ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Những Tên Sát Nhân Thông Minh - The Oxford Murders (2008)
Những Tên Sát Nhân Thông Minh - The Oxford Murders (2008) 
Tên phim: Những Tên Sát Nhân Thông Minh 
Tên tiếng anh:  The Oxford Murders (2008)  
Đạo diễn: alex de la Iglesia
Diễn viên: ohn Hurt, Elijah Wood, Leonor Watling, Julie Cox
Nhà sản xuất: Eurimages, La Fabrique de Films, Telecinco Cinema
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Thời lượng: 106 phút
Thể loại: Hành Động - Xã Hội Đen
Năm sản xuất: 2008Giới thiệu :Tại trường đại học Oxford, một giáo sư và một sinh viên phải cùng nhau tìm cách ngăn chặn những hành vi tội ác được gây ra bởi những tên sát nhân khác nhau, nhưng có mối liên kết là các ký tự toán học.


Tags:Những Tên Sát Nhân Thông Minh - The Oxford Murders (2008) , nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 , Những, Tên, Sát, Nhân, Thông, Minh, -, The, Oxford, Murders, , 2008, , , , phim nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 , xem phim nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 , nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 tap, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 kst, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 kites, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 SBS, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 full, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 full vietsub, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 dvdrip vietsub, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 ban dep, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 mf, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 mediafire, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 HD, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 youtube, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 multi, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub xem online, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 ban dep, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub kst, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub by kst, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vietsub kites, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 tap cuoi youtube, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 tap cuoi youtube, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 VIETSUB, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 MBC, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 youtube, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim vang, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim 47, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 xemphimhan, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 xuongphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phimnoi, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 hoaphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 bienphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 vuaphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 , nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 xi xam, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 clip, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim 1 vui, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phhimsao, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim so 1, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phimphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 topphim, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim 3 s, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 v1vn, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 kenh14, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 soha, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phimtop 1, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim HD, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim tam ly, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim xxx, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim 18+, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim nguoi lon, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 xem phim nguoi lon, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim 88, nhung ten sat nhan thong minh - the oxford murders 2008 phim tam ly, ,maphim*==w$Q3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9yYzQmNxc0VaJlRlZGdXd1R4pndFNHS3xUc3JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJk5WRtgzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9SVx0kSo1mVulTRNxEeHp1R4pndFNHS3xUc3JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ3M0NlEDRzUSasBnRzUCdpRWZvM2MUhXWzQGWChkY5RGbWdEe6ZXRzh0dMF3dCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUiNDdTJxQ0MlkGbwZ0MlQXakV2LVVlT6F1aNVHeFZ1dOdVUHhne2V0cIdHTxdnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9COXFGbS5GZRlDMOVlWGd1R4pndFNHS3xUc3JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJ0M0NlEDRzUSasBnRzUCdpRWZvsGbSZHaE5kcGNjWZZFVlJzdXBXT5YEVEZmeCBzLk9SZslmZv02bj5SZsd2bvdmLzN2bk9yLBNTJzBHd0hmQzUyMDdTJxQ0MlkGbwZ0MlQXakV2LNhkWXZkMYJTVHJWUWJjYyc3Vw1UOGRFRmpnQw8CZvUGbpZ2Lt92YuUGbn92bn5ycj9GZv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3USMENTJpxGcGNTJ0lGZl9SQUVFWORFVYpFViJkUsplM3dFcNljRURkZ6JEMvQ2LlxWam9SbvNmLlx2Zv92ZuM3YvR2LvE0MlMHc0RHaCNTJxM0NlEUbplGTJJnSxIFeWxWM1REZfFTM1wGcNRTRDFEbDVlcppUOwk3VQNFbB92LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJk5WRtgzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUTM0QWR2RTYwRlZ5VULul3YlRWS1hDSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUjVNhXW5Q1MK9WcKdzXw40MwVVcYVERv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUjVu5GUfBTbHdTZWFHRmh1Z1F3VNNnZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUDbxY1M0pkSYhVNsRWVq1yYsZzXlFjTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUjRvVXbrJDbLlUM5gnNad1cPF3a0lFdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUTM5ADNv5ma39GcaVUN11Eeyl1NWNzQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3USQtlWaMlkcKFjU4ZFbxUHRk9VMxUjRPR0QhdFOjZmYplzQ4NzT0gXb5pVVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3UCbtRHaukDMyEDMyUjMvcjdz9COwAjMtMnclRmc11WLkJ3bmh3btUGa01CaulWbtcmbvhGdt4WYo5WL0F2ct4WZ01yZuVHau9SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbtRHaukDMyEDMyUjMvUjdz9COwAjMtMnclRmc11WLkJ3bmh3btUGa01CaulWbtcmbvhGdt4WYo5WL0F2ct4WZ01yZuVHau9SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbslmR

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )