ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Chàng trai tốt bụng - Nice Guy [ Tập cuối ]
Gã Khờ
Chàng trai tốt bụng - Gã Khờ - Nice Guy

Tên phim: Gã Khờ
Tên khác: Chàng trai tốt bụng
Tên tiếng anh: Nice Guy
Đạo diễn:Kim Jin-won-I
Thể loại:Phim Bộ, Hàn Quốc, Tâm Lý - Tình Cảm
Quốc gia:Hàn Quốc
Diễn viên:Song Joong Ki, Moon Chae Won, Park Si-yeon, Lee Kwang Soo
Thời lượng: Đang cập nhật
Phát hành:2012
Nguồn:Sưu tầmGiới thiệu :Bị người yêu cũ Han Jae Hee phản bội, Kang Ma Roo lợi dụng Seo Eun Gi, một cô gái mất trí nhớ, để trả thù.


Gã Khờ

Gã Khờ

Gã Khờ

maphim*==w$Q3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CMy0Ccl1Se1dWLlNWau91N4ITN2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfJDMw0CMy0Ccl1Se1dWLlNWau91c3ITN2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyctxWamRncvh2cfFDMw0CMy0Ccl1Se1dWLlNWau9Fa3ITN2h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuVULwIzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOfhjNVRjWU1yTBplcXlkYNhGalZEev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5UN4UkTR9WSf9WcvpWOSFGTUJDcVZzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTORFS0dVNTllaWljTWhzahxkWnVjVh9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCZuVULwIzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iNxAXZtkXdn1SZjlmbf5Gd0MXd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL2EDcl1Se1dWLlNWau9FO0Rzc1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkNxM0Nl4Wdm9VMwATL2EDcl1Se1dWLlNWau9VdzRzc1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEkNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtUTMwVWL5V3ZtU2Yp52X0F3NyVHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ1EzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0SNxAXZtkXdn1SZjlmbfJWc3IXd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCVTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL1EDcl1Se1dWLlNWau9VMxdjc1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEUNxM0NlMXbslmZ0J3boN3XzADMtQTMwVWL5V3ZtU2Yp52XlNmYtVHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQ0EzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0CNxAXZtkXdn1SZjlmbfdzYi1Wd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCRTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATL0EDcl1Se1dWLlNWau9FdiJWb1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEENxM0NlwWb0hmL5AjMxAjM0EzL3Y3cvITMwITL5V3ZtU2Yp5WLn5Wdi1CdvRXLpFmc01yZuFGaj9SbphGct0WZ49yZy9mLn5WY21WaoB3LvE0MlAHd0hmQzUCbsVnRDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLzEDcl1Se1dWLlNWau9FNqRGb1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlM0MxM0Nl4Wdm9lMwATLzEDcl1Se1dWLlNWau9FepRGb1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlI0MxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtMTMwVWL5V3ZtU2Yp52XxlGZsVHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQzEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0iMxAXZtkXdn1SZjlmbfdHMmdWd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDJTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLyEDcl1Se1dWLlNWau9lbwY2Z1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtITMwVWL5V3ZtU2Yp52X6pXZnVHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQyEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SMxAXZtkXdn1SZjlmbfVjM0ZWd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDFTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLxEDcl1Se1dWLlNWau9VexQnZ1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtETMwVWL5V3ZtU2Yp52XtFDdmVHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQxEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CMx8GarF2ZfZme3lTd49yblRWa29SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDBTMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLwEzbotWYn91M6dXO1h3LvVGZpZ3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIEMxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtATMvh2ahd2Xxl3d5UHev8WZklmdv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQwEzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SOwAXZtkXdn1SZjlmbf1GdxkTd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMWODdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL5ADcl1Se1dWLlNWau9Fa0FTO1h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ5M0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtkDMwVWL5V3ZtU2Yp52X5QXM5UHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBlzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0COvh2ahd2X0gHczUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJChzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0COvh2ahd2XyhHczUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBhzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0COvh2ahd2XodHczUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0yNvh2ahd2Xr9GdyUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJCdzQ3UyctxWamRncvh2cfJDMw0yNvh2ahd2Xm9GdyUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBdzQ3UyctxWamRncvh2cfFDMw0yNvh2ahd2Xh9GdyUHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDZzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CZz1iNwAXZtkXdn1SZjlmbflDOshHd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkNDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLkNXL2ADcl1Se1dWLlNWau9Vd3wGe0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ2M0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQ2ctYDMwVWL5V3ZtU2Yp52XkdGb4RHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDVzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0SNwAXZtkXdn1SZjlmbfhXNwdHd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIUNDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATL1ADcl1Se1dWLlNWau91a1A3d0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQ1M0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtUDMwVWL5V3ZtU2Yp52XxNGc3RHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDRzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CZzRzbotWYn91Y1Bnc0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQ0M0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtQ2c08GarF2ZfpHdwJHd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEENDdTJz1GbpZGdy9Gaz91MwATLkNXLzADcl1Se1dWLlNWau9FM0AXc0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQzM0Nl4Wdm9lMwATLkNXLzADcl1Se1dWLlNWau9FdzAXc0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQzM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQ2ctMDMwVWL5V3ZtU2Yp52XohDcxRHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBNzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CZz1iMwAXZtkXdn1SZjlmbtUmbvpXLr9lawRTb0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyQyM0NlMXbslmZ0J3boN3XyADMtQ2ctIDMwVWL5V3ZtU2Yp5WLl52b61yafdGc00Gd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIkMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9VMwATLkNXLyADcl1Se1dWLlNWau1SZu9mets2XiBHNtRHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBJzQ3UyctxWamRncvh2cfNDMw0CZz1SMwAXZtkXdn1SZjlmbflXbkpGd49iZ3N3Lt92Yu42bpR3btlHbpFGZuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMUMDdTJz1GbpZGdy9Gaz9lMwATLkNXLxADcl1Se1dWLlNWau9lMpRma0h3Lmd3cv02bj5ibvlGdv1WeslWYk5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiQxM0NlMXbslmZ0J3boN3XxADMtQ2ctEDMwVWL5V3ZtU2Yp52XtJGZqRHevY2dz9SbvNmLu9Wa09Wb5xWahRmL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJBFzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZV1mMLNkUD50NmNUeo1mbZVXTMFDMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kVEl3Nud2d0MVTupWTKFnSmF0Ynp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJClTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0J0NrFleCNjV0YUTwIVMYl2R2J3VX9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ5EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZlJkS2J3c3I1aINTUEBnNrRncHF0Mv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMEOxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRWQ1cXbSR2ZzZGMGRFN2hmZ5NHbzE2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJChTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkt0ZSZ2XxRXZfhnTo9UMTRWOhV3ar9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ4EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZEFkZ2AFbtRUbwcGVRZTUsdkd1ImUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0NxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2NrJnSmhVaxFnWLxEawZHNzh1QlN0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCdTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdFTtUTMvZVNtR3VqFWUoVXQ3VEVE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ3EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZIFDUBxmTvpnN0FTSwlDU0MVaQhHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRHa4BzV3AlTXBlSyMjRXhUbyJWTpt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCZTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkBnYK90NWVkW5RDMXZmN40WMtQGTH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ2EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTINUO3pUMlpXM4gVbSh3RNlzYipGTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUNxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXZhVVUYhGcHdWaNVHZ1E0QhdHN5M1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCVTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0VlYNB3MNVHOhRTLiFEWV9GTwc1Zq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ1EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdxQXOExEOVB1N3JlNq1EZURDMOZVev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMENxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2S0EzU09Wdulndpxkbf9GePNnSLh3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCRTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT092XPR1YNhDT1YnWpdmY21iNZZGVR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQ0EzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdG9ENlpWNuVnbtZ0NtY1SBp1MGV0Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0MxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EVPlWTC5mdlNXd1ZGOBNFbYZVex10LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCNTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkVlbjJULoV0Z3FDcTNzb2EFRFJjbt9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQzEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOwFkaxYkc0E1YDJFZSNEbtcFSl9Eev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmTaJ3NiJ2QiFDZDFTZyhXZNxkMUp2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCJTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOVXOzFTY342Q6t0XrhTNv1keNpHbf9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQyEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT152T5ZWbFVGb0IXL0Q0UY5GNqZDbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlDd2NHMvNnVygGZjJFWGBFdpFXZ3l1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCFTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTk5mbaRXOMJGaapWc0NXQGFDcyI0Nx9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQxEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdolHRUJkWykUSYhkMGFHSGR0chJTZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMEMxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzNH5Uc58WMT9GVVp1aVx0ba90axlzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJCBTMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0hUVwVUYV1SRBh0a2Qzc2IEWNVVRy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSQwEzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT11WSMhTMpdVWM9FUPJ3SM1CWul1Nv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT091N3NWRyl3SnVjdFZlZ41SdYN2NL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ5M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljbwFXZ41iZNpWcOZ3Yqx0XPhEaL52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBlzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZhx0Rv9lUw9kQhFVVTdlUUVVdwczTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMEODdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT012RuJXLsxkT0JjRwN3cXlHWtwWSH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ4M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlTRnhVSxQVT350ThJ3Ny1WcCF0cYV2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBhzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdRVGT5ZUW0YkSWNlYRR0a3dHSslTdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0NDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5QzQIhDRvhjd3YkQvdDNIVzc2VzRs9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ3M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5ETKF2bLZUS6pVSrZVRtdTNqB3NTR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBdzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdllXdplkWyZVOSFlYNV3SxYXVidWcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkBVYMl2XX5UaCNWZtBlWo1CbKFHSH9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ2M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmMfN3S5hEWl9WMYR2MYhUatp3QLt0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBZzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdS1EaEJ3U6Z3b1Aleph1d4F2duplav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUNDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOJmbJBlaTNlNNhnaOx2MhtUcORkTS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ1M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGSJJlR1FTNhFnRxYFMKdjNrVjVpF2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBVzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdtAzdxtWTSFlWjF3RndHSK5WZap1Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMENDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOlERj9VVpVGcNJjY580Rf9EaJ1UVu9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQ0M0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNR2RG90apdldR9Ed35ka1ZmchNGMsR1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBRzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EZYFkYRh1STFERolmWqF0TBZWUwoFOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlM0MDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkZUb0k3QtBTQ29lNhlzZFZFWmhEM69yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQzM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRmZuNXVtBFT4FnSiJEO5wUVCJUWPp3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBNzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1Ed481Mq1GdfN0UVd0UN91dpdVNyI1Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMkMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkJzZnhWOuh0U4R2Rq5WQx9lV2JUeU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQyM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljc2MTLmZ0SZZzc0ZXc1AFWfh0Y4RzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBJzQ3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTxd1TTRFSKhVY3RUO44WR6Z2MOJHev8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMUMDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdEayonc1ZFbslFWqV3Q0YDdoVlUL9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiQxM0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRXN5F2Nl5WOIFmSydkWB10VRNTcFd2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJBFzQ3UCbtRHauU0QGhTOadVSvMTMtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJzEzQ3UCbtRHauclWFhTOadVSvITMtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJyEzQ3UCbtRHaugzTFhTOadVSvETMtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UCbtRHauE0NEhTOadVSvATMtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJwEzQ3UCbtRHaukkWEhTOadVSvkTLwFGVtkXdH1SZjlmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJs1Gdo5yVDNEO5o1VJ9COtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ4M0NlwWb0hmL5E0Q4kjWXl0L30CchRVL5V3RtU2Yp50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlczQ3UCbtRHauYUSDhTOadVSvYTLwFGVtkXdH1SZjlmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJs1Gdo5CMwMEO5o1VJ9SNtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJ1M0NlwWb0hmLwkkQ4kjWXl0L00CchRVL5V3RtU2Yp50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCbtRHau8kRBhTOadVSvMTLwFGVtkXdH1SZjlmTv8WZklmdv4mducmbppnL2R3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJs1Gdo5SV2EEO5o1VJ9iMtAXYU1Se1dULlNWaO9yblRWa29ib25yZulmeuYHdv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlwWb0hmLXBTQ4kjWXl0Lx0CchRVL5V3RtU2Yp50LvVGZpZ3LuZnLn5Wa65id09yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UyZlV3Mq5mSTl2XpR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMxM0NlQTTvRGa3EFZxY1VENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlITMDdTJ3lWURtkd5d2cRBFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxEzQ3UybnhmS2pHaj5mQnR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlQzVsx2VvhEdvJ0dENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlkzQ3USUsNXaDJkQtF2c3R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCODdTJwYlemVjR4NjVyQGRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0Nl0EWV90YEJkZDdHRENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlYzQ3USRtMHSYZjNkVWS5R0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJjpUZKhmVrpnS39ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlMmVyEne1YjeKZmZENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlMzQ3UybHlkcOJ1NSRVaXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiMDdTJw8WSKZVNHRkU1VDRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlEUNIFUTtdne1VFUENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIVRMxUSBJFV

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )