ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim MÁI ẤM GIA ĐÌNH - COME HOME LOVE (2012) [Trọn bộ]
MÁI ẤM GIA ĐÌNH - COME HOME LOVE (2012)
MÁI ẤM GIA ĐÌNH - COME HOME LOVE (2012)
Tên phim: Mái Ấm Gia Đình
Tên tiếng anh:  Come Home Love (2012)
Đạo diễn: Tsui Yu On
Diễn viên: Lau Dan, Florence Kwok, Chris Lai Lok Yi, Tsui Wing
Thể loại: Tâm Lý, Tình Cảm,
Nhà sản xuất: TVB
Quốc gia: Trung Quốc
Năm phát hành: 2012

Giới thiệu :MA FU (Lau Dan), a retired employee of the HK Correctional Services Department, moved back to live with his son after retirement. MA FU treats and disciplines everyone in his family as if they were the offenders he works with in his job. His youngest son MA CHONG (Chris Lai) feels like hes in jail when he gets home, and his father is even often involved with his job as a paralegal. The father and son get into disputes daily and his elder brother MA KEUNG (Tsui Wing) and his wife LO LAI SEUNG (Yvonne Lam) are often stuck in between and have to settle the disputes. The couple also holds the heavy responsibility of raising their kids. Three generations in the MA family all live together and encounter different situations, experiences and system of values. (aZnangel)


Tags:MÁI ẤM GIA ĐÌNH - COME HOME LOVE (2012, mai am gia dinh - come home love 2012 , MÁI, ẤM, GIA, ĐÌNH, -, COME, HOME, LOVE, , 2012, , phim mai am gia dinh - come home love 2012 , xem phim mai am gia dinh - come home love 2012 , mai am gia dinh - come home love 2012 tap, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub, mai am gia dinh - come home love 2012 kst, mai am gia dinh - come home love 2012 kites, mai am gia dinh - come home love 2012 SBS, mai am gia dinh - come home love 2012 full, mai am gia dinh - come home love 2012 full vietsub, mai am gia dinh - come home love 2012 dvdrip vietsub, mai am gia dinh - come home love 2012 ban dep, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub, mai am gia dinh - come home love 2012 mf, mai am gia dinh - come home love 2012 mediafire, mai am gia dinh - come home love 2012 HD, mai am gia dinh - come home love 2012 youtube, mai am gia dinh - come home love 2012 multi, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub xem online, mai am gia dinh - come home love 2012 ban dep, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub kst, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub by kst, mai am gia dinh - come home love 2012 vietsub kites, mai am gia dinh - come home love 2012 tap cuoi youtube, mai am gia dinh - come home love 2012 tap cuoi youtube, mai am gia dinh - come home love 2012 VIETSUB, mai am gia dinh - come home love 2012 MBC, mai am gia dinh - come home love 2012 youtube, mai am gia dinh - come home love 2012 phim vang, mai am gia dinh - come home love 2012 phim 47, mai am gia dinh - come home love 2012 xemphimhan, mai am gia dinh - come home love 2012 xuongphim, mai am gia dinh - come home love 2012 phimnoi, mai am gia dinh - come home love 2012 hoaphim, mai am gia dinh - come home love 2012 bienphim, mai am gia dinh - come home love 2012 vuaphim, mai am gia dinh - come home love 2012 , mai am gia dinh - come home love 2012 xi xam, mai am gia dinh - come home love 2012 clip, mai am gia dinh - come home love 2012 phim 1 vui, mai am gia dinh - come home love 2012 phhimsao, mai am gia dinh - come home love 2012 phim so 1, mai am gia dinh - come home love 2012 phimphim, mai am gia dinh - come home love 2012 topphim, mai am gia dinh - come home love 2012 phim 3 s, mai am gia dinh - come home love 2012 v1vn, mai am gia dinh - come home love 2012 kenh14, mai am gia dinh - come home love 2012 soha, mai am gia dinh - come home love 2012 phimtop 1, mai am gia dinh - come home love 2012 phim HD, mai am gia dinh - come home love 2012 phim tam ly, mai am gia dinh - come home love 2012 phim xxx, mai am gia dinh - come home love 2012 phim 18+, mai am gia dinh - come home love 2012 phim nguoi lon, mai am gia dinh - come home love 2012 xem phim nguoi lon, mai am gia dinh - come home love 2012 phim 88, mai am gia dinh - come home love 2012 phim tam ly, ,

maphim*DdT$Js1Gdo5yNwITMwIzMy8SN2N3LyEDMy0SZ29GbtUWbvhWLl12bj1CaulGZtEWan1Sbh1Sah12LtlGaw1Sblh3LnJ3bucmbhZXbphGcv8SQzUCc0RHaCNTJsxWdGN0NlM3NEdkMwIDUStEd1p1dH1UQs91dqB1Q5JFOoBXUZRHe4s2NTxkNKJWMjF0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiYwYzQ3Uyc3Q0RyAjMQJ1S0VnW3dUTBx2X3pGU3EXWUlzbMxmRwdTLtcnNtxEdDZkcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhBjNDdTJzdDRHJDMyAlULRXdad3RNFEbfdnaQFEOsFkUERlZtc3QwVVUahkcUJDeG9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlIWO1M0NlM3NEdkMwIDUStEd1p1dH1UQs91dqBFbClGZLtWM5Y0Y1YEUTlES0BTWuR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY5UzQ3Uyc3Q0RyAjMQJ1S0VnW3dUTBx2X3pGUMpVWpdjb31iVt1SYt9WN4Mle2R3Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJihTNDdTJzdDRHJDMyAlULRXdad3RNFEbfdnamZmMr12YxlnevVXWM9VLLBXMDlmaQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEGO1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUP1ULtMXRwF0U5hlSRdUb5lzXTB1Rzd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY3UzQ3Uyc3Q0RyAjMQJ1S0VnW3dUTBx2X3p2XtdleYZTLG1GOap1TsRULCBzRnFFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhdTNDdTJzdDRHJDMyAlULRXdad3RNFEbfdnaQlENQRFbQV2Q0kXYoNGTZxGeyg1cZ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlImN1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUPNnN19WdTZWaDNUZtZHMahHczcWcix2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY2UzQ3UyZk1UcntGZ2dlWEJGRnB3Mxp2YR9UTEFnbYRHOtFVa0pXRiNlcxhTNrJ3Rv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiVTNDdTJnRWTxd2akZ3VaRkYEdGczEnajF1T4Ila3BnTXZnbHljdYFDdRp2VQ5Wcx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEWN1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUP1EUzpna6ZnT4EFa3h0Sqd2MzpHM591LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY0UzQ3UyZk1UcntGZ2dlWEJGRnB3Mxp2YR90cPNFMFRkV1QkTRNXYXNmQFdGMvhkVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhRTNDdTJnRWTxd2akZ3VaRkYEdGczEnajF1TNx2MV9VQrJlUpNjejRkZ4k2M0kXLf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlI2M1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUPhDZYpmS31SSKlTdGxkUp1yX4EEU2N3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSYzUzQ3UyZk1UcntGZ2dlWEJGRnB3Mxp2YR9EOIZ1NEVkQMRkek1Gb3QEeyJ0b1k1Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiJTNDdTJnRWTxd2akZ3VaRkYEdGczEnajF1TjFWaZFkb2hXeXZVdWRTaGVnZ0IXWY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEmM1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUPNWUJp3ZyBle3QneEZHNUlUV2EHOLJ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiYxUzQ3UyZk1UcntGZ2dlWEJGRnB3Mxp2YR9UT1dWU1R0UTZldC9kYnVmW0QDMftWev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhFTNDdTJB5EcUpFRWZFZ2VWOjhXVW9kcnVFWSBVVNlXZU1kdm5mMMhncHdWTSJkQt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIGM1M0NlcGZNF3ZrRmdXpFRiR0ZwNTcqNWUP1UMuBDO4YkUtJFcXlUai10QxRjRsZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSYwUzQ3UyZk1UcntGZ2dlWEJGRnB3Mxp2YR90YXRzcmZmc4o3NypUW1p0VqdnWplDRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJilDNDdTJnRWTxd2akZ3VaRkYEdGczEnajF1Tjh3Vl1ET1skR15UR2UXLT5Wcw1iWV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEWO0M0Nl00caVWR4I1a4wER6R0bR5UT5RmS20kSIZjNlh1YaRTLit2bC50R2R3SXdzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY4QzQ3USQOBHVaRkVWRmdllzY4VlVPJ3ZVhlUBxEbBhUZCV1ZC1CbQ5WO0AnZwg0Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhhDNDdTJnRWTxd2akZ3VaRkYEdGczEnajF1TNZTZw4WYwp3ZVhGawE1NOpFWtMnbt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlI2N0M0NlEkTwRlWEZlVkZXZ5MGeVZ1TydWVYJFawEjMWFFe2EUOBpWTpJVOzdzRkR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY3QzQ3USQOBHVaRkVWRmdllzY4VlVPJ3ZVhFa0AjTaRTQNRjSw1WLOdDWHJkctl0Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiZDNDdTJB5EcUpFRWZFZ2VWOjhXVW9kcnVFWSVUOqFFRKllTPREayBXTVNjQhBzTv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEmN0M0Nl00caVWR4I1a4wER6R0bR5UT5RmS2gjd0U1T5EWT1VGa3xmSf1ERYlDOpN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY1QzQ3USTzpVZFhjUrhDTEpHRvFlTNlHZKZzYORXMZd0SahUVtgjWzZjdVBXMSVkWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhVDNDdTJB5EcUpFRWZFZ2VWOjhXVW9kcnVFWSJme3kHNINnV2NnbOV0SVl3VMdXUx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIGN0M0NlEkTwRlWEZlVkZXZ5MGeVZ1TydWVYhWdFZHaPN0UIhnd0pnZqRXZ3tEM3Q2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY0QzQ3USQOBHVaRkVWRmdllzY4VlVPJ3ZVhFe24mWZBDcxcGMTpUeDdEe0hUNMJzdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiNDNDdTJNNnWlVEOStGOMRkeE9WUO1UekpkNNdWeRhjVYVmT5NXdYREatgVWMJzaK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlE2M0M0Nl00caVWR4I1a4wER6R0bR5UT5RmS2MGUB1mYhhmaKtmQxZVYM9VQ2oFewo3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiYyQzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kQN5EdMdjWpJ1a3h2RnFUMwZ1S2R2bv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhJDNDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTSVHZCBFUI92SYdHdjJnVBhmWRxkbT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlIWM0M0Nl00caVWR4I1a4wER6R0bR5UT5RmS2gjZxZUdE1GNkhzY1NUMMJVLpFlZHF3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUSQwUiQzUSYxQzQ3USTzpVZFhjUrhDTEpHRvFlTNlHZKZzYt0mY0AXYUFXM4NHSM9Vbh90dtFXTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiBDNDdTJNNnWlVEOStGOMRkeE9WUO1UekpkN4g3aoR0d4o3YndXO0UVNv5mSkBlcw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEGM0M0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNhWVQ1SY0EHNaJ1XoRTePNEaSNGZJN0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY5MzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kQzkXZ4Z1RjFHbQ1mNwg3Yi9keQN1Vv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhlzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTSxkQCJVRphmQWlUYXhUewgXWtQFcu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIGOzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJkUzgVavdEZLZkTy10a4IneUVEVKZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY4MzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kU2cEVLJHOuJVV1dneoZXYGRTWwU1Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJidzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVT41kdZRGbzBzRalVMPVVM5BDSP1SLM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlE2NzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJ1a0FFdVdjdhF2d6JWU50iY61WNV90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY2MzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kUKpnaWh1S0hHbPdFVxlWcrxEUyQGZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhZzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVToV2Rx52VFdVU0xUV0YVNPhEdxgUSn9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlIWNzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNhnRON0R6hmWXVXV5MUVNJXVEtmNYB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY1MzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1EaUJkbkFDR4pmUGN0QpxWV5cUVyV3Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiRzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVToRHTLV1Y0djVidEMalHVxMUT0N3XE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEGNzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJ1UVNVO3QGdwMTO40EUm5WTYpUV5w2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiYzMzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1EeBdUV00mTzBlVj1WRjJWLFBFawhkev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhNzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTSpUQBRVR0N1XE1CdYdmUxgnc0l3Xs9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlImMzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJUYo52QsZGbj50YxFFVRdVd2g0Q2E2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSYyMzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1EeyEEZ2QmTTh1dDh2RG10YyIXYmV0Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiFzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTCtkRJlER4NFVFFHTCFjcqZ2alZ3cU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEWMzM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJUYNZmciRGTuhjbxNXQ4VmWwQ1c2I3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiYwMzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1Ee4NUZmhET3l3RvFTNfllbB9WaKtkMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhBzMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVT4lVaDZTZzVjNtUFMWNkd5RnYFplM08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIWOyM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNhmQzoUa3V1QxhGNzwGUIBlR4EEN1R3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY5IzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kQEt0UrlTLtIVVOlmSaFnNPljQBJFNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJihjMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTCpXNjxUciRXTxMjU0dVLRZFMi1ibE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEGOyM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJ1Q3VnNChnaEBFcxMFcThVMzYDSuJzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY3IzQ3USUsZWUnRXaf5WeYpHV6F3MHpmYT1kQPJFdOpkMV50bt4UZ5s0SRZXa2RUev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhdjMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVToVHa3RnNKRFNVdUaUpmT0gFU4IHUK9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlImNyM0NlEFbmF1Z0l2XulHW6RlexNzRqJ2UNJFOSJ3N2IVQnJleiJ2ckhTN69VSpl2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY2IzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2p3QnF0XGdWQCpmYJNzV3R2N4MzRhZ1Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiVjMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVT4hDZnRDcrN2aqNXUIRUSGpVe0IzbO9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEWNyM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6l2bxQDaUNXUzR0U2tmMPFFewdjSwQ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY0IzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2pXeMFHaHJzQDdGaxUkSQRkQrtkR4Qncv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhRjMDdTJRxmZRdGdp9lb5hleUpXczckaiNVTSRFbIVTYVhkR4RFSOVGWylzR4MDO28yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlI2MyM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6l3UM12bwEzNX1UMTdDajNUVLd2N0p2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSYzIzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2pXeJl0b0NEdxREV4k1azRnSKNUeihFav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiJjMDdTJRhmbNJEaOp2ar9UVzdGdhlzTtYneTR1YmhDSvZUdSd1br92XjZmeJplUk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEmMyM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6NER6ljZvNTclV1SllGNxl0M6ZGZmp3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiYxIzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2p3UyNFUfNlUDlGO2J0SVdFb6BlZsh2Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhFjMDdTJRhmbNJEaOp2ar9UVzdGdhlzTtYneDRnWNVkapRzVNVjdpJDVXRWRjBnW39yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIGMyM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6l3M58WUTNEUflHeyoGS2FzaWhzQVh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSYwIzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2p3U6l3Z3oGO2g1N4hnZXlUc4pERydzTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJilTMDdTJRhmbNJEaOp2ar9UVzdGdhlzTtYnep9mcrFTbUZVbp1iTr1SONZVN2c0MH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlEWOxM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6lmd1kkblJ3bNt2NMdzUTBTeoZDdTl3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY4EzQ3USUo5WTChmTqt2aPV1cnRXY58UL2p3QKB1UsJWem9FaWZFRPRVWSh3VEFUbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJhhTMDdTJRhmbNJEaOp2ar9UVzdGdhlzTtYneTdUYHBlMBFkTYxUb2l2ZjBnMyZXOq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlI2NxM0NlEFau1kQo5kart2TVN3Z0FWOP1id6l2cPJGe49UZGN1V1gmQwtUbIxWY5N3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY3EzQ3USRHJESMlnSLBzTUp1TXFFRP1CaMhVR1QXVpFldfBjMtBHelZUQ61EWWhWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiZTMDdTJFdkQIxUeKtEMPRlWPdVUE9ULoxEWVZTQvNWasd2dDNmYlxke15WMXNEMi9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEmNxM0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBllWuhjNNdlbRJGNLJ2SuJUUSdzTyd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY1EzQ3USRHJESMlnSLBzTUp1TXFFRP1CaMh1aVdXOiRnaFVlY150X3smaTJWdIpESv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhVTMDdTJFdkQIxUeKtEMPRlWPdVUE9ULoxEWwU2UwAndudXeV5EczIGTtcTW0kFO38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlIGNxM0NlU0RChET5p0Sw8EVa90VRR0TtgGTYV0VzdkRwVzY3dTdfNje10Ua1cWWMN3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY0EzQ3USRHJESMlnSLBzTUp1TXFFRP1CaMh1afNFaNRVR3hGbQpkbTFjQxZHZW9Wcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJBBTJCNTJiNTMDdTJFdkQIxUeKtEMPRlWPdVUE9ULoxEWF5WeFdGOC1USwdWQfNDT2dncX5Ubl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlE2MxM0NlU0RChET5p0Sw8EVa90VRR0TtgGTYtmRR5Eby4WY2JHcyJjZIdnYV1WQyQ2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiYyEzQ3UCOY9GOmF1R6BjdfVUbodGO0MjY4ZjMndHS1QkUzYldyNWa0NHZxlTV3MXMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJhJTMDdTJ4g1b4YWUHpHM29VRth2Z4QzMihnNHVnclR0M29VYtJ0N5tUNxEDVnZTbk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIWMxM0NlgDWvhjZRdkewY3XF1GanhDNzIGe20WMphlbmhWREVnU2RkbK9EMDpkboZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSYxEzQ3UCOY9GOmF1R6BjdfVUbodGO0MjY4ZzRvhkaThkc4I2NiFHd2xkQYpWOtNTev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaBBTJCNTJiBTMDdTJ4g1b4YWUHpHM29VRth2Z4QzMihnNHpUaEdFSndTdpd2d1YWTxoUZEh1aT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEGMxM0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBl1UIl3SU5UVmRzUUZmT4UkSFlWNi90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUiY5M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBl0YQZzTyI1chVVcXBjZVhUR5ImdYp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY5M0NlgDWvhjZRdkewY3XF1GanhDNzIGe2ITenFETLZXWflDSC10MDxmSZxWayR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY4M0NlgDWvhjZRdkewY3XF1GanhDNzIGe2IzVwFVYkhFNPNGbSVzQUxWZKJjRjx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY4M0NlgDWvhjZRdkewY3XF1GanhDNzIGe2cETrFVUSZXS2QVRx1GRHdlRidjbEV2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY3M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBlkNVpEO0NFNTJncWxERmxGVvxEbBx0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY3M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBlFUGl2UtAjTzVmd3E2cBV1XCVjZ1d3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY2M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBl1dWFHZmRDb5tEb51Sat1iWLZTQhp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUSY2M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBllTUdWa4U0bHlHaadGZDJFcIZmVyR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY1M0NlMGe6pGVCtWWxVHU1dHVYZWVwR3UBlFURNkcXpmeJJFUmV1bPF1My1ydEh0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY1M0NlEUYLt0MfhjSSlVakd0cLVXR1AnNuBFWBVGVYl2a08kevNmYIVkWBZVY3V1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUSQwUiQzUiY0M0NlEUYLt0MfhjSSlVakd0cLVXR1AnNu9Vdo12NtNnTrpEb5k1U5ZVQBhEWws0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hWQwUiQzUSY0M0NlAzRPh3RUp2cy4EOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoFEMlI0MlI2MDdTJBF2SLNzX4okUZlGZHN3S1VUNwZjbQFVSmFkcENUUJBVdPZWZwd3amJTe69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlE2MDdTJBF2SLNzX4okUZlGZHN3S1VUNwZjbmtGcflkZqhDNCl3UXhjaY9kM2kXUx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlImMDdTJBF2SLNzX4okUZlGZHN3S1VUNwZjbmVkV5w0VwtkVu1yVlNkQqdjQtAXLw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlEEMlI0MlEmMDdTJBF2SLNzX4okUZlGZHN3S1VUNwZjbmxmYWJnWSNzNxl3ctZjWzN0XK1mT18yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoFEMlI0MlIWMDdTJBF2SLNzX4okUZlGZHN3S1VUNwZjb2p2NPplW1cUaiNVQ2gTTJRFbHR1U29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlEWMBBTJDdTJjNVa1pGd0hDS4NDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwgzQ3UybiZDURFWdPFDbPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO3M0NlsGNj1mbLV1UyMHUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzNDdTJRZXdZhUYaVHRhdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3czQ3USS2dUc0xWLN1GMPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN3M0NlE1cmVXcGZDbxR1NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzNDdTJJhTbzwWeP5UZQlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0czQ3USV3ZVYhdTetEGTPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM3M0NlMmSaxUVy5GcZVnRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzNDdTJ4IVVVtUby92bTpHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxczQ3UyavJmQ2gkRRh1XRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM3M0Nl82d2F0TwgHULdHVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkjNDdTJ0QGNYR2VH5GazBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4YzQ3UCO0UEZaFWMDRDewR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyN2M0NlUlcQREZ2U2XPl0ZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYjNDdTJJVTS5NHUxR3XmZERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1YzQ3UCMuFVbuVUcQ10dmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCN2M0Nl0EWIdWMkZVQFJ2aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMjNDdTJJFVM1A1RrZ1dmdERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyYzQ3UCOlp1R0IWThVEbuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM2M0NlEUbxYGSotkSKh1RENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAjNDdTJ3RWUpljMaRnctsERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5UzQ3USRshVaYRnRxEWWOR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCO1M0NlUkdD9We5BjW5VjZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcTNDdTJzNGe0wma0ZUVZJHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2UzQ3UyYNVlNCd3SNRDOFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSN1M0Nl00clJkRSp0R1BzVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQTNDdTJjpXRYVGTvlDOz9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzUzQ3UCMyETVBRkUKxkZWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiM1M0NlADNfplVplncxl1NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlETNDdTJ4kVLZhkc5RjcWJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwUzQ3Uyc0IDTto3TwBzbJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSO0M0NlcnR4AVastEZXRUSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgDNDdTJ3p3YQtkZYd2NwwGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3QzQ3UybxQnco9UVK5UQxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiN0M0NlATaZFVcJB1ayQkeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUDNDdTJz12XFZnZMZzXBJERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0QzQ3UCMVR3ZMhlc4NzV1R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyM0M0Nl8ma2gGdFhjd4VERENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIDNDdTJzZ2dlF1btMWc4ZDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxQzQ3USR0hTQXpVd08UMrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCM0M0NlEkVERjeodzRhdVUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzMDdTJnNEaJp0YhlGel9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4MzQ3UCOYtGbv5EbjFDcHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNzM0Nlc2UPBDMUhFdfJUQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzMDdTJzNnTT5mU6VXdE1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1MzQ3UycCRmQ5U0XntkYCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNzM0NlUFbJ9VeIV0QZZnUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzMDdTJZ90ZxFzVMJTRJFERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyMzQ3UCOwdDOKRnQuh2MCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMzM0Nlc2Yn92NwQWRK9EOENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlAzMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VM2tWbtAjMx0CaulGZhl2ZtFWah12XtZTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9FM2tWbtAjMx0CaulGZhl2ZtFWah12X3VTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwITMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VM2tWbtkTMx0CaulGZhl2ZtFWah12XjRTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9FM2tWbtkTMx0CaulGZhl2ZtFWah12X4VTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5ETMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VM2tWbtgTMx0CaulGZhl2ZtFWah12XrRTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9FM2tWbtgTMx0CaulGZhl2ZtFWah12X3QTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4ETMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VM2tWbtcTMx0CaulGZhl2ZtFWah12XnZTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJz1GbpZGdy9Gaz9FM2tWbtcTMx0CaulGZhl2ZtFWah12XqVTbvZHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0VmbfN2bz1WaoBHMyUyNxEzQ3USVmVFOY1WZUFWaUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSSx12SQhHdFNmczQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0NlUkMyEWSiFmQ1EmTENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQje4YTRiZVRjlUcENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJJ9kVBVlewJ0TvpERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwEnaIdFa10kWsdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UCOIBlcjFjQLVXa3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyc59UQsJGTYNGTxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0Nl82cIZnMzVVN252TENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUEZmR2YydWMLh3aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJnBzbWtkUrNVdGlGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0MzMkVkQol2ThdFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UydLBzQIJjQiVTSuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUybJdlWYtEbYNDbFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0Nl00MmBnaZdVNZtkNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUSHBHaUB1SDJXNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJ3lGVilDcyp0bw4ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJN1UbHhnY1wEeU9ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UybuRzY0AVRONUawR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYYhjQshVc5c3YxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0Nl0Uaw9kUMFDOShGZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkbvJlSuhkMPZmRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkTMDdTJzxGa5UjYihjZZFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJFljaKVlMDRGTjJDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ4EzQ3USRhF3Mop2a5IXdzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMtFGU5dje450ZER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNxM0NlQDRzokdhJUdQpkVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUlNZdWe1Y3aPJ0aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYTMDdTJJVGNf9lTQJ3TWhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJrh1aQJFWYBTO1hERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ1EzQ3UyZVVjTzVVRHNla4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNlhjbxU3Y0RDa0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNxM0NlQDTsFUOyZUbRJnQENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlcmTFlXaHBVZxU3aENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMTMDdTJRJHUX9WRjlDTZlDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJnNkbaBFRJxUb0MDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3USRfpnRy8lN1ZWNSR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUYVnbwcHSpZHZGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0Nls2YxgDZ5BnU4RnZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM3UKxmauJHOGlkeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJZV2cwYkTBZDbI1GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZFDUHRDUGJUdPJGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlUVYo1UNBN0Y0QUdENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM2M4c1XxUFdTBjSENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3USQMh1RrlHO3lGRlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyay10a312S1dVVrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ0UXZBVjaEBTdGBDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZVTQxAFNEVkUs5GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0Nl00dVRTcElFMpJmeENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMXUC1UcVFXUERHNENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USRShTcxAXZBFUW2Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ3JFSPt0aTBnUKR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJNNUMzIVRFl3dtIERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJZhjQMF2TIpVWpZFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlgzYSh3bENlbBlVbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0Ml0kQ2lVSlJ2anZEVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USUP9UQzJjNPRWTFR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSUHFWTzRGW5JFTaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )