ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Truyền Thuyết Hằng Nga - Moon Fairy [30/30]

Truyền Thuyết Hằng Nga  - Moon Fairy (2003)
Truyền Thuyết Hằng Nga  - Moon Fairy (2003)
Tên phim: Truyền Thuyết Hằng Nga
Tên tiếng anh:  Moon Fairy
Đạo diễn: Yancheng Deng, Xinquan Liang
Diễn viên: Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương, Liên Khải, Trịnh Tắc Sỉ, Từ Cẩm Giang, Ngô Giai Lệ
Nhà sản xuất: Beijing Film Production Company
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 30 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2003
Giới thiệu : Hằng Nga bôn nguyệt là một truyền thuyết đã có từ ngàn xưa của Trung Quốc, ca ngợi mối tình đẹp nhưng gặp đầy sóng gió giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ. Vì hạnh phúc của chúng sinh nhân loại, họ đã hi sinh hạnh phúc và cả mạng sống cá nhân để có thể lật đổ được thiên hậu, giúp nhân gian khôi phục lại trật tự của nó.

Truyền Thuyết Hằng Nga  - Moon Fairy (2003)


Tags:Truyền Thuyết Hằng Nga - Moon Fairy, truyen thuyet hang nga - moon fairy , Truyền, Thuyết, Hằng, Nga, -, Moon, Fairy, , phim truyen thuyet hang nga - moon fairy , xem phim truyen thuyet hang nga - moon fairy , truyen thuyet hang nga - moon fairy tap-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub, truyen thuyet hang nga - moon fairy kst, truyen thuyet hang nga - moon fairy kites, truyen thuyet hang nga - moon fairy SBS, truyen thuyet hang nga - moon fairy full, truyen thuyet hang nga - moon fairy full vietsub, truyen thuyet hang nga - moon fairy dvdrip vietsub, truyen thuyet hang nga - moon fairy ban dep, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub, truyen thuyet hang nga - moon fairy mf, truyen thuyet hang nga - moon fairy mediafire, truyen thuyet hang nga - moon fairy HD, truyen thuyet hang nga - moon fairy youtube, truyen thuyet hang nga - moon fairy multi, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub xem online, truyen thuyet hang nga - moon fairy ban dep, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub kst, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub by kst, truyen thuyet hang nga - moon fairy vietsub kites, truyen thuyet hang nga - moon fairy tap cuoi youtube, truyen thuyet hang nga - moon fairy tap cuoi youtube, truyen thuyet hang nga - moon fairy VIETSUB, truyen thuyet hang nga - moon fairy MBC, truyen thuyet hang nga - moon fairy youtube, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim vang, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim 47, truyen thuyet hang nga - moon fairy xemphimhan, truyen thuyet hang nga - moon fairy xuongphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy phimnoi, truyen thuyet hang nga - moon fairy hoaphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy bienphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy vuaphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy , truyen thuyet hang nga - moon fairy xi xam, truyen thuyet hang nga - moon fairy clip, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim 1 vui, truyen thuyet hang nga - moon fairy phhimsao, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim so 1, truyen thuyet hang nga - moon fairy phimphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy topphim, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim 3 s, truyen thuyet hang nga - moon fairy v1vn, truyen thuyet hang nga - moon fairy kenh14, truyen thuyet hang nga - moon fairy soha, truyen thuyet hang nga - moon fairy phimtop 1, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim HD, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim tam ly, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim xxx, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim 18+, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim nguoi lon, truyen thuyet hang nga - moon fairy xem phim nguoi lon, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim 88, truyen thuyet hang nga - moon fairy phim tam ly, ,maphim*=M0$NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxUSyVjYKR0RB52T6pnatcTMiNGMzA1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULjBzMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbyNUcQJjVmFEOr9lQiVlduJESuZXei9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGMzM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxUZ2wkVQdDb1ZnZ11WLWNWOUtGZPd0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYwMzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152NKh1Nt5kVShTSGVmTDhHR2lkeUFzVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjljMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb3QXNqdmZ1gmexIzUhZndZdHR69GVw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWOyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxULmR3Na1CezI0RwwkTo9kRkdHZv92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY5IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcTRHTfFXQVh1SZhUSOV1Zjhzb4YTUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjhjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbMFWaCVzb1J2aU9FbMNkSwgTcvZ0dR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGOyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxEbPRFb3gjW1EUcMJVYIZ0S4UTeUR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY4IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcPp0VndlVTNlcpxESqh2bNJ2TDl1Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjdjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb3oESRlFWyVTN5BFeXJTWxJzTKhlTT9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlI2NyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxURwlTMxQWRKJ2aRRmekN1cNBVSB12LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY3IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mY6JlTzVTL6JVMBdEV3s2Q5FmauRzMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjZjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbM12ULNGVzRERLh1aDh0TyUjTU1Ca48yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImNyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJXZtp2TNd0Vw4GZ40SNDZWWYlHUwJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY2IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152Nj1ie6hmdJJVb2YmW0cFeE1UOlZWZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjVjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb3YVRXFDavlERv5kVnRWdElUbV5mRY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWNyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudTYkBTTQVjaIlVYUhjRoF3dxFmY2d0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY1IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYywmQtdGRXZmeZJHMT5GaWBzZBpXcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjRjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbipXVjREWQRTLnd0bwE3QwE1TxsWRk9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGNyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudzUpdkTtYmZyM3R0UjRz9mQP92c5U1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY0IzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcIxkeaVmY0QXc5IWW0oURGVFO3lVdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjNjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbilnTIZWUidje3cGW38WNJhzYGtWMr9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlI2MyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJ3TDlHUa1mNBFjZLlFS6JleL1icXR2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYzIzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYp50anZFZ1hjdwdlRJdWUvN2cuNVNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjJjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbi5mSuFkZ6R2NtRVNVZDbxokUopGUx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImMyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudjWWh3dzUGTvR2StsGT4E3cohHRGJ0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYyIzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mc0VnckJlZ5VkUE9VLyUnSqNHR3IFbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjFjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbidDdGdVZPF1YrFHNtgWat1kQ3NjbU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWMyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJnMMVjepRlMwBzc1IHRulzVthXTSd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYxIzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYx52MLVEMiNGUuZ3VRVVNSl1XZVGbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjBjMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbyZXLEJHejp3cZlXUwQ0VvdzUyNEbQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGMyM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxEShZVYxEUapVzNMN1QJJTcRVjU6p0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYwIzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcjNGcN5EawFUdYFEbSN0R5xGTiRWav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjlTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb30EWwoETk1CSDh1ar1mcEJTNEF0UW9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWOxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJWbx12RfJ0RLl0ckJlYOhXehJnQvV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY5EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTtlWROt0NEVTNa1WTrRWaJljQ4FUZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjhTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnby9kN0YGSNB3YGh1M1hnSV5kNutkYB9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGOxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudTTYVkYXdER1AjQBdFUXhEO5skbPRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY4EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTzc1VohUWw5WbPlnUsNjZZ10T54UYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjdTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbMlETfNHW2QVMuhVNJF0RI1UMOVUOx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlI2NxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdux0Xv9VMvpkdMhDazQjb3QVNnh2SUZ1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY3EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcL9VZr91Tih3diJWUjV1bntWNPVlNv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjZTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb3gWMjpGdjNGMFpEZ5dzTkRFawYTcH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImNxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduxENTt0MkpXVXZ1RDhkV1o3RNRWQt40LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY2EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTTZnRWpkZiBFVrd1Yzo3MiNlbyQnUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjVTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnb34kTilWZUhXRfFERnlmcsBzNUxkMv9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWNxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudTQDJ1ZTNENjhlY40yRmpnd1o2UnZ3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY1EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mclRDOVJWVwdkSQZFU3ZTQBpkYnVGav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjRTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbiVmQQp1ZulXQxMVZtEVUjRDOhlmR38yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGNxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJWLld0b3oEZVRlZ4lnQ0gGbBhUT1l1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSY0EzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTChnbmlGcKNmafNDMxRmYBV1chZmRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjNTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbih3MwQTQ2ZEUnRETiJUUqtEa20SSM9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlI2MxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudDRlljRys2UOVjNlVEW4VmepVmdD92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYzEzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTEFDMX9FbqhGORB1M59USptkTzdEev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjJTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbiNFUpNWLyg2SQ5mdF12YvNDeY1Cax9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlImMxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJWUSVTYRdnYFdWSmZzVF5mbfVFVkp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYyEzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcNVjUPJTVhVmSjVWN0REdkRlYMN1Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjFTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbiFUN2kFS2JEewJXawIkSIFDWqZ3QY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIWMxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWdudzNSVUOwcUSzYWawUWSGd0NBlHMJB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYxEzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcvd3c34WcQlDT4EkSItUMVpmMCRTVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjBTMDdTJJZ1SOd0TyNmdRFTYupkdlVkUrVnbMFEWQBFO4d2YQRGcSBza51ENyA3VG9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlIGMxM0NlkkVL50RPJ3Y2FVMh5mS2VWRStWduJHRDJzRwkVM2YWZNRVWfFTSL5UbiB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUSYwEzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTQZmWNZDcTpkdV50V6dle4ljWxN3Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjlzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTHd1VUxULIlTOJ5kUk52SaZjMylHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJilzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcUhUO4sWUyBXOkFHO4MEa0MTUlNkZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhlzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYQBzd5IHVohESVtGNUhjdaV0YGRHbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjhzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTE9GUPVTORdUO4gUVOljcGtmdwQ1cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJihzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTppWOihEZOFDUndDWyN3M3FUarJDOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhhzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152N5hHNQNVLyoFOxhTZ4RVNOd2ZUdjTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjdzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152NXRkeq91QZhHOoJHbWJmZDBHNC9UVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJidzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYX9FZnNndD9WOTNlVGRnM3ZVRtwkMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhdzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mY0Ymd3lGTsVjdnJXUV10d5h0cMtWVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjZzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152N2AnW2cnM01iZzgjRnZ2SlNkWzxUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiZzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152NndWWxEVNiRGZMF1aNhESy8WTUhkav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhZzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTxJFe1JGOXhkNE9FUWlUVyJEOKJmZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjVzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GT5d0M4AzN5t2YINkcalEODV3VflWYv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiVzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152NlRkR5VUY5MWM3ZEVHxGex0kMRBVOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhVzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcFNDb5Y0XUB3dG91R0c1NRljau1UUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjRzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mc0N0QYVlNplWc5VmYnNUNHVURxo0cv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiRzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152Nz8EMDdDM0JzXBd0NxE0dqp2bxdjev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhRzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152N4pXQtFFTztmRxc0bwREV540b61mTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjNzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mclxGczQGbHFnTKZWWZd2MPVUNzQzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiNzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTaFjald1dHdjSCNFaKV0T612dzcUUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhNzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mcxg3atV3XyAnMJBTYUBXQyNGVBJ3Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjJzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTiVzdP1ST1lVe0MXRVlHTq10QzpEZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiJzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a152NLdjTqRkarRnUsN0Nf1UOo1ETrNDev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhJzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GTlJ1SqB3NtpUe0JGeJZkdzdEU6pmVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJjFzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15mYtVmaUFWQ11WO0RFTjJTQjZEcU90Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJiFzQ3USSWtkTH9kcjZXUxEmbKZXZFJ1a15GT3QzZaFHZwpkaU9GUNJXbEdna1YjVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJhFzQ3UyaTVkdx8VRLdGS3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYwMzQ3USQsZWeChTLjF1Q5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYwMzQ3UCNZRTLFZDb612UxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYwMzQ3UyYvNVYh1mc2l3S3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY5IzQ3UyctQUYY90ShpGTHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5IzQ3UCOURkWSlkQwM3XRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY5IzQ3USVmN2btlXRoRHa4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY4IzQ3USQ08lb0lVQFxGbfR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4IzQ3USWZ90VfpXZtRWSiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY4IzQ3USRhl1X1IVawd3UGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3IzQ3USWsZHaIx2St9mcXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY3IzQ3UCOJlWbL1UayhlVxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY3IzQ3UycUJ3MTlVaONkatR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY2IzQ3USTO91ZLx2SIdmSTR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY2IzQ3UCOx9mdNlVWjlUOyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY2IzQ3USURVETxkEN6NkMjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY1IzQ3UCNycDT51WLHlGWvR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1IzQ3UCMfFHTVBHRhhzdpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY1IzQ3USSBdVU4UTb3MWbJR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY0IzQ3UCMRlVRyoFdzkzdtR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY0IzQ3USUp90SkFGcVh3VlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY0IzQ3UybKNEOOV3S4EDMaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYzIzQ3UCNuVmRvFTdPJFVIR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzIzQ3USUPFVOxlGRt0ETGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYzIzQ3USSkxmYUJHTJlFRxR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYyIzQ3USTQ5UYs91b6lFVNR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYyIzQ3UybvpkUlZTO3dzY4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYyIzQ3USQt4UdiNHeXhXZPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYxIzQ3Uyd4NkVWdVTEtUOjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYxIzQ3USRxQ0URZFSXZTQ6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYxIzQ3UyY65We5gDM6V1RVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYwIzQ3UyZ5cVQP1CTwdWcjR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYwIzQ3USVh5UasNkYD1URLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYwIzQ3USTMdDT5FGTmREeuR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY5EzQ3USVlJ1YihnQ3NWTpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY5EzQ3USRktGOMhUO6N2ViR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY5EzQ3UyZmNkbzEFNTRHM0R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY4EzQ3UCOOlXaGlTc5UVQUR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY4EzQ3UycihkSoNmd4skSQR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY4EzQ3UCMNZjbVhzMZdDSiR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3EzQ3UyYPh3YEJHRWZXa2R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY3EzQ3USVONTNMVFaZ1UetR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY3EzQ3UydLVjTR9GWB9mSGR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY2EzQ3USTuVlN0QHeRFzR3Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY2EzQ3UybzNmN002QUtEM0Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY2EzQ3USTLNHZoFETFdWeHR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY1EzQ3UyaWZGUfJ0Zk52XlR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY1EzQ3UCMqNEO0JXcGV0XRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY1EzQ3UyZwoXUfRFOrpGNrR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY0EzQ3USUUNHbLtkRJFkcmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiY0EzQ3UybUljTShULPZUamR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSY0EzQ3USVtIjeypGVtEzRaR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYzEzQ3UCOOR0RfhUVpZmYzR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYzEzQ3UyYvJ3N3QnRyREaLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYzEzQ3USTxR1NiFGRfBTU6R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYyEzQ3UCOa9GMENkWzQTcxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYyEzQ3UCO30mSopnUsJmcoR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYyEzQ3USRNFGUx9WWNJETPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYxEzQ3UyaBRGUv1STtA3Z4Q0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYxEzQ3UyYE1yN28mcHFEepR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYxEzQ3UyY4d2MkZVejpmbWR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYwEzQ3USQ3djR2tEZyZHalR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiYwEzQ3UyY4EkMQh3VFpnRYR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSYwEzQ3UCMH10aZJ2azkVLCR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY5M0NlQzYOpkThZDVZVXLENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWODdTJFljQXpWYIdXcxYGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhlzQ3UyZYV2NopFdCV0dpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY4M0Nlk0UCl2Rk5meQN1UENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIGODdTJBJXTkdke1hTTNBHRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhhzQ3USVSxWaFlmZNlVbmR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY3M0NlkUbh9lVlFzQ4R3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2NDdTJrdXeJFUWihmcXhGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhdzQ3USSFdVM0pUSC1ESMR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY2M0NlcXNClkUw8Vc5JGaENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImNDdTJN5WdLFXaL50QMpERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhZzQ3USSShTZtlVNG1mdER0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY1M0NlcXcpt0djJXZwwETENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWNDdTJjhETQ1Cc0xWO2VDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhVzQ3Uybqd3Mm9lbPNXa3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyY0M0NlUlRGVUWX1SW10UYENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIGNDdTJ3JUS1M2R4QndmFGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhRzQ3USRmJDRxgTW1h3VPR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYzM0Nl0kUFF1VmxUW34EbENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI2MDdTJVN3ZslGTfNlM0EDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhNzQ3USV4NFTlpldzkDMVR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYyM0NlADWIFTZmN0cmRXMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlImMDdTJ4g0aOhGR200TEFDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhJzQ3UCNUFmexUXb0NWQNR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyYxM0Nl8WVClUUzFjc2oGRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIWMDdTJVJTayN1UuJWZ08GRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJhFzQ3UCbtRHaukDMyEDMyITMvcjdz9yMwAjMtkncpFmZt42bv1WLhdmbtcmbhhWL0VWe1hGdt4WZ5Vnc09SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbtRHaukDMyEDMyITMvYjdz9yMwAjMtkncpFmZt42bv1WLhdmbtcmbhhWL0VWe1hGdt4WZ5Vnc09SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbtRHaukDMyEDMyITMvUjdz9yMwAjMtkncpFmZt42bv1WLhdmbtcmbhhWL0VWe1hGdt4WZ5Vnc09SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnR

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )