlYY9kVoNWdwQDOm9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTJJmTF5Wd1IHS25EbJ5UbmRDMOJzNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kbLVzaxo1YxdUOzMFbwImdqdTVfl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT50EZjN2bfJkZsVkUwUXTx8kWyEGWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDZxMDaQxkcipUYQd0M4U0URd0a2d0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5InalB1Qit0a0hXVhxkYR1Eb24mdL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlQzN0YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzcDN2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM3QjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzN0YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cn5WRtQTMDdTJwIDN2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxQjN0EDRzUiMklmRzUCcoBnLyU3c0F2cvQXZu5Se6FmcjFWbhJHZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTM0YDNxQ0MlIDZpZ0MlAHaw5iM1NHdhN3L0VmbuknehJ3Yh1WYyRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EDN2QTMENTJyQWaGNTJwhGcuITdzRXYz9Cdl5mL5pXYyNWYtFmck5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1N3ZuVULzEzQ3UCbtRHauU1TCFUOadVSvITMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJs1Gdo5SRFFUQ5o1VJ9SMx0CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlwWb0hmLGVUOBljWXl0LwETLwFGVtcTLwF2QtUnVtMWYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UCbtRHaugDR5EUOadVSvkTLwFGVtcTLwF2QtUnVtMWYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlwWb0hmLDFUOBljWXl0L40CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJs1Gdo5CR2kTQ5o1VJ9yNtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCbtRHauMkN5EUOadVSvYTLwFGVtcTLwF2QtUnVtMWYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlwWb0hmLBZTOBljWXl0L10CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJs1Gdo5yN2kTQ5o1VJ9CNtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCbtRHauYjN5EUOadVSvMTLwFGVtcTLwF2QtUnVtMWYE9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmLVdVOBljWXl0Ly0CchRVL30CchNUL1ZVLjFGRv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJs1Gdo5SO2kTQ5o1VJ9SMtAXYU1yNtAXYD1SdW1yYhR0LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UiM3cGd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM2cGd4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0Nl8GNnRHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzMnRHe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3USSGp3Mz5WYzd0c3RzazA3U2dzXC92S0YneQNjTj5UdhZGR5U3Y3gnbMlldv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkkR6NzcuF2cHN3d0s2MwNld38lQvtUQGFTUwIDb28lRuR0USpHcGBXbIJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJZkezMnbhN3RzdHNrNDcTZ3NfJ0bxhnU4oWe5BTLYRmR5gUV2s2RyVVZ48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSGp3Mz5WYzd0c3RzazA3U2dzXC9mNZV3bIxmbalTU3dVdid1bPlneUtWcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATMDdTJJFEexxUSX1US0NzXaRkML1EMSNlRPdHT2VWNEdULVdkdvJGe5JkWjh0by9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSSBhXcMl0VNlEdz8lWEJzSNBjUTZUZPFFW5cUQUlXW09mRoB3QwUjUV1ydv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkUQ4FHTJdVTJR3MfpFRysUTwI1UG9URjVDZflEWQdlU5tmVX52bGpFS2l3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJJFEexxUSX1US0NzXaRkML1EMSNlR1dERDFTZjdWY1ZWRSRTStFzZ1o3Xo9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5yNtAXYj1Sd21yZu92Yt4WZpZXLwVWavIDMvMTMwIzLt92YuUXZph2Yn5WYk1WaoBnLiV3cuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMtEDMyUCcEFURxUXJ0BjMlIURFFTdlQ3Q3UiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCONVkVWNzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIDRzUCZpZHdpdHdt9mcmZ0MloVUPBlVz8SbvNmL5xGblRnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0Nl4Gdi1Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlU2ci1Ge49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USQ3QWU39lT4R0USFXej1EcKNDRPZEb4dFSaZFbi9kTmVFNYZEcUx2QrNUYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0NkF1df5EeENlUxl3YNBnSzQ0TGxmWzgHdFRzbWRza6VjZUdDZMFlWVJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBdDZRd3XOhHRTJVc5NWTwp0ME9kRxIUQzoVRDVmQVpFMtk0dHdXWaJTd38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ3QWU39lT4R0USFXej1EcKNDRPZUMBRzXMRVYWlURuZHM1JnbKVTV4o0Qv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UyctxWamRncvh2cfRDMw0yNwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfVjcwwGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzADMtcDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXrhHMshHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL3ADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38FcxBDb4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0yNwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfVWcwwGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZLd3V4EkWt0kYatWZqVnUXRWWxFWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHc2EXMmNkMEl2aSlkb48GOGtWTnZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZmaDFzUuhUVBlDVjVUeR9VUXNDSX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZzBTTydESFZTOFVWNjNVQndVW0MEWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USYrxma4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMrxma4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUicqxma4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJ0U3blhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJuR3blhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkR3blhHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0Nl8mbONnR19FN5o2RmlFS5NXTRRnW0AXdEh2dr50dql2dZNjQC9FSFV0VQp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJv5mTzZUdfRTOqdkZZhUez1UU0pFN18EWLZ3YEh0RNhVSx8Gc3UXTrJEZ58yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUybu50cGV3X0kjaHZWWIl3cNFFdaRjSzVFbtJkQsdTMjl0XhxEMSNlNW9mbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml8mbONnR19FN5o2RmlFS5NXTRRnW0AHTyk2dGNFWmdWe11WWWN0X6NVevZ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2M0NlADRzUSehxGUvRXdhJ0MlAXbhZjMlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtQDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzX6t2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQ0MlkXYsB1b0VXYCNTJw1WY2ITJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL0ADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38FOqdjY4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMENTJ5FGbQ9Gd1FmQzUCctFmNyUyctxWamRncvh2cfJDMw0CNwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfdXa3IGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADRzUSehxGUvRXdhJ0MlAXbhZjMlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXxl2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlADRzUSehxGUvRXdhJ0MlAXbhZjMlMXbslmZ0J3boN3X0ADMtMDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzX4F2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwQ0MlkXYsB1b0VXYCNTJw1WY2ITJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLzADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38VchdjY4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMENTJ5FGbQ9Gd1FmQzUCctFmNyUyctxWamRncvh2cfJDMw0yMwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfhWY3IGe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlADRzUSehxGUvRXdhJ0MlAXbhZjMlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzX5E2NihHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50Xz8kdMBjW3N2ax0kYKZld34UU5Z3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOR2UjdVN6ljRPBzafh3XzIDOph3QX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdrZVTQZGOiVkWvlFbwgna2hTU3Y0Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXQ0h1ZFJFMuFjezdXMT1WNKFjdHV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ0IHV5ITVXZ1QyRDRt1yRfZmNCFEMnVFaSJ0dCVkTnd1XwIHeipFML1Gd29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlQjcUljMVdlVDJHNE1WLH9lZ2IUQwcHaHBFTa90d2IWdwo2YshkW0UzNB90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCNyRVOyU1VWNkc0QUbtc0XmZjQBBTU1kzTF1UQ45WeE1mZxs0StVkMw9UTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlQjcUljMVdlVDJHNE1WLH9lZ2IUQwEEb4V2QWNXQyplQNxERENlTIZGOXx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCNyRVOyU1VWNkc0QUbtc0XmZjQBBzZOxUWV52R6d1btZXMzAVdFx2cp9WSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJ0IHV5ITVXZ1QyRDRt1yRfZmNCFEMRZFS4VmVCR1Q4YFVIZUYCBzbp5GVz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLyADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd381N1VnM4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0iMwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfBHa1JDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtIDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXqhWdygHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLyADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd381ZoVnM4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9FNwATLxADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38VchVnM4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNDMw0SMwAXZtQnbhZnclNXLslmdpNWLlRWYydWLoR3NfpWY1JDe49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtEDMwVWL05WY2JXZz1CbpZXaj1SZkFmcn1Ca0dzXmFWdygHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLxADcl1CduFmdyV2ctwWa2l2YtUGZhJ3ZtgGd38lNhVnM4h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORDSZdXe2lETypHbwQGdjd0Zyt2RE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT2BHdoJUNQh1alVnNUl0cuVWW3ZXVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTZa1mQyQmRslXS6JDZS1CdDVzUKdzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkljbLJDWtRmN6h3Ryc2NB9lMIRXVX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5YmUlN3d3MWcXJnUKhXYRJ3UPF3Rx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOFJVNNNkUtM2aCpHZ5hEbtVFVzkDOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGUvplMEdDaY9WWrRGSE5kZ0g0ct40LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0Z1Z390N6tUSI52dVlFSCFmQyZWaj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )