ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Buộc Phải Chiến Đấu - Battle Force 2011 [FullHD]

Buộc Phải Chiến Đấu -  Battle Force 2011
Buộc Phải Chiến Đấu -  Battle Force 2011
Tên phim: Buộc Phải Chiến Đấu
Tên khác: Battle Force 2011
Đạo diễn: Scott Martin,
Diễn viên: Scott Martin, Clint Glenn, Tony Pauletto, Brandon Kyle Davis, Johnny Kios, Riley Litman, Dennis LaValle, Alberto Frezza, Stephanie Beran, Sarmarie Klein, Andreas Lyon, Derron Ross, Daniel Riordan, Rod Halmshaw, Adam Karell,
Sản xuất: Archstone Pictures, Automatic Entertainment, ISS Prop House,
Thể loại: Hành Động, Tâm Lý, Chiến Tranh, HD - HQ - Phim chất lượng cao
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Năm phát hành: 2011
Thời lượng: 90 phútGiới thiệu :Một đội quân đặc biệt có sứ mệnh chạy đua với thời gian để chuyển những thông tin mật phục vụ cuộc chiến trong Thế chiến II. Khi bị dồn vào đường cùng họ chỉ có một lựa chọn: Bắn vào đối phương!


Tags : maphim*=M0$NlIjdvRHailnNxtmbp9SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlQXcoRGanhWbplHd58SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlQXMkpmYwhnZydjc08SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EUBV3c5hjYiFlVkRkaPRFVVZTSMB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdSlmQqFXUitGST5UdGJWcuJWTn9GSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT580a2JTdIJEczdnSLJTYvhEdHVnUE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljQYdXN2QmNVFzYLpkUuZjZJ1SdoV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT3UFOGNmY4g0SWJ0bxpXa1MDMsJ2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOp1dZFzNwFGTotGWGVTNaVGeyMGSY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGZVdTURFkeLVnVVR2SkpHb0gDOt0yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCZi52N3VHN6RXcjdzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJoFTOlZWNwBjdnpnev02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlsWN2JGdwNGOnlWMj9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3Uya4V2bqJmeohja2NzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJpVjYwVGc2c2Y5V3Yv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlMTY5lWellHcvdzYw9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCd0QTcsFmZ1NTZyMzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJSplQNd1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJTRjWYN1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJRdEVQRzLt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJSVET1k1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJBNEONR0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJmNnbM9Ue4ZXLklGZlJXYoNHNCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJmhnbMhTeLdTLklGZlJXYoNHNCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJUFUZmhWWx4ULklGZlJXYoNHNCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyFTYlZjarRjd4ZDZv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyFTYlZjarRjd4ZDZv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyFTYlZjarRjd4ZDZv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJaxUaFBTZ5EVLklGZlJXYoNHNCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyhzZzgzcmZzcrV3bm9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0QXM4NmMzhmZ1Izdy8yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJkZWMDJTNn5ULklGZlJXYoNHNCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJxUTbo5WepdXa1NWc49yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ3kzN14Wb3UnYyNmdw8yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJvlWNzR3YhZ2NlNWbs9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJwUHMvhGdvNWOlhWav02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJwUHMvhGdvNWOlhWav02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJwUHMvhGdvNWOlhWav02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ3EWYyQnN5kzd4Jjby8yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJxZjMzhnN4RTayYXdi9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJrlHa492Yp52M39WYv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJrlHa492Yp52M39WYv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJrlHa492Yp52M39WYv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJktGerRHb3A3Ntl2dv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJktGerRHb3A3Ntl2dv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJktGerRHb3A3Ntl2dv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyY3b0hmY5ZTcr5Wav02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJyY3b0hmY5ZTcr5Wav02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0FDZqJGc4Zmc3IHNv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0FDZqJGc4Zmc3IHNv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0FHakh2Zo1Wa5RXOv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0FHakh2Zo1Wa5RXOv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOBVQ1NXe4ImYRZFZEp2TURVV2kETQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5EUBV3c5hjYiFlVkRkaPRFVVZTSMB1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1EdSlmQqFXUitGST5UdGJWcuJWTn9GSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT0JVaCpWcRJ2aINlT1ZkYx5mYNd2bI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNlzTrZnM1hkQwN3dKtkMh9GS0dUdSR0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1UOPtmdyUHSCB3c3p0SyE2bIR3R1JFRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVT5IEW3VjNkZTVxM2SKJlb2YWStUHa19yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNljQYdXN2QmNVFzYLpkUuZjZJ1SdoV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kT3UFOGNmY4g0SWJ0bxpXa1MDMsJ2Yv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTOdTV4Y0YihDSLZlQvFnepVzMwwmYj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVN5kW3lVM3AXYMh2aYZUN1oVZ4JzYIh1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCMtZEcplGbwknSQlXbZRVRa5kaU1kTadXWxcDchxEarhlR1UjWlhnMjhEWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJw0mRwlWasBTeKBVetlFVFplTqRVTkRWV3EVUBp3S1ZVVktEZ6xGN4gTLt8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlATbGBXapxGM5pEU51WWUVkWOpGVNRGZVdTURFkeLVnVVR2SkpHb0gDOt0yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCZi52N3VHN6RXcjdzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJkJmb3cXd0oHdxN2Nv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlgWM5UmZ1AHM2dme69SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCaxkTZmVDcwY3Z6p3Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJrVjdiRHcjhzZpFzYv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlsWN2JGdwNGOnlWMj9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3UCd0QTcsFmZ1NTZyMzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJkVmbpZWZk5WdDdTJ0RDNxxWYmV3MlJzMv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQWZulmZlRmb1N0NlsGel9maipHa4omdz8SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZl5WamVGZuV3Q3Uya4V2bqJmeohja2NzLt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJDdTJpVjYwVGc2c2Y5V3Yv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQmbFdzQ3USa1IGclBnNnNWe1N2Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlMTY5lWellHcvdzYw9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSNDdTJzEWeplXZ5B3b3MGcv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UiUaJUTX9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJSplQNd1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJyM0NlIVRMVTWv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UiUFxUNZ9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuV0NDdTJBNEONR0Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlE0Q40ERv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UyU0oFWT9SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJTRjWYN1Lt92YuQWa2RXa3RnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlE1RUBFNv02bj5CZpZHdpdHduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USUHRFU08SbvNmLklmd0l2d05yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJmNnbM9Ue4ZXLklGZlJXYoNHNCNTJk5WR3M0NlY2cux0T5hndtQWakVmchh2c0I0MlYzQ3UiZ45GT4k3S30CZpRWZyFGazRjQzUSNDdTJmhnbMhTeLdTLklGZlJXYoNHNCNTJ0M0NlQVQlZGaZFjTtQWakVmchh2c0I0MlMzQ3UCVBVmZolVMO1CZpRWZyFGazRjQzUiMDdTJaxUaFBTZ5EVLklGZlJXYoNHNCNTJxM0NloFTpVEMllTUtQWakVmchh2c0I0MlQmbFVzQ3USc2Izc4ZDe0kmM2VnYv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJxZjMzhnN4RTayYXdi9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NlIHOnNDOzZmNztWdvZ2LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3Uic4c2M4MnZ2M3a19mZv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJxUTbo5WepdXa1NWc49yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJk5WR1M0NlETNthmb5l2dpV3Yxh3LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQzQ3UCZmFzQyUzZO1CZpRWZyFGazRjQzUyMDdTJkZWMDJTNn5ULklGZlJXYoNHNCNTJyM0NlcTO3UjbtdTdiJ3Y2BzLvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzQ3UyN5cTNu12N1JmcjZHMv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCZuV0NDdTJ3EWYyQnN5kzd4Jjby8yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlcTYhJDd2kTO3hnMuJzLvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCN0FDejJzcoZWNycnMv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ0QXM4NmMzhmZ1Izdy8yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0Nl8Wa1MHdjFmZ3U2Ytx2LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UybpVzc0NWYmdTZj1Gbv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )