ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Đại Phong Thủy - The Great Seer 2012 [Tập 31]
Đại Phong Thủy - Daepungsu 2012
Đại Phong Thủy - Daepungsu  Tập 12

Đạo diễn: Lee Yong Suk
Diễn viên: Ji Sung, Kim So Yeon , Ji Jin Hee
Thể loại: Võ Thuật, Cổ Trang, Phim Bộ Hàn Quốc
Sản xuất: Ningxia, China
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 36 tập
Năm phát hành: 2007

Giới thiệu :Ji Sang là một Nhà phong thủy, tiên tri, bói toán có khả năng xem số mệnh và nhìn thấu quá khứ cũng như tiên đoán tương lai. Sau này, Ji Sang trở thành người nắm giữ chìa khóa chủ chốt về cuộc chính biến lớn và là người trợ giúp vua - tướng Lee Sung Gyu - lật đổ Goryeo và tạo dựng nên triều đại Joseon đầu tiên - tiền thân của Đại Hàn Dân Quốc ngày nay.Tags:Đại Phong Thủy - Daepungsu 2012, dai phong thuy - daepungsu 2012 , Đại, Phong, Thủy, -, Daepungsu, 2012, , phim dai phong thuy - daepungsu 2012 , xem phim dai phong thuy - daepungsu 2012 , dai phong thuy - daepungsu 2012 tap, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub, dai phong thuy - daepungsu 2012 kst, dai phong thuy - daepungsu 2012 kites, dai phong thuy - daepungsu 2012 SBS, dai phong thuy - daepungsu 2012 full, dai phong thuy - daepungsu 2012 full vietsub, dai phong thuy - daepungsu 2012 dvdrip vietsub, dai phong thuy - daepungsu 2012 ban dep, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub, dai phong thuy - daepungsu 2012 mf, dai phong thuy - daepungsu 2012 mediafire, dai phong thuy - daepungsu 2012 HD, dai phong thuy - daepungsu 2012 youtube, dai phong thuy - daepungsu 2012 multi, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub xem online, dai phong thuy - daepungsu 2012 ban dep, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub kst, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub by kst, dai phong thuy - daepungsu 2012 vietsub kites, dai phong thuy - daepungsu 2012 tap cuoi youtube, dai phong thuy - daepungsu 2012 tap cuoi youtube, dai phong thuy - daepungsu 2012 VIETSUB, dai phong thuy - daepungsu 2012 MBC, dai phong thuy - daepungsu 2012 youtube, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim vang, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim 47, dai phong thuy - daepungsu 2012 xemphimhan, dai phong thuy - daepungsu 2012 xuongphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 phimnoi, dai phong thuy - daepungsu 2012 hoaphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 bienphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 vuaphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 , dai phong thuy - daepungsu 2012 xi xam, dai phong thuy - daepungsu 2012 clip, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim 1 vui, dai phong thuy - daepungsu 2012 phhimsao, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim so 1, dai phong thuy - daepungsu 2012 phimphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 topphim, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim 3 s, dai phong thuy - daepungsu 2012 v1vn, dai phong thuy - daepungsu 2012 kenh14, dai phong thuy - daepungsu 2012 soha, dai phong thuy - daepungsu 2012 phimtop 1, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim HD, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim tam ly, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim xxx, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim 18+, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim nguoi lon, dai phong thuy - daepungsu 2012 xem phim nguoi lon, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim 88, dai phong thuy - daepungsu 2012 phim tam ly, ,

maphim*==w$Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOSJXSCFEZ4YnT382QX5UN35GWXNHRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EUOdTafFEaT1UOKF0Qxp2Tj1GaHhzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJXO5MXOh9VZ44WTJpXR3EEZoBjbv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWc1tGSOFDemBVUVhjTlRkVERUOj91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5UVNn1yTW9EVyVXO4VmevJUcBJGa49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed0NnNt8lNtFXdQJWcMJUM3IDMG1Sev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAzMDdTJBNzcspneFdXSttGSKFlUuhlUs9FM2k0SBhjd1IjbzIFUkFWYOJzZ5xWSJ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQzMHb6pXR3lUbrhkSRJlbYJFbfBTY391X4M1VOVzZp92ayBFWzU1bwclNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0Mzxme6V0dJ12aIpUUS5GWSx2XwsUNPZ2S1klWPNDT0FmehZnRipVMrN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBNzcspneFdXSttGSKFlUuhlUs9FMhZ3VwdHe1FkSFF3RTNEMfdXLjZGSf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQzMHb6pXR3lUbrhkSRJlbYJFbfBTcVRWLWZXLxF3ZyNER3ElY1AFaxZEZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkjMDdTJzFTb6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxU2a6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJuN2a6dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4IzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTSJVbzEjYWxUOv91V4cVYyJmZFdEev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWdr5WdiNXNrZjMJJnc5EVTQZUQZR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFjcw8FcmN1QDFlNn1SR3U2aLpmUv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNyM0NlkXcqZ3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYXcqZ3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXcqZ3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5cHaP9VelBTNxJzNCZkMyU2awdGVr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZ2dXTyMkajVlQpd3ROZXRxZkWrdFWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmSU1SdsZmUIdmWX90Q6lXa4MkZClzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2IzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iNyUWL1N3ZuVHclFGZfl3crV3d49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtYjMl1Sdzdmb1BXZhR2X0N3a1dHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL2ITZtU3cn5WdwVWYk9VbztWd3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTNshjcGdkR1UjMlk0bwlTQZ9meyYnahdDcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXQvJ3V0dDVERFRNtmRzo0U5QzSId0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkdHTstkaN92YHpEOzIUZ3c1a2F3bi9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSNyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kU3lmNEBlbVRlTWJGe502YWd2S5dzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5MGMTFUOxIXNzFFT3FmM5A3YodDU39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTvdmc0M2TvZ0dj5kZ04EUwVWQSNjav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQjMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOhHWXdjTSJDeyk0b3VmUmhkVkR3Nl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZSlkeSh2SulFe0dUQL9VUXdDOtEmdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTNphXRKJlb0BVQzc2XaxmZqJncmB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzIzQ3UCd69mY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSe39mY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYy9mY3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWRxkjNLNmRz8mRrBHMVJ2bmlDaGp3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRzY20yRykTRkBlNjZTLyQXY0kUL48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTz9kQ5RmSslHRrVFNaJlehZjNR5kav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEjMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLxITZtU3cn5WdwVWYk9lbohTO3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SMyUWL1N3ZuVHclFGZfZGa4kzd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtEjMl1Sdzdmb1BXZhR2X3gGO5cHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SbvNWLtlGawlGatAjMtQHck9lZxFXN3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0SbvNWLtlGawlGatAjMtQHck9VcwFXN3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SbvNWLtlGawlGatAjMtQHck9FcrFXN3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmZ1UGeykVSEpnbq1CTjdUdBVVTWdzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0dlUklFNatEarRTZZh2UzxGcDFjZE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZpJzcCxmYQZFMZ9FM5tmYLpmU21Cbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAjMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL5ETZtIXZlNXL0FWZydWLlhGdfFmYoNzd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XyADMtkTMl1iclV2ctQXYlJ3ZtUGa09ldhh2M3h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0SOxUWLyVWZz1CdhVmcn1SZoR3XzdHazcHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5EzQ3USTGdnTo1mdmZ1Y0hVLl1kNih1U5MzQnBlayIVVxEUbpRjRwIzTXRUN0MGev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml0kR35EatZnZWNGdY1SZNZjYYNVOzknUutWWwtmTVFzST5WM1VHSCtEaBJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJNZ0dOhWb2ZmVjRHWtUWT2IGWTlzMTdGW45ER41iTIhHUp1Gb1Z0MLdDaB9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSTGdnTo1mdmZ1Y0hVLl1kNih1U5MTexcVYlFmQjpUSzgGbEBXVpdGSupEdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0Ml0kR35EatZnZWNGdY1SZNZjYYNVOzMESQt0cmJnbMtmaZJDTSJzdOd1V3U3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EzQ3USd1RWd2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCc1RWd2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSa1RWd2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOxM0NlcnQz12UxoGdKVHatwWW3kXbV1kNRxGV3AHWGJHOmlkQJ1iYz0ie1pWUqh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3J0ctNVMqRnS1hWLsl1N51WVNZTUxgXQxIFWlNTTRJ1SJhzbDV1dyAzZ19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUydCNXbTFja0pUdo1CbZdTetVVT2EFb5MkbsZVS4FTOip2UBNmUmFjNXJzTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATL3ETZtU3cn5WdwVWYk9VYnJjc2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0yNxUWL1N3ZuVHclFGZfRzZyInd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XxADMtcTMl1Sdzdmb1BXZhR2X5ZmMyZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZvBDV2wWW4NVLjNXc3ZFNGp0VXlUTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2MJ1UY6ZVa481bU9WT5Qjb2dTYaV0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTONTL24WTt1WMHFlaupUeLVmRXdTTL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0NlQzZk5md49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjZk5md49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJq52bsZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJys2bsZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJm12bsZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UCZrp2MLNlaBN0bqlVboh2ShVHa39VYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ3cndHM2skZxRUZEZkdNVDd3MndPF1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJOJHRGVXN1M0cqhWcPlDRwNDb1xkef9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiT2AFbDRTe3cncXdETSd3Z2dkS1NWOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQ3R6NVV3YXbtR1SzYHZxVVSvZjYP50LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2EzQ3USOGNkVzNVc01WYFJkVxlmZQFDMP1GNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQXVHBzVqhEZZJza1MTOFFUQEhVeBp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EGVCJVL1oGSIdEOmZVSQJlRplkRv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiTWVUTtZHNKFVTMh3aCNDNz1SL3FUTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkjbDhFVq5Ea3QENSh2M2ZWN2UEVzh2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZLhjZ4B1UE9lcwNke0R0ZRRWaNdDdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljMCZ2QCRzN0FHcSNUOuJXZq9mRE52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hnZa9Ga1hFUfhkTVFHUxk3chFnRy8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlwGcmRmd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgGcmRmd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDcmRmd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLzETZtU3cn5WdwVWYk9lMxY3Y2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0yMxUWL1N3ZuVHclFGZfpHM2Nmd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml4Wdm9VMwATLzETZtU3cn5WdwVWYk9VcwY3Y2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5Ea49GUaJXUFZnSIJlck1iYUNldld1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOZWLrl1SsJXbrlzQuJ2RrdFTfNFbU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOWxGVOZTbXF2VB90NilzXtFXVsVlNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMTMDdTJ0sGNmdVetMDTRh2ZwdGSpNGcKtGdR9FThxGVoVWaSRGUk90dzBXTsFGcI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNrRjZXlXLzwUUodGcnhUajBnSrRXQwNnWxR1MxN0N4J1V5EWM5UFSZtWbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQza0Y2V51yMMFFanB3ZIl2Ywp0a0d2S2cDM18Ueod3Vu9VVVtUNvhGcr50LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ0sGNmdVetMDTRh2ZwdGSpNGcKtGd3J1RXdkVO91dGZVNNVTRv1CRQBXZN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNrRjZXlXLzwUUodGcnhUajBnSrRXQmNHe2oUR4R1U1kjN5MDWHhkROhDTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJzZ2Z2YHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwZ2Z2YHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJuZ2Z2YHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UO3hHbX1ydaZmNWxERYhTMJJWZiZDev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTWt5We31SMFVnZGlDboBXc5ATUsB3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORjWqZ3dD1WZxNESyhnbrRnRylDZl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtATMl1Sdzdmb1BXZhR2XkR3cxYHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLwETZtU3cn5WdwVWYk9VY0NXM2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0CMxUWL1N3ZuVHclFGZfZDdzFjd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRWVWBjaJp2TxgTSvZncKVFMMBDOz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdhN2MRNnVVZTQVJmVTt2TfRmWalVYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTa0NFWzJFR310ZHFXUTlHOlRXdyd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3USU2MlNQ1GUYhkQnhzd5A3N2YkeRZVTt5mYNxUbQxEatMjdhxkSZJ2UlZkSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlElNTZDUtBFWIJ0Z4cXOwdjNGpXUWhjUjJURjxmS5F0NqpWOndTSKVDZ1F1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJRZzU2AVbQhFSCdGO3lDc3YjR6FlVzZDSiVjaC9kYX9lTxZjTXFWQzZnRX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSU2MlNQ1GUYhkQnhzd5A3N2YkeRZFORd2dvJnVsZlQIRjW3RXYRhXapFUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlElNTZDUtBFWIJ0Z4cXOwdjNGpXUWN3VJpURQdDWkF3cJV2S1IUaHFEc2g2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5M0NlYndqVXd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkHOrVXd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgnNrVXd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3Uie3MDd1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUic3MDd1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSa3MDd1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJjNnhVUxRlM1M2bCdkNx1kd1Ejco9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdOplW4NmMFJTdYFlWZxkaXR3aWp1Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2TqRXZMFja5lndnRTMqJzboVjQtRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlgDblJmcVZVZhRXQQdjekFGNt8GbygGR1V1MydkdmJ2ZjFnQXhTVnVUeCZ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4wWZiJXVWVWY0FEU3oHZhRTLvxmMChlM5VWQlNUZt1yQXN1XxVDVMlEOj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCOsVmYyVlVlFGdBB1N6RWY00ybsJjU6pVbnRldSREOI1CUJRUanNkUp12Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgDblJmcVZVZhRXQQdjekFGNt8GbyIERSJGRmFVS49FN4oHc3N0Ya9mY002LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4wWZiJXVWVWY0FEU3oHZhRTLvxmMoVzc3F0ayYjQwR3ROVmNVJnMPZ1SX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk1GbzR3ZRd3Q29WUGdFZzxEc0I3am9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZKpVS3AHSvlVQRdFdN1EZzZGMzFWLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2R4YDZ1Z2bMlnM382XB1Wc3NUWiJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1M0NlAzMjtWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlwWcitWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlU3bitWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3USZuJ2a1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUibtJ2a1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCcyM2a1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJ4UWThxUNTBzYIdDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJiV3cv5WLxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzNTNtJDMoFDMtMHMx02N0gGMw0iMwAXZtkXdoRXLn52boBXLpFGZfRGZrJWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzBTMtdDNoBDMtMnNy0WMzgGMw0iMwAXZtkXdoRXLn52boBXLpFGZfVDZrJWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzZjMtFzMoBDMtM3M00WNxgGMw0iMwAXZtkXdoRXLn52boBXLpFGZfR3YrJWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXbslmZ0J3boN3XzNDNtVTMoBDMtMHMw0GMwgGMw0iMwAXZtkXdoRXLn52boBXLpFGZfB3YrJWd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UyctxWamRncvh2cfNXOy02MwgWMw0yc2MTb3QDawATLxADcl1Se1hGdtcmbvhGctkWYk9FajtmY1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNnNz02N0gGMw0yc0QTbxMDawATLxADcl1Se1hGdtcmbvhGctkWYk9lNjtmY1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNHN00WMzgGMw0ycyUTb1EDawATLxADcl1Se1hGdtcmbvhGctkWYk9VeitmY1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfNnM10WNxgGMw0ycwATbwADawATLxADcl1Se1hGdtcmbvhGctkWYk9VcitmY1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0pnU3I0UyJncml0ZyRFbvBlW4o3cF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQ0M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR3V3M2cVl0ZtQFSt8WLfdER4MXWPd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZVplRVNXRMlkVYpUelFGNQZkapVnYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEENDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORnYilkTpF0UwpnShlDURZjZ4AVZP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljVElTSzxUNmZ0a6ZVdt8WUUdleMN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdHhzVmlkculWcxUzMEBTZCR3cyVESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlE0MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZlckJUMJRzdnZkQqFTe00idCFjdq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UaDRUe0M0a2s2dGNjbv91R5UTVtQ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTRFnN6F2Q2hlVN12czsEbzYWUsBVLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEkMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFjSTdWSmVmNFJEbihEVLFGeEJFV48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN50N1pnQWljRihHUTFGWwk2RWF0a5A1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZzx2dwhVQwVkVYxUMtF1cQJldfdndv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )