ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Trường học - School 2013 [Tập 17 Đặc Biệt]
Trường học - School 2013
Phim truong hoc , phim School 2013 vietsub chất lượng cao tập cuối

Đạo diễn: Lee Eung Bok, Lee Min Hong
Thể loại: Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
Độ dài: 16 Tập
Quốc gia: Hàn Quốc
Phát hành: 2012
Diễn viên: Jang Na Ra, Choi Daniel, Lee Jong Suk
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu : Phim truong hoc , phim School 2013
Phim truong hoc , phim School 2013 được dựa trên một loạt câu chuyện phổ biến đã được phát hành vào năm 1999 và được phát sóng cho đến năm 2002. Phim truong hoc , phim School 2013 Nó đề cập tới các vấn đề mà thanh thiếu niên phải đối mặt ở trường trung học.


Nếu ai đã từng xem Thơ Ngây, có lẽ phim School 2013 sẽ là bộ phim mang lại cảm xúc như vậy...hài hước, nổi loạn, đầy xung đột giữa thầy và cô, cô trò .. .
phim School 2013

Với sự góp mặt của Jang Na Ra trong vai một giáo viên của trường trung học Seungri.

phim School 2013
Jang Na Ra as Jung In Jae


phim School 2013

Bộ phim  là một câu chuyện hài hước và nổi loại, các bạn cùng đón xem nhé :)

Trailer:


maphim*DdT$Jr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ4olQGpWVXZGZXtUZnxUbBNTY142bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTGdmTEJlNMZFZqJnZnJDTK1yaSdjUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZsBzQW92bfZmRFVnbhx2Nn1yc1FEcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcTMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EditkQl5GNQR1btg2R3NWTDt2VwJXVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ3NDVUM1VSaiBjMlM2NCVUM1VCMxEDM1VSL3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZyMTWUt0bGBXei50duNmWmVlNTh2bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VHVzVmdqZ1SzI1b0A1Z1YnS40icl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNyUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOxdkZU9FaNZzMnZlQ01Ue38WMyMjbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTZGdFe3Yzc6Z2bLVjdQR3StUVezIzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlElZZh3MNJjQFVXTGJDOFdTWhpXV6dEc3lkb19VNoZkdEh2RzVlaO9Waad0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1EzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlElZZh3MNJjQFVXTGJDOFdTWhpXV6dkMwIFO2REZwYjYMp1ZYl2aO91YPh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0EzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0yMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9levVzd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0yMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9FNwVzd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0yMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9VdvVzd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlIDRzUCZpZHdpdHdt9mcmZ0MlMVVzIVVw8SbvNmL5xGblRnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyQ0MlQWa2RXa3RXbvJnZGNTJMhzMSVFMv02bj5SesxWZ05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMENTJklmd0l2d012byZmRzUCO4IjUVBzLt92YukHbsVGduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0Z1TXRXaUN2TXJDMJJjR3JVWmRURM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOqdDOBlkVKBjML9lWtIESFV0T3UGSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTYLFEMah1YXVUUalDU1ZXefRkb0M3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzEzQ3UCMENTJ5FGbQ9Gd1FmNyUyctxWamRncvh2cfNDMw0iMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9FZ2wmd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMENTJ5FGbQ9Gd1FmNyUyctxWamRncvh2cfJDMw0iMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9le2wmd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMENTJ5FGbQ9Gd1FmNyUyctxWamRncvh2cfFDMw0iMxQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9VN2wmd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhkSOl1YtlEcPlUb0R2Zmd0Q5cEc48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZO50R1YTdMhGdDpVayFmbYRlb4EGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFjQWZ3T50SajNjaq92Z5Y0di9EWl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kUwQUb1RWQoFTUlJnRwkFb1pHaCl0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0dkR3I0YOVFN1V2TiBHc2pEcvZzQf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOTZGZQZjUzZmcKFFZfZ2atdjQaJVav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlETMDdTJjRTYwdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3QTYwdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ6NTYwdHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOIZ1ZnRnezQUUIJ1UNJlUkFDW2AVQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWeMBVUxN2Nu1GOWFzdClGR5c1X6p0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhkWNZHTahEaL9lRQFmcq9UUxgzTt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMxM0Nlczbm92d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlknbm92d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Mlo2bm92d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0REWL91c5czNGRlWPllW1I2V2Fmdx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT5ZEaiNGbXZkT6NkZqRWdBhmZp1SSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnQFR2RopkYhZnQCNlQS1CetRXRfJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGO4kkZaNWLq1yVyIGVFhncmhjSwQ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0lHdW52aJlFOQ9mR5QWd3tmVxJnbM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOMJ3SysWOh5kQH1kVflFTaFGMsdGUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3Uib1cWY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUya1cWY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyZ1cWY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkhDOJZmWj1iatclMiRVR4JnZ4oEM09yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed5RnVutWSZhDUvZUOkV3drZVcy5GTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDTytkMrlTYOJ0RNZ1XZxkWhBDbnB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4M0Nl4WNnF2d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWNnF2d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcWNnF2d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed1cXdwVXbUNGTIlXb3hzV1JjZy0icv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3RqdXOuZndnd1cM92V21CRtdja0F0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0BDOMZFa1MVQXlXYj5WM09UeV10X38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNDdTJqhnY4cHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnhnY4cHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5gnY4cHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnRIxkQDJnV0wURIlHbud3MtAXVTV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNUbYxEVzo1RHxUawEVci1kZVF2cj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed3JzU3MWd0lnawB1colDOkJWUMlnQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SNwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9VYwFzM3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SNwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj91NwFzM3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SNwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9FMwFzM3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTklFMKR1VslEUzM2VVlVVHRWewpWOx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTIZkM5wGRipXVzVWYzIURFZlN4kTTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGUHd0XEBXezAFRQVWbad2NoFDbON0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtQDM01yZu9Wdk1yYvhWLuVWe1h2YfZ2a5hnd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtQDM01yZu9Wdk1yYvhWLuVWe1h2YfN2a5hnd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQDM01yZu9Wdk1yYvhWLuVWe1h2Yfdza5hnd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50bqhHVURWdyl3UOl2YzgnczolUYh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkNXQ2gVUq90XIlFSlFWWh9mQ3JFUf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UTJJ2ahFVU50SZ2lFetomUqhWdLh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtMDM01yMxAjMtcmbvVHZtM2bo1ibllXdoN2XvF2b2ZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLzADdtMTMwITLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj91Zh9md2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0yMwQXLzEDMy0yZu9Wdk1yYvhWLuVWe1h2YfRWYvZnd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRnVN1yVhJFbU9FbDpmUvRmWflzTyV1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk1keYdFZ4AHSYFzdUBFSwEzN0djVP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyaulGb0NWZylGZENTJ0FWZmZ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UYBljemhVMH1yTxlDSGZ2b4gzZtk1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzM0NlwWb0hmL4EzM4BDN20iNu9WOm92MmdDOulWLkVmYtV2Lt92YuwGb1JGZpZ3LvE0MlAHd0hmQzUCbtRHaugTMzgHM0YTLhRjN4VDc1ETcllmdtQWZi1WZv02bj5CbsVnYklmdv8SQzUCc0RHaCNTJs1Gdo5COxMDewQjNtoWO4cHdwR3Y1cDNv1CZlJWbl9SbvNmLsxWdiRWa29yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCbtRHaugTMzgHM0YTL24Wa0lWN0ZmekRmMtQWZi1WZv02bj5CbsVnYklmdv8SQzUCc0RHaCNTJs1Gdo5COxMDewQjNtIXdzgDbygGMkRzc51CZlJWbl9SbvNmLsxWdiRWa29yLBNTJwRHdoJ0MlwWb0hmL4EzM4BDN20yYhRWYpljZxQHb5gXLkVmYtV2Lt92YuwGb1JGZpZ3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZP50R3hmaj9lNIplVqFHb6xkby00Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmTwElUJpEWOl0MZdGM5xWdHNkVxd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJr5WasR3YlJXakR0MlQXYlZmRzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOfZlezQUQxoEOTdmSwU1YnZERXVTNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iMwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9VZ0Zzb2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0iMwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9FO0Zzb2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0iMwQXLn52b1RWLj9Gat4WZ5VHaj9VM0Zzb2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxADdtcmbvVHZtM2bo1ibllXdoN2X0IWOuZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLxADdtcmbvVHZtM2bo1ibllXdoN2XwIWOuZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLxADdtcmbvVHZtM2bo1ibllXdoN2X0FWOuZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOp1ckhWLpVVUZlDUwRTTMxUZmhlRX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOxlXSnN2SRZjNB1mM3wkMUt2Rnljav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlsmbpxGdjVmcpRGRzUCdhVmZGNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0JDNXpHOGJ3YEZ3NONWasNHdjFnNz8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )