ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Ông Tơ Hai Phẩy - VTV1 (2012) [Tập 29]
 Ông Tơ Hai Phẩyong to hai phay,xem phim ong to hai phay tren kenh vtv1
Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng
Diễn viên: Trung Hiếu, Vi Cầm, Lan Hương, Tiến Đạt, Phú Đôn, Thu Hà, Minh Châu, Như Quỳnh, Việt Anh, Huyền Lizzie,...
Quốc gia: Việt Nam
Thể loại: Tình Cảm, Hài Hước, Truyền Hình
 Thời lượng: 30 tập
Năm phát hành: 2012
Giới thiệu: Ông Tơ Hai Phẩy

ong to hai phay,xem phim ong to hai phaybắt đầu khi Vinh, một viên chức nhà nước, giúp thành công anh bạn cùng cơ quan nối lại tình cảm với vợ, ađồng thời nảy ra ý định thành lập một công ty chuyên mối lái cho những đôi chim giữa đường gãy cánh." ong to hai phay,xem phim ong to hai phay"Bất chấp những giải thích, trình bày đầy tính thuyết phục của Vinh, ý tưởng thành lập công ty đã vấp phải sự can ngăn của cả gia đình.Vợ Vinh, Thu Nga kịch liệt phản đối, coi đó là trò vớ vẩn, không thể chấp nhận của chồng. ong to hai phay,xem phim ong to hai phay,Bố mẹ Vinh cũng đồng ý với con dâu, cho rằng Vinh “hết khôn dồn dại”, đang làm ở cơ quan nhà nước ổn định lại muốn bỏ việc, rồi tương lai sẽ đi về đâu… Tuy nhiên, vượt qua hết các rào cản, Vinh vẫn quyết tâm đưa ý tưởng của mình thành hiện thực. ong to hai phay,xem phim ong to hai phay,Công ty Ông tơ hai phẩy với mục đích hàn gắn và cứu vớt những gia đình đang rạn nứt, được ra đời... Điều bất ngờ với tất cả mọi người là, với ý tưởng có một không hai, công ty của Vinh làm ăn vô cùng phát đạt...ong to hai phay,xem phim ong to hai phay sẽ được cập nhật nhanh nhất tại http://www.maphim.net/


Trailer:


maphim*DdT$JvZXQEhla5p1ZVVERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5IzQ3USTxJHcykWSxIGS3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlUlR11CMPZWb2IlYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJVZUdtAzTm1mNSJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3USWot2NpRDbDdkRCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlATYuVjbnVERzYENENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJ0EDVlBzdDlDZ2sERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UyawQlQUBFW0RGMyQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlgjT3EWRJV1TkZ1cENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZwITJyIzQ3USUR1EbCRkdo5mVFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlEVW4lXOY9kdWtWOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAHZwITJxIzQ3Uybx5WcPBXRr1ibsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMyM0Nlkke6x2TfJjSJ9WSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUCMyM0NlMWdjNkSMl1N2RDOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0UeIFTUSdjRNlUWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkUWolWLtY1YMpkaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlsWSMZHdr50V1l3RENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjMDdTJJ1yU4cEOmJ0NXlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdmBjMlkTMDdTJv9lbpxkVRFXW0kDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4AlVuV1bGdkNy9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnplZ1BlMOtEZwZGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJNFmUPJ3Xn1WdwcFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3UyZnpFWlVEaFFHdiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCckBjMlgTMDdTJNhXWYhWYw8FcuNHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3UyZlZEeKJ3VCJzNOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnZwITJ3EzQ3UycVF2V3ckbHRkSrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSSmdFdRRWYBFDckR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY5gkRC1SQ5EVLtQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlQDTJh2c4kkaup3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwGb1ZGMyUiNxM0NlATQEJ0MZl0Z2NEWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3T0kkbKxUWvFXWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0EZSplbYl2SiFGbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml00VNFzS5U3b5Q3aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJNlUVK12NxlEeDlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUSNxM0NlADeUZGZKJWQpR1YENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUTMDdTJZhDb1kjSx52d05GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUCNxM0NlkFOsVTOKFnb3RnbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJnVFVtFlZf9kYtIGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwRGMyUyMxM0NlQzVYlnTZVmWqFkUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJzFWc6VUT3MjNhhHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3Uybzg3QRx2Xilla4R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlsmdidUWo5UYwRnYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJ0UDMVxkdaRWcTdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlMXOWJ3ctF3dzcGOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USQ4kUO5F0VDFWUsR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJBJmZYFkSZxkNtlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlE0XzkjQ3IVaohjVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCOppnW4ZHSSJDe2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJZFlWI1yYqN0YY1CRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlkkM3AlMtRzYtR1TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyZys0VpRVNtQVNxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )