ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Vua Các Vua [HD]

Vua Các Vua
Tên phim: Vua Các Vua  [HD]
Tên khác: King Of Kings 1961
Đạo diễn: Nicholas Ray,
Diễn viên: Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield, Ron Randell, Viveca Lindfors, Rita Gam, Carmen Sevilla, Brigid Bazlen, Harry Guardino, Rip Torn, Frank Thring, Guy Rolfe, Royal Dano, Robert Ryan, Edric Connor,
Sản xuất: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Samuel Bronston Productions,
Thể loại: Tài Liệu, HD - HQ - Phim chất lượng cao
Quốc gia: Mỹ - Châu Âu
Năm phát hành: 1961
Thời lượng: 168 phút
Tags:Vua Các Vuavua cac vua -,Vua Các Vua - King Of Kings 1961, vua cac vua - king of kings 1961 , Vua, Các, Vua, -, King, Of, Kings, 1961, , phim vua cac vua - king of kings 1961 , xem phim vua cac vua - king of kings 1961 , vua cac vua - king of kings 1961 tap, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub, vua cac vua - king of kings 1961 kst, vua cac vua - king of kings 1961 kites, vua cac vua - king of kings 1961 SBS, vua cac vua - king of kings 1961 full, vua cac vua - king of kings 1961 full vietsub, vua cac vua - king of kings 1961 dvdrip vietsub, vua cac vua - king of kings 1961 ban dep, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub, vua cac vua - king of kings 1961 mf, vua cac vua - king of kings 1961 mediafire, vua cac vua - king of kings 1961 HD, vua cac vua - king of kings 1961 youtube, vua cac vua - king of kings 1961 multi, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub xem online, vua cac vua - king of kings 1961 ban dep, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub kst, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub by kst, vua cac vua - king of kings 1961 vietsub kites, vua cac vua - king of kings 1961 tap cuoi youtube, vua cac vua - king of kings 1961 tap cuoi youtube, vua cac vua - king of kings 1961 VIETSUB, vua cac vua - king of kings 1961 MBC, vua cac vua - king of kings 1961 youtube, vua cac vua - king of kings 1961 phim vang, vua cac vua - king of kings 1961 phim 47, vua cac vua - king of kings 1961 xemphimhan, vua cac vua - king of kings 1961 xuongphim, vua cac vua - king of kings 1961 phimnoi, vua cac vua - king of kings 1961 hoaphim, vua cac vua - king of kings 1961 bienphim, vua cac vua - king of kings 1961 vuaphim, vua cac vua - king of kings 1961 , vua cac vua - king of kings 1961 xi xam, vua cac vua - king of kings 1961 clip, vua cac vua - king of kings 1961 phim 1 vui, vua cac vua - king of kings 1961 phhimsao, vua cac vua - king of kings 1961 phim so 1, vua cac vua - king of kings 1961 phimphim, vua cac vua - king of kings 1961 topphim, vua cac vua - king of kings 1961 phim 3 s, vua cac vua - king of kings 1961 v1vn, vua cac vua - king of kings 1961 kenh14, vua cac vua - king of kings 1961 soha, vua cac vua - king of kings 1961 phimtop 1, vua cac vua - king of kings 1961 phim HD, vua cac vua - king of kings 1961 phim tam ly, vua cac vua - king of kings 1961 phim xxx, vua cac vua - king of kings 1961 phim 18+, vua cac vua - king of kings 1961 phim nguoi lon, vua cac vua - king of kings 1961 xem phim nguoi lon, vua cac vua - king of kings 1961 phim 88, vua cac vua - king of kings 1961 phim tam ly
hellophim.com, hay318.com, tin tuc hay318.com, phim hai, hellophim.com, up.hellophim.com/anc

maphim*==w$Q3USchVWMvJmMlZXehl2Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUCROVULyEzQ3Uib2kDa5BXawgHavF2Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlITN5kXN3N2ZtN2Ys9SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJpJ2Mn1md3hnNihTYv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlkWaqljdulXetp2N09SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3Uie342crlGa29mcyh2Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJ1BzM01GazBTc69mYv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlEXeqhne6ZWN0U2bq9SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3USNmVmYuRDcul3M2Z3Lt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJktmMkNnM0x2a5NnNv02bj5yckF2bsBXdvJWb1x2Zv8SQzUCc0RHaCNTJzM0NloHO0x2bmRHcoVndv9SbvNmLzRWYvxGc19mYtVHbn9yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCe0FWa3xWbwU3YodzLt92YuMHZh9GbwV3bi1Wdsd2LvE0MlAHd0hmQzUSMDdTJsJTa2cDMwp3c1hWNv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlQkTF1iMxM0NlEjNhFja0kTdmZHc39SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlIjN0hHb5MHO3RXdl9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMxM0NlU3Y1UGe0UWNlBzbx8SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSODdTJnRXezNnbnN2c3JHNv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UiehR2d4lXYwhXM0V3Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3M0Nlo3d5dnd4JTNyZ3a19SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNDdTJoVnb2IDbwgjdpJWav02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCZzBDMoF2b5pWO3w2Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0M0NlMnNyUWY3kDc5onaq9SbvNmLuVGZ4RWa25yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMDdTJkxWY3Q3drhjZnZGNv02bj5iblRGeklmduc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3USMnhTbiBTYzNzbhN3Lt92Yu4WZkhHZpZnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxM0NlYWVxgDZGFVYtQWakVmchh2c0I0MlQkTF1iMxM0NlUVTtd0R3UWOtQWakVmchh2c0I0MlETMDdTJDh1N6BHTN9ULklGZlJXYoNHNCNTJwEzQ3UiTkN0Y2Rzay1CZpRWZyFGazRjQzUSODdTJflFRMJ3XDNXLklGZlJXYoNHNCNTJ4M0NlIGciFVZwVlYtQWakVmchh2c0I0MlczQ3UCZQJGMTBHVE1CZpRWZyFGazRjQzUiNDdTJHxkRPR0M15ULklGZlJXYoNHNCNTJ1M0Nl8Vb1k0NVVXLtQWakVmchh2c0I0MlQzQ3UyRaZFU3NTZp1CZpRWZyFGazRjQzUyMDdTJjRmaVVnVuFTLklGZlJXYoNHNCNTJyM0Nl0SbmVENEZTTtQWakVmchh2c0I0MlEzQ3UCM2U3Yzo3brl2M2AXev8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCROVULyEzQ3UyM4V2b4MTM3AXM5EHOv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSMxM0NlkGM4cDOkRTbrxWNmp2LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlATMDdTJqx2N2MXdhFDMiJTc48yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ5M0NlMzcmJDehpXb14WM392LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgzQ3UydxgzbuRTY4knczQWev8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyNDdTJtNTazNHertWezcjZj9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ2M0NlYGZ1FzdmhjZ3Mzbpt2LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUzQ3UCcsNjejRTcpdjZpRjev8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCNDdTJ5J3cxV3Ni1WOoJ2Yv9yblRWa29Cdl5mLlJXYoNndv1mL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJzM0Nlwmb5JXY3BnNwITY6l2LvVGZpZ3L0VmbuUmchh2c29Wbuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIzQ3UCa1FjY0N3dxQWbxAnbv8WZklmdvQXZu5SZyFGazZ3bt5yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )