ads
Thông báo : Những thước phim quý báu về người anh hùng dân tộc " Võ Nguyên Giáp "
Đánh giá: 9/10, 1002 bình chọn cho phim Tướng Quân Gye Baek Trên SCTV tổng hợp [Full]

Tướng Quân  Gye Baek
Tướng Quân  Gye Baek Trên SCTV tổng hợp
Tên phim: Tướng Quân  Gye Baek
Đạo diễn: Kim Geun-hong
Diễn viên: Lee Seo Jin, Gye Baek Jo Jae Hyun, Choi Won Hong, No Young Hak, Oh Yun Soo, Song Ji Hyo
Nhà sản xuất: Đang cập nhật.
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 36 tập
Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2011

Giới thiệu : Bộ phim nói về tài lãnh đạo hết lòng, hết sức của vị tướng lãnh dũng cảm “Gye Baek” – vị tướng quân cuối cùng của vương quốc Baekje thời Triều Tiên cổ. Lịch sử có ghi lại rằng mặc dù với quân số ít ỏi, ông và 5000 quân lính tinh nhuệ của mình đã chiến đấu với quân của vương quốc Silla cho đến hơi thở cuối cùng.

Tags:Tướng Quân Gye Baek , tuong quan gye baek , Tướng, Quân, , Gye, Baek, , , phim tuong quan gye baek , xem phim tuong quan gye baek , tuong quan gye baek tap-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52, tuong quan gye baek vietsub, tuong quan gye baek kst, tuong quan gye baek kites, tuong quan gye baek SBS, tuong quan gye baek full, tuong quan gye baek full vietsub, tuong quan gye baek dvdrip vietsub, tuong quan gye baek ban dep, tuong quan gye baek vietsub, tuong quan gye baek mf, tuong quan gye baek mediafire, tuong quan gye baek HD, tuong quan gye baek youtube, tuong quan gye baek multi, tuong quan gye baek vietsub xem online, tuong quan gye baek ban dep, tuong quan gye baek vietsub kst, tuong quan gye baek vietsub by kst, tuong quan gye baek vietsub kites, tuong quan gye baek tap cuoi youtube, tuong quan gye baek tap cuoi youtube, tuong quan gye baek VIETSUB, tuong quan gye baek MBC, tuong quan gye baek youtube, tuong quan gye baek phim vang, tuong quan gye baek phim 47, tuong quan gye baek xemphimhan, tuong quan gye baek xuongphim, tuong quan gye baek phimnoi, tuong quan gye baek hoaphim, tuong quan gye baek bienphim, tuong quan gye baek vuaphim, tuong quan gye baek , tuong quan gye baek xi xam, tuong quan gye baek clip, tuong quan gye baek phim 1 vui, tuong quan gye baek phhimsao, tuong quan gye baek phim so 1, tuong quan gye baek phimphim, tuong quan gye baek topphim, tuong quan gye baek phim 3 s, tuong quan gye baek v1vn, tuong quan gye baek kenh14, tuong quan gye baek soha, tuong quan gye baek phimtop 1, tuong quan gye baek phim HD, tuong quan gye baek phim tam ly, tuong quan gye baek phim xxx, tuong quan gye baek phim 18+, tuong quan gye baek phim nguoi lon, tuong quan gye baek xem phim nguoi lon, tuong quan gye baek phim 88, tuong quan gye baek phim tam ly

maphim*==w$Q3UCc2l1ZotWMT1CZpRWZyFGazRjQzUCZuVULiZzMDdTJypkMw91QohULklGZlJXYoNHNCNTJhZzMDdTJ0l3b3J3YqhXLklGZlJXYoNHNCNTJiVzMDdTJwt0coJGbtdXLklGZlJXYoNHNCNTJhVzMDdTJ0VXV3RmYfhWLklGZlJXYoNHNCNTJiRzMDdTJuRmY5gTb38ULklGZlJXYoNHNCNTJhRzMDdTJ3hXQJ5GVT1WLklGZlJXYoNHNCNTJiNzMDdTJR1mQYhENEdULklGZlJXYoNHNCNTJhNzMDdTJDN1b3cEWrZXLklGZlJXYoNHNCNTJiJzMDdTJ3ATe0I2d4FULklGZlJXYoNHNCNTJhJzMDdTJrtGUYF0V2cVLklGZlJXYoNHNCNTJiFzMDdTJfdnanlWLMFVLklGZlJXYoNHNCNTJhFzMDdTJOhjUPlUNp1WLklGZlJXYoNHNCNTJiBzMDdTJ1kWcUFXMFNXLklGZlJXYoNHNCNTJhBzMDdTJyJUSvREOKNWLklGZlJXYoNHNCNTJiljMDdTJ342Ux00TSpVLklGZlJXYoNHNCNTJhljMDdTJwcHOBx2SWBVLklGZlJXYoNHNCNTJihjMDdTJEF3YtY1XQFVLklGZlJXYoNHNCNTJhhjMDdTJ2E0QZp3S4hWLklGZlJXYoNHNCNTJidjMDdTJXRVZspEMqFTLklGZlJXYoNHNCNTJhdjMDdTJpREUR10QxcWLklGZlJXYoNHNCNTJiZjMDdTJCNza00mR0cULklGZlJXYoNHNCNTJhZjMDdTJXhGNqBndolVLklGZlJXYoNHNCNTJiVjMDdTJSVzN0gnd2ITLklGZlJXYoNHNCNTJhVjMDdTJlpmY6RHUtdVLklGZlJXYoNHNCNTJiRjMDdTJxYUaFNlZqFXLklGZlJXYoNHNCNTJhRjMDdTJm1CUHF1a3ZTLklGZlJXYoNHNCNTJiNjMDdTJvB1bkV3Q4JWLklGZlJXYoNHNCNTJhNjMDdTJG52Mm5kbxYXLklGZlJXYoNHNCNTJiJjMDdTJ34WcxskdhRTLklGZlJXYoNHNCNTJhJjMDdTJ1hUTCJzaHJXLklGZlJXYoNHNCNTJiFjMDdTJtMldkhUZ4QVLklGZlJXYoNHNCNTJhFjMDdTJX9VctNFWU1WLklGZlJXYoNHNCNTJiBjMDdTJ010b4l2a2oWLklGZlJXYoNHNCNTJhBjMDdTJx9lMstWTEJWLklGZlJXYoNHNCNTJilTMDdTJrhDUwgkNzUXLklGZlJXYoNHNCNTJhlTMDdTJhFkbqBzYoRWLklGZlJXYoNHNCNTJihTMDdTJadEN4llWLlVLklGZlJXYoNHNCNTJhhTMDdTJTRGa0g3UTpWLklGZlJXYoNHNCNTJidTMDdTJWF3Rm5GRPVWLklGZlJXYoNHNCNTJhdTMDdTJElWQ4MVNBNVLklGZlJXYoNHNCNTJiZTMDdTJLJHZ692QyNULklGZlJXYoNHNCNTJhZTMDdTJYh1RwJHRjZTLklGZlJXYoNHNCNTJiVTMDdTJudlbfxWd5YXLklGZlJXYoNHNCNTJhVTMDdTJk9UO3V1MM9VLklGZlJXYoNHNCNTJiRTMDdTJoZEWMpmdndVLklGZlJXYoNHNCNTJhRTMDdTJQ1CcWVWb0gXLklGZlJXYoNHNCNTJiNTMDdTJkpFS4lXd0tWLklGZlJXYoNHNCNTJhNTMDdTJuljYf1CNm1WLklGZlJXYoNHNCNTJiJTMDdTJBV3cYJkTxkULklGZlJXYoNHNCNTJhJTMDdTJfdDWoVDSslVLklGZlJXYoNHNCNTJiFTMDdTJ3RXTIl3MjZXLklGZlJXYoNHNCNTJhFTMDdTJ3dVWK5WZ6FWLklGZlJXYoNHNCNTJiBTMDdTJDlVT3UndVJWLklGZlJXYoNHNCNTJhBTMDdTJz4WbL1COnJVLklGZlJXYoNHNCNTJilzQ3UydwF0RotkRr1CZpRWZyFGazRjQzUSY5M0NlklWLRXeClkStQWakVmchh2c0I0MlIGODdTJrlmaXFFSUdULklGZlJXYoNHNCNTJhhzQ3UiavB1UldUNx1CZpRWZyFGazRjQzUiY3M0NlwEMsZUQPFTdtQWakVmchh2c0I0MlE2NDdTJpJTNSxESydVLklGZlJXYoNHNCNTJiZzQ3UiW0Nkd4pVaU1CZpRWZyFGazRjQzUSY2M0NlUGUiFUVkFzTtQWakVmchh2c0I0MlIWNDdTJtUjekZVSz1ULklGZlJXYoNHNCNTJhVzQ3UCTKRWR3p2Z31CZpRWZyFGazRjQzUiY0M0NlMWRMJXZ01mTtQWakVmchh2c0I0MlEGNDdTJmFnZEtWd3JWLklGZlJXYoNHNCNTJhNzQ3Uyb0ZjY6FlZy0CZpRWZyFGazRjQzUiYyM0NlYVLDhGZtQjRtQWakVmchh2c0I0MlEmMDdTJKpkT3l3drRXLklGZlJXYoNHNCNTJiFzQ3USMNFXRKRGVt0CZpRWZyFGazRjQzUSYxM0NlQXcRZXbJFWWtQWakVmchh2c0I0MlQmbF1iY2MzQ3USOaNzbYF0VwpnZqhnWGREV2ETc6Zmdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIGNDdTJ0VTemFDWSR2TPFHMPh1Vnd3RCp2Zl9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUCZuVULiZzMDdTJONjbzdUeFRFRkNWQE1WWmZFSXhGOS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY2MzQ3UCdjZnYwNWTP1UZDh1URdXRklFSqNlav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIWNzM0NlQHbUF2Mi1kb4VkT5YEe4lmNwZHWsR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhVzMDdTJONXS5pWLLZXeNNUWip3MspVdppnaw9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY0MzQ3UCZspkMB5WZDRXVHR2XQNjNpdDZFxEVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEGNzM0NlQnYqlUQRJ2UnRlU1FTWztmMyIWe4h3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiNzMDdTJktUYVVHe4M1dCJDMml1Q3hDSipmNQ9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSYzMzQ3UCd2tmdiNFetpmeuVGMmZVdhh0YHlzSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlImMzM0NlkDbqRUTml0QzQWMpBlQ091NihkR4g0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhJzMDdTJk1iZOBTM2EULtBzYnV1NO1CezZzXs9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiYxMzQ3UiTx9FSt81Ms9mW00mRTZ3cvBzSZtWSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEWMzM0Nl4kS402dKFnZll2TM1WSwhXWCdGWBV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiBzMDdTJk1yRhpkRxFFcIdTSXRmSqR1ZYNEMP9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSYwMzQ3UiTRRlNrpXSxkzMLFGeVdkSUt2SiBXbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIWOyM0Nl40dxFzRLh0dzRVa21SVJ5WaUdHWW90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhljMDdTJOhkNOhFTsFjW1hnS1RlSzE3bn10aC9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY4IzQ3USOltEcaVlcnNkSthTcE5GR41ERXBHTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEGOyM0NlkDU2lWW1QXapN0NV1GSB92ZtZlUTV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJidjMDdTJOJnM48GRZVzSpdjdyB3XHxkUK5ESi9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY3IzQ3UCdnJzb2g3ao1WMKp0bnZGeJp0a31STv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlImNyM0Nl4ULZpXe0JEbzMmeWJXLSZjb4xme4g3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhZjMDdTJk9WMWdnNBVHezpHWxJUY6hjRuVmcz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY1IzQ3UiT5NXMPdVQuR1cwMkeu90UqdGejV2Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEWNyM0NlQmcZhVVzknSwtEazUVZFlVQr5Gcpd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiRjMDdTJkFVS2BzMqljT1MlcvV0btFETx9kcj9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY0IzQ3UiTwk1MxoURLZTLLdFSxRmM24URBVlMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlI2MyM0NlQndONlc3gHV4UVeyJXL2V1dtpERPp0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhNjMDdTJOBVOy0SQ3gEcZd0RZRkZ29Fc0B3UN9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiYyIzQ3UCZll3ZZhXZiNVRVVVbDlTYvZTaygHUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEmMyM0NlQGdtUURHNmWR50NyVGS6JGRftWTDN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiFjMDdTJ5EGZHxERBR3aaVWd2FWe01WZ1VFcq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSYxIzQ3UCdBFUNZ1yY3tUY181d5UDU1UkRJVlUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIGMyM0Nl4ETlhTO4JjQLFFbsJGR2k3XIdFSqV3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhBjMDdTJOREbhR2XlpVQ1dzc3UXRjREOVFXLz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY5EzQ3UiTzVGMwIXVNBlRQtWVIVldKVlVsRHWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEWOxM0NlQWM3gFO2BTVatUe5gHeCR1U4B1djp1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJihTMDdTJkZEdCJ0NtBXU4IleX1yMqRzSJRHVq9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY4EzQ3USOul2R1UVaDBVaaFVV3hETlhFTP5mbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlI2NxM0NlkzRyZ0RnJWMZpVMxomUiZ3VuZWb5t0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJBBTJCNTJhdTMDdTJ0BnbiRVO6RHdJFmMYZ3VapXWwFkR29yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY2EzQ3UCZz0mRER2QyYVMwZnaHREek91d0xGWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEmNxM0NlQnSLVFU4FnaYxWL0d0MJtmdhhUUt91LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiVTMDdTJkd1RxAnWNFTcHVjaYF3bmtWLyEzRU9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY1EzQ3USOnx0ZWx2X5dmRUp3UmdFTZ9WS1MWUv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIGNxM0NlQXOEZDahJTdqNUOXplWtVGOrRmMJx2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhRTMDdTJkNjaaZVQ1AjQCRWeDVnMENWQxNXcx8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiYzEzQ3UiTVpFRh1ia3IVQ5lVcqFlUy0GWfF2Uv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlE2MxM0NlQXYNRTbU5WOkpnV5IUaKR2YsJ3VJR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiJTMDdTJkt2bBREc2Elc3oGUwlnRzZWcaVnQY9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSYyEzQ3USO1gGR0gESExmNzx0Y09lU39FckZXLv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIWMxM0Nl4EUlF1YSBnV3h2dyoFZf5US3pkWzI0LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhFTMDdTJ0NHTLdkQSNVY3gDO5ADUINHSz8kUE9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiYwEzQ3UiTzc3d4w0ZxMUaDtUUiBHczcFeKNTcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEGMxM0NlkDZMVUO0NENsFFMhN0TEdTLUJTbOR3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJilzQ3UCZBJnYxZ0VBR0YzZDVR1GVpJnWQNTRv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEWODdTJ54Ud1olYEdkME5me4QnVTBHeMJHbz9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY4M0NlkTOU91RJtGc0QHSMlVMTNFaVdUVSd1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhhzQ3UiT5w2Y1F0R0M1Z0E1UDNHN5F1QyU0Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlI2NDdTJ5Q2SxEDMaxWa6ZzRLFDUpVXSY5keS9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY3M0NlQWOGFHMOt2U2QlNttWLDZlNi52Yw0yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiZzQ3UiTycTYMJGatEHUIBTWKNFMiREdqlTWv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEmNDdTJOdjUCZkU6NWTnN1cXh3STdzYPZTNz8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUiY1M0NlQHaKJlaJR1dyFlYPJ1cmd0Xr5GN4E3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJhVzQ3UiTXRHdQRnWtUVQV50TWlnRy1CNhBVav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlIGNDdTJ5smQa9FZZFWSltGaTl3VnFWdpRGZR9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hWQwUiQzUSY0M0NlkDTjlGRvVjcZh1Z6RXaxpGMNFleth1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiNzQ3UCdwZmZCl3btZGO2ZDOxEUd5InVa5GTv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlE2MDdTJkh1TLVjbft2bftkb3kXNahDSu9lSI9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiYyM0NlkDSLdXNXd0X44UMPdVZthHOJRTMM52LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaBBTJCNTJiFzQ3UCZ210dmNlUfVzdiRDWWZkSLd0U4BjQv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoFEMlI0MlEWM

Phi lên đầu

Yêu cầu phim
Yêu cầu phim

Tên phim yêu cầu

(Tập phim yêu cầu nếu có )

Thông báo cho ai khi cập nhật xong

( Yahoo, Facebook, Gmail..v..v )