ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim We Got Married - Khoai Lang Couple
We Got Married - Khoai Lang Couple


Thể loại: TV Show
Thời lượng: 20 Phút
Quốc gia: South Korea
Đạo diễn :

Giới thiệu : 
We Got Married là một chương trình giải trí Hàn Quốc, bắt đầu lên sóng từ 2008. Chương trình sẽ xếp cặp cho các nghệ sĩ Hàn để họ có thể trải nghiệm cuộc sống sau kết hôn. Mỗi tuần sẽ có 1 nhiệm vụ dành cho các cặp, xen vào đó là phần phóng vấn suy nghĩ và cảm xúc của họ về nhau. Cặp đôi Jung Young Hwa (CN BLUE) và Seo Hyun (SNSD) được gọi là cặp đôi Khoai Lang

Trailer:

Tags :


maphim*DdT$Js1Gdo5SOFhzN5o1VJ9CMx0CchRVLlxGc192QtcmbhxULpF2botULkVWayJXYN1CdvdULld1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJs1Gdo5COFhzN5o1VJ9SOtAXYU1SZsBXdvNULn5WYM1Sah9GaL1CZllmcyFWTtQ3bH1SZX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlwWb0hmL3UEO3kjWXl0L40CchRVLlxGc192QtcmbhxULpF2botULkVWayJXYN1CdvdULld1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCbtRHauYTR4cTOadVSvcTLwFGVtUGbwV3bD1yZuFGTtkWYvh2StQWZpJnch1UL092RtU2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJs1Gdo5iWFhzN5o1VJ9iNtAXYU1SZsBXdvNULn5WYM1Sah9GaL1CZllmcyFWTtQ3bH1SZX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlwWb0hmLVVEO3kjWXl0L10CchRVLlxGc192QtcmbhxULpF2botULkVWayJXYN1CdvdULld1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCbtRHau8UR4cTOadVSvQTLwFGVtUGbwV3bD1yZuFGTtkWYvh2StQWZpJnch1UL092RtU2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJs1Gdo5yVFhzN5o1VJ9yMtAXYU1SZsBXdvNULn5WYM1Sah9GaL1CZllmcyFWTtQ3bH1SZX9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmLJVEO3kjWXl0Ly0CchRVLlxGc192QtcmbhxULpF2botULkVWayJXYN1CdvdULld1LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCbtRHauATR4cTOadVSvETLwFGVtUGbwV3bD1yZuFGTtkWYvh2StQWZpJnch1UL092RtU2Vv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )