ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Lã Bất Vi - SCTV [Tập 28]
 Lã Bất Vi

Lã Bất Vi - Tập 28

Lã Bất Vi: Anh Hùng Thời Loạn - Tập 28

Đạo diễn: Updating

Diễn viên: Trương Thiết Lâm, Ninh Tịnh, Trần Hảo, Cao Hổ

Thể loại: Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Năm sản xuất: 2001

Thời lượng: Dâng cập nhật
Giới thiệu :
Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng

Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
Vung gươm chớp lóa vạn ngàn binh tướng
Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân.
Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
Bao mưu toan, bao lường gạt dối gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chê trách oán
Ngạo danh cao, bậc loạn thế anh hùng...
Video để cuối cùng, sau tag..sẽ có thumbnail ảnh. Thay id YOutube vào đoạn code dưới đây : mở HTML ra.. code chuẩn không chỉnh sửa hay lấy code ở nơi khác thế vào, để nguyên cả phần center.


maphim*=M0$NlI0MlAzMDdTJCNTJ5IzQ3USRvlXZmNVY2pFUER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOyM0NlE0MyMWcxVWeENVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJBxWdHVmN3UVcBFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2IzQ3UybxVXMLBXbkZWQ5Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNyM0NlMXeWRXYolTV6ZUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQjMDdTJRF1ZGlDZxREczIFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzIzQ3UydG1CeHNXMVpnVvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0Nlklc30iRtpFctw2MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEjMDdTJVNzYGhlWM1GSyJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwIzQ3UCO1ATbj1kVuNGO0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOxM0NlAjcUh1Q21UQnB1aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgTMDdTJ1ZWbsVmcENTJlJXd0FWZmZjMlgTesRkcWpWVKlXWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTMDdTJrFUV5ATY0EkMxdHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2EzQ3USRqh1Qyo2a54UeRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNxM0NlgTNtcDb6t0Q6VGWENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJrh0SyJFczRlQCNGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3USU6hmdz81Rf9Wc0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMxM0Nl0UM0dXV3VFZnV1MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETMDdTJvJGVihlVkBVTSdGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3USVWBDdnZEU3ZVT2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJ3VkczNXYhVVLshDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlADU3RDSjllY2QVaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3USSE1CTQd2N1oXRVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJJFkYChVOrNHRCNFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlU1M2MWdRhzcoRnbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCNZNVeJxkZCtmQTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ4gTZaVHU381ayRFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlU0UWRTZPZXM0JUUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3Uyc3VmbfNDMwATLyAjdix2X0J3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCRyM0NlM3dl52XyADMw0iMwYnYs9ldydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMkMDdTJzdXZu9VMwADMtIDM2JGbfFnc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCJzQ3Uyc3VmbfBDMwATLyAjdix2XyJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyM0NlM3dl52XzADMw0SMwYnYs9VbydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQUMDdTJzdXZu9lMwADMtEDM2JGbfxmc3lWO49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3Uyc3VmbfFDMwATLxAjdix2XmJ3dplDev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlM3dl52XwADMw0SMwYnYs9FaydXa5g3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )