ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Người Đàn Ông Thứ 1000 (2012) [8 Tập]
 Người Đàn Ông Thứ 1000
Tên phim:   Người Đàn Ông Thứ 1000 (2012)
Tên tiếng anh: The Thousandth Man -
Đạo diễn: Kang Cheol Woo, Choi Hwa Jin
Diễn viên: Kang Ye Won, Lee Chun Hee, HyoMin, Nam W
Thể loại: Hài Hước, Tình Cảm
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 8 Tập
Năm sản xuất: 2012
Nguồn: Sưu tầm


Giới thiệu :Bộ phim "The Thousandth Man - Người Đàn Ông Thứ 1000 (2012) [8 Tập]": nói về gumiho (nhân vật siêu nhiên cáo 9 đuôi - hồ li tinh) muốn trở thành người phải ăn lá gan của 1000 người đàn ông. Khi đến với người đàn ông thứ 1000 cô phải làm cho anh ta yêu mình thật lòng thì mới có thể trở thành con người. Thế nhưng khi thời cơ đến cô đã do dự không ăn lá gan thứ 1000 ấy và cô biết được một thứ cảm giác mà trước nay cô chưa hề

 Người Đàn Ông Thứ 1000

 Người Đàn Ông Thứ 1000

 Người Đàn Ông Thứ 1000

 Người Đàn Ông Thứ 1000
Tags : maphim*DdT$Js1Gdo5CRPV1TBp1Va9CNBFjQtETL0JXYQ1CVT9ULuFWTtgGdk5WYzV3boRVLlhGVv0WdixWYv4mducmbppnLzAXbv8SQzUCc0RHaCNTJEVTJtlGaQBjMlMWMBVUM1VCaOJUNlM0NlwWb0hmL4AjMxAjM5IzLyEDMy0ibh1WLoRHZuF2c19Ga01SZoRXLwADMx0SdoRXLn52bt4WYk1SavV3Zu9SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnRDdTJ0AXbuY3at5yMwATLxAjLuFWTugGdk5WYzV3boRlLlhGVvMndulmZyczYmVzZmF2NiNHN0IjN4RDcnhWb4VHNpp3NzZ3NkBnM20WYlRjcjZ3asZ2az5WZvQ2LzQDNBNTJt92YuMXZslmZvJWb1pmL3YjM3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFzQ3UCNw1mL2tWbuIDMw0SMw4ibh1kLoRHZuF2c19GaU5SZoR1LhRXe1RWb0NmMiV2Z2tWd2JHesdXcrpmMo12MpZXYqt2ZxdDZwJjNtFWZ0I3Y2tGb6t2cuV2Lk9yM0QTQzUSbvNmLzVGbpZ2bi1Wdq5yN2Izd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlQDct5idr1mLxADMtEDMu4WYN5Ca0RmbhNXdvhGVuUGaU9yb0JDZnZnNnZmcnpXb0MHb5djN4dTZzNzbxZnZ4NDd0kWd3QGcyYTbhVGNyNmdrxGdrNXNo9CZvMDN0E0Ml02bj5yclxWam9mYtVnauEzNyc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOFTWWdlcSFGaGdjb6hjbM5Uds91Nu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmU0JHRWNUSSBXR5pUOtMzQtgkaZd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdQljV5k1S2JUR6R1cDFjZmdXLBNmVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEUM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )